Uavhengig kontroll

Gå til hovedinnhold

Uavhengig kontroll

Fra 1. januar er det slik at et godkjent firma skal kontrollere lufttettheten i bygget og at badet er bygget etter forskriftene.

SKAL KONTROLLERES: I nye bygg skal uavhengige kontrollører se etter at badet bygges i henhold til reglene i plan- og bygningsloven. Foto: Mikael Dubois / Scanpix.

Det har de siste årene vært enormt mange reklamasjonssaker på nye bygg, og det antas at feil og avvik i bygninger utgjør omlag 10 milliarder kroner hvert år.

Dette er store summer og det rammer i hovedsak eierne av bygningene. Uavhengig kontroll er innført for å sikre kvaliteten og redusere feil og mangler.

– Baderom til flere hundre tusen kroner må bygges på nytt, men det dreier seg også om kondenseringsproblemer, setningsskader og annet, forteller takstmann Morten H. Storm.

Frem til 1997 var det kommunene som sto for kontrollen i byggebransjen. Kommunene hadde egne ansatte bygningskontrollører.

Etter 1997 ble kontrollen overlatt til de utførende. Det innebar at byggmestere og entreprenører i hovedsak skulle kontrollere seg selv. 

– For de seriøse i bransjen har dette fungert bra, men de useriøse bedriftene har gitt blaffen i egenkontrollen. Kvaliteten av både planlegging og utførelsen har vært varierende, hevder Storm. 

Den uavhengige kontrollen som ble innført fra nyttår innebærer at tiltakshaver, altså eier av prosjektet, må gjøre avtale med et foretak som har sentral godkjenning for kontroll.

Foretaket skal kontrollere at de utførende faktisk foretar egenkontrollen. Videre skal de kontrollere lufttettheten i boligen samt tettheten og utførelsen av våtrommet. Dette er den pålagte kontrollen.

Tiltakshaver kan også avtale med kontrollforetaket at de skal utføre ytterligere kontroll av bygningen, for eksempel kontroll av isolasjon, diffusjonstetting, bæresystemer med mer.  

Først når bygget er kontrollert kan byggeprosjektet erklæres ferdig.

Oppussing unntatt

Ifølge regelverket er endring og reparasjon av våtrom i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle unntatt byggesaksbehandling og krever derfor ikke uavhengig kontroll.  

– Bor du i enebolig og skal pusse opp badet, trenger du altså ikke uavhengig kontroll selv om du river ned eksisterende vegger, opplyser seniorrådgiver Frode Grindahl i Direktoratet for byggkvalitet.

Et tilbygg under 50 kvadratmeter er heller søknadspliktig. 

Det er ingen ting i veien for å inngå en privat avtale om uavhengig kontroll, men for å sikre at badet rehabiliteres i henhold til dagens regelverk, anbefaler Grindahl først og fremst en god kontrakt hvor det står at våtromsnormen skal legges til grunn for arbeidet.

– Bor du i blokk og berører etasjeskillet, slik at branncellen brytes, blir situasjonen en annen. Da er uavhengig kontroll nødvendig, påpeker Grindahl.

I tomannsboliger og rekkehus må hvert enkelt tilfelle vurderes. 

Kontroll av våtrommet

Ved en uavhengig kontroll skal kontrolløren sjekke at byggearbeidene er i overensstemmelse med kravene i plan- og bygningsloven.

Helt spesifikt skal det blant annet kontrolleres at sluket på badet er plassert i plan og høyde som prosjektert. Det skal også være en visuell kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk. 

– Det har vært mange problemer med fukt og vannskader på grunn av feil i sluk. Sluket er et kritisk punkt og derfor er det viktig at det kontrolleres nøye, sier Grindahl. 

Det ikke regulert i detalj når kontrollen skal skje, men det må gjøres før fliser og belegg monteres. Ved avsluttet kontroll skal det leveres en kontrollerklæring.

– Feil som oppdages under kontrollen skal meldes til de ansvarlige foretakene som har prosjektert eller utført byggearbeidene. Ansvarlig prosjekterende eller utførende foretak har så ansvar for å rette feilene, opplyser seniorrådgiveren.

Dersom dette ikke skjer innen avtalte frister, skal det meldes fra til kommunen. 

Når kontrolloppdraget er utført, skal det avgis en kontrollerklæring og sluttrapport. Kontrollforetakets ansvar i byggesaken stopper med sluttrapporten.

– Oppdager man en mangel ved badet i ettertid, er det den som har gjort jobben som er ansvarlig, påpeker Frode Grindahl.

ngs@huseierne.no 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer