Nytt bad - husk dokumentasjon

Gå til hovedinnhold

Nytt bad - husk dokumentasjon

Når du pusser opp badet, er det svært viktig å kunne dokumentere at utførelsen er faglig god. Uten tilstrekkelig dokumentasjon vil det stå i tilstandsrapporten at badet har avvik – selv når alt er gjort riktig.

Bad før flisene er lagt.
TA BILDER SELV: Det kan være lurt å ta bilder som viser hvordan gulv og vegger ser ut før flisene legges. Foto: Didrik Sæther.

Når man skal selge bolig, bør man ha en tilstandsrapport for å imøtekomme kravene i avhendingsloven. Kjøper kan ikke kreve erstatning for feil og mangler det opplyses om før kjøp. En slik tilstandsrapport utarbeides av det man før kalte takstmann, men som man nå kaller bygningssakkyndig.

Har det vært utført reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging eller lignende i boligen de siste fem årene før du skal selge, vil bygningssakkyndig be deg dokumentere at du har brukt kvalifiserte håndverkere. I tillegg må du legge frem dokumentasjon på faglig  god utførelse.

– Hvis du ikke fikk slik dokumentasjon fra håndverkeren som renoverte badet ditt, må du skaffe det i etterkant. Det kan koste opp mot 30 000 kroner hvis du skal bestille det fra et annet selskap som må utarbeide dette i etterkant. Mange er slett ikke klart over hvor dyrt det er å få laget såkalt FDV-dokumentasjon i etterkant, sier daglig leder i Fagrådet for våtrom, Vidar Hellstrand.

– Ikke vær naiv!

Hellstrand mener badet ikke er ferdig før du har fått de nødvendige papirene. Derfor bør du heller ikke betale siste faktura før arbeidet er lukket og alt er på plass i henhold til tilbudet og avtalen du har.

Mange håndverkere er svært hyggelige og lover at de skal sende papirene i etterkant, men vår erfaring er at det litt for ofte ikke skjer. Det som skal leveres i sluttfasen må kunden ofte mase på. Håndverkeren er kanskje i gang med et nytt bad allerede og har andre ting å tenke på. Unngå å være naiv, er beskjeden fra Hellstrand.
Hvis det står i kontrakten at håndverkeren også skal levere FDV-dokumentasjon, er det også lettere å kreve det, mener han. 

 

Skriv kontrakt

Det tar kort tid å fylle ut en standardkontrakt. Som forbruker sikrer man seg langt bedre enn om man kun inngår en muntlig avtale, påpeker advokat Øyvind Reitzel Bjerke i Huseierne. Et tilbud i en epost kan også være bindende, men der står det eksempelvis sjelden noe om dagbøter hvis arbeidet ikke fullføres i tide. Det som også er viktig å avtale i en kontrakt, er i hvilken grad du har krav på dokumentasjon på arbeidene som er utført, og hvilken dokumentasjon du skal få.

Mitt generelle råd til alle som skal renovere bad, er at de bruker Huseiernes kontrakt for håndverkertjenester og at man spesifiserer at Våtromsnormen skal følges. Den er god og svært spesifikk. Alle seriøse aktører i bransjen kjenner den godt. I tillegg bør man spesifisere at nødvendig dokumentasjon skal følge med. Husk at samsvarserklæring fra elektrikeren er vel så viktig som FDV-dokumentasjon. Skriftlige avtaler skaper både trygghet og forutsigbarhet for begge parter, understreker Reitzel Bjerke.

I Standard Norges kontrakt for håndverkertjenester er dokumentasjon ikke nevnt spesifikt. Da må du spesifisere dette selv. Bruker du Huseiernes avtale om håndverkertjenester, er du på den sikre siden.

Advokat Reitzel Bjerke er helt enig med daglig leder i Fagrådet: Betal ikke for håndverkertjenester på forhånd.

– Det hender at håndverkere vil ha noe betalt underveis for å dekke dyre materialer, men betal aldri mer enn verdien av jobben som er utført. Og få med i kontrakten at minimum 10 prosent av utgiftene skal betales etter at badet er sluttført, råder han.

Ta bilder underveis

– Håndverkere er dessverre ikke så flinke til å fotodokumentere det de gjør. Derfor kan det være lurt at du selv tar bilder av badet som bygges, sier Vidar Hellstrand.

Du må stole på at badet blir fagmessig utført av håndverkeren du har leid inn, men det kan være lurt å ta bilder som viser hvordan gulv og vegger ser ut før flisene legges. Bildene kan for eksempel tas etter at han har gått hjem for kvelden. Da kan du for eksempel vise at membranen går fra gulv til tak og at arbeidet er i henhold til TEK 17. 

– Det kan være lurt å si fra til håndverkeren at du gjerne vil ta noen bilder underveis, og spørre om det er greit. Vi vet at det slurves mye med membransjiktet. Vet håndverkeren at det blir tatt bilder, tror vi det kan gjøre at han skjerper seg. Men at du tar bilder fritar ikke håndverkeren fra å gjennomføre egen kvalitetssikring og dokumentere det som gjøres, påpeker Hellstrand. 

 

Fakta:

FDV-dokumentasjon

  • FDV-dokumentasjon er en forkortning for dokumentasjon til forvaltning, drift og vedlikehold.
  • Begrepet brukes om teknisk dokumentasjon som gjør det 
    enklere å forstå bygningsmassen og de tekniske løsningene som er valgt, og som er nødvendig for å utføre vedlikehold.
  • Tiltak på eksisterende byggverk skal følge dagens byggtekniske forskrift, TEK17, ved hovedombygging eller vesentlig endring eller vesentlig reparasjon. Det skal dokumenteres at kravene i forskriften er oppfylt, dokumentasjonen skal være skriftlig og  i henhold til Norsk Standard eller tilsvarende og kan bestå av både arbeidstegninger, detaljtegninger, beskrivelsestekster, spesifikasjoner og annet underlagsmateriale.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer