Bygg en igloo i vinterferien

Gå til hovedinnhold

Bygg en igloo i vinterferien

Det er verken kraft- eller tidkrevende å bygge en igloo. Barna vil elske det, og sjansen er stor for at du vil like det selv.

Det er verken kraftkrevende eller tidkrevende å bygge en igloo. Barna vil elske det, og sjansen er stor for at du vil like det selv.

En igloo (iglu) er en av inuitenes tradisjonelle boliger. Det kuppelformede vinterhuset bygges av hardpakket snø etter et byggteknisk prinsipp av en ekte bue.

Temperaturen inne i en riktig bygd igloo vil være 0 grader selv om det er flere titalls minusgrader ute.

Den velprøvde skallkonstruksjonen som utnytter snøens evne til å kitte seg sammen er derimot ustabil i byggeperioden.

Det kreves spesiell aktsomhet fra håndverkerne for å hindre sammenstyrtning. Det rådes forøvrig til bruk av jakke med hette for å unngå distraherende snødryss i nakken.

Ansvarsforholdene bør også klarlegges på forhånd for å hindre uhøvisk ordveksling og uvennskap ved uhell, råder Sintef Byggforsk, et av Hus & Boligs foretrukne kilder når det gjelder byggteknikk.

Bladet «Midlertidige boliger – Hytter og huler av snø» kom i desember 1990.

Seniorrådgiver Anders Kirkhus i Sintef Byggforsk innrømmer at det har vært lite innovasjon på feltet «snøbygg» de siste 30 årene.

Derimot har han nå solid erfaring og kan advare mot de typiske nybegynnerfeilene en fersk byggingeniør ofte begår.

- Den mest typiske nybegynnerfeilen er at man feiger ut og bygger en sigloo, sier han.

En sigloo er en mellomting mellom en silo og en igloo. Altså verken fugl eller fisk.

- Byggmesteren tør rett og slett ikke å skrå snøblokkene slik at de former den solide buen de skal, men fortsetter rett opp, og ender opp med en helt ubrukelig borg, påpeker han.

Dette er en sigloo. Den er bygget av snøblokker som en igloo, men rett opp som en silo. Illustrasjon: Sintef Byggforsk

Tomt og byggemateriale

I følge nettsiden varsom.no er det litt varierede snøforhold i landet vårt, så man må tage det man haver.

Kunsten ligger alltid i å velge seg riktig tomt. Sjekk også termometeret før du begynner.

Kuldegrader er påkrevet. Tomten bør være flat, men kan med fordel ligge inntil en skavl som egner seg for blokkproduksjon.

Snøen bør være fast, vindpakket overflatesnø og ha en tykkelse på min. 0,5 m.

Av hensyn til sikkerheten mot sammenstyrtning, skal våt snø ikke brukes. Kompakte skarelag med pulversnø imellom er også svært dårlig egnet.

Sjekk også at snødybden på tomten er tilstrekkelig til at du kan grave en inngang under konstruksjonen.

- Ofte vil snøen på et fjellvann være godt egnet, sier Kirkhus.

Verktøy og mannskap

Et par spader, en stor kniv, for eksempel en isolasjonskniv eller en snøsag er egnede redskaper for arbeid med snø. Velger du å bruke skiene, så pass på at de ikke brekker!

Husk at både mannskapet utenfor og inni iglooen vil trenge verktøy.

- Du vil helst unngå å stå inne i en ferdig igloo uten redskap til å grave en utgang, sier seniorrådgiveren.

Det perfekte igloobyggerteamet består av fire personer. To står inne i konstruksjonen, to står utenfor. Teamet på utsiden skjærer blokker og sender over til teamet på innsiden.

Inne i iglooen tar en person imot, tilpasser og plasserer blokken, den andre holder mens en ny blokk blir tatt imot og plassert.

Mellom hver blokk må både mannskapet ute og inne gni fokksnø, som vil fungere som fugemasse, inn i sprekkene.

Her ser du de forskjellige stadiene i muringen av en igloo. Illustrasjon: Sintef Byggforsk

Utførelse

For en igloo med fire sengeplasser vil du bruke rundt to timer når du har fått dreisen på å skjære snøblokker. Ta en skistav (voksen størrelse) og still deg i sentrum av den tiltenkte iglooen.

Slå en sirkel med skistaven. Området innenfor sirkelen fottråkkes omhyggelig, og her kan gjerne hele teamet delta. Blokkproduksjon skjer systematisk bortover flatmark eller innover i en skavl.

Blokken skjæres 15 til­ 20 cm tykk og gjøres så stor at den lett kan bæres. Gunstig størrelse er f.eks. 30 cm x 50 cm x 15 cm i fast snø.

Alle blokkene gjøres like høye og tykke for å redusere tilpassingen under oppmuringen.

Byggelederen tar imot blokkene, tilpasser dem, og setter dem på plass i en tett sirkel. Når grunnmuren (den første ringen) er ferdig, skråskjæres toppen av blokkene som vist på figur 233 b.

Det er viktig at toppflaten skråner slik at veggen heller innover fra starten av. Helningen må tilpasses slik at høyden på iglooen ikke blir større enn at man klarer å lukke den i toppen.

Resten av oppmuringen består i å legge blokk på blokk etter hverandre i spiral som på figur 233 c.

Fintilpassingen skjer ved hjelp av kniv eller snøsag.

Mens det ennå er mulig å skritte over muren, bør byggelederen få en hjelper innenfor som kan bistå med å støtte, mens de siste blokkene legges på plass og kiles fast med noen snøklumper.

Som permanent avslutning skjæres det et skråskåret (konisk), rektangulært hull i hvelvingen. Gjennom dette føres det en nøyaktig tilskåret blokk på høykant som vendes og senkes ned i hullet.

Dette låser det halvkuleformede skallet slik du ser det på figur 233d.

Inngangspartiet

Nå står du forhåpentligvis ikke inne i den ferdige iglooen uten redskaper.

- Her vil man se viktigheten av å ha husket å ta med spade og kniv på innsiden, sier Kirkhus.

Nå skal inngangen nemlig lages ved at de som er inne i iglooen graver seg et hull ned mot bakken for å komme under konstruksjonen.

Da er det også fint å ha sjekket snødybden på den valgte tomten.

- Bli på forhånd enig med byggearbeiderne ute hvor åpningen skal være, slik at de samtidig kan begynne å grave fra utsiden, råder Kirkhus.

Hullet mot bakken forbindes med en to meter lang og 50 cm høy grøft som overbygges i en lengde på rundt 1,5 meter slik du ser det på figur 234a og b.

Gropen som graves ned, fungerer som en varmelås og vil sørge for at temperaturen inne i iglooen holder seg på rundt 0 grader.

Her illustreres utforming og muring av inngangsparti til igloo. Gropen vil fungere som en varmelås. Illustrasjon: Sintef Byggforsk

Innredning og innretning

Skal du overnatte i iglooen, bør du ha tenkt på gulvbelegg. Granbar er et utmerket underlagsmateriale.

Kan du i tillegg supplere med reinsdyrskinn og isolerende liggeunderlag vil du få myke og lune vintersenger.

Tar du med deg en primus, så tenk på at du legger en steinhelle under primusen slik at den ikke forsvinner ned i kjøkkenbenken.

Nisjer til stearinlys bør være minst 25 cm høyere enn toppen på lysene.

Små gjenstander som ellers lett forsvinner, stikkes i veggen eller legges på hyller som graves ut der det er plass og mulighet. Glem ikke å ta med deg en lommelykt. kgd@huseierne.no

Fakta: Snø som byggemateriale

  • Nedbørpartiklenes størrelse dekker et bredt spektrum fra enkle krystaller eller stjerner med få mm tverrmål til store, gjerne litt koniske flak på 5 ­ 10 cm i mer ekstreme tilfeller.
  • Fallhastigheten er så lav som 0,5 ­ 2,0 m/s. I sterk vind vil derfor snøfillenes horisontale bevegelser dominere. Dette er viktig for snøen som byggemateriale ved at den pakker seg og legger seg opp i fonner på lésiden av skråninger.
  • Snøen er en meget god varmeisolator. Varmeledningsevnen varierer fra λ = 0,23 W/mK ved tung våt snø til λ = 0,5 W/mK ved tørr nysnø. Tørr, pakket snø har en anslått varmeledningsevne på λ = 1,0 W/mK.
  • Ulempen er først og fremst at den smelter ved temperaturer over 0 °C. en annen viktig egenskap ved snø er at det enten er for mye av den, eller for lite.

Kilde: Sintef Byggforsk

Mer fra Huseierne

Se alle artikler