Sjekk varmtvannsberederen

Gå til hovedinnhold

Sjekk varmtvannsberederen

For nyere beredere er vedlikehold nødvendig for garantien.

Ekspansjonskar på toppen av en ny bereder.

Denne artikkelen er et av våre tips for hva du må passe på av vedlikehold i boligen din. Se flere tips her:
Huseiernes vedlikholdskalender for hus > Juni

 

Levetiden til varmtvannstanker er gjerne 15-20 år. Eldre tanker har høyere risiko for å lekke og føre til vannskade.

Sjekk derfor også den gamle tanken jevnlig.

Drypper det fra sikkerhetsventilen? Sjekk informasjon nederst i saken.

Nyere varmtvanntanker trenger et årlig vedlikehold

Enten kan du avtale med rørleggerbedriften som installerte varmtvannberederen at de kommer på et årlig tilsyn, eller du kan gjøre det selv.

Ønsker du å bruke en rørlegger husk at du har en medlemsfordel som medlem i Huseierne hos rørleggerkjeden VB.

Sørg for nok luft i ekspansjonskarene

I nye varmtvannsberedere er det ekspansjonskar montert under topplokket på berederen. Inne i disse karene er det «ballonger» som vanligvis er fylt med luft.

Når vanntrykket overstiger lufttrykket, blir ekspansjonskarene fylt med vann, og «ballongene» trekker seg sammen. Når du åpner kranen eller skrur på dusjen, vil luften dytte vannet ut igjen.

Holder ikke jevnt lufttrykk

På samme måte som du må etterfylle bildekk eller sykkeldekk, må du også passe på at disse ballongene har nok luft. Tømmes disse «ballongene» for luft og blir flate, kan de sprekke.

Da vil vann piple ut av sikkerhetsventilen, og ekspansjonskarene må skiftes. Det vil ikke gå på garantien dersom du ikke har fulgt opp vedlikeholdet.

Slik gjør du det i 9 punkter

1) Begynn med å sjekke vanntrykket på reduksjonsventilen, som skal sørge for jevnt trykk. De fleste produsenter anbefaler et trykk på 4,5 bar. 

2) Steng boligens hovedstoppekran.

3) Åpne opp en varmtvannskran til det slutter å renne vann i kranen, og la den være åpen.

4) Ta av den store hetten som skjuler ekspansjonskarene på toppen av berederen.

5) Ta av beskyttelseshetten på lufteventilen som sitter på ekspansjonskaret. (Ligner på en bildekkventil).

6) Sjekk lufttrykket med en lufttrykks- eller dekktrykksmåler. Lufttrykket skal være 0,2 - 0,5 bar over vanntrykket. Hvis ekspansjonskaret ikke har riktig trykk, kan du justere det ved å slippe luft ut av karet eller ved å fylle på luft med en luftkompressor. En håndpumpe eller sykkelpumpe går også bra.

7) Hvis det er montert to ekspansjonskar på berederen din skal ladetrykket være likt i begge. Avvik skal være maks. +/- 0,1 bar.

8) Når du har utført justeringen, bør du føre dato og innstilt trykk inn på kontrollskjemaet som skal ha fulgt med da du fikk varmtvannsberederen installert.

Benytter du deg av Boligmappa på nett, kan du føre opp kontrollen her. En eventuell senere eier av boligen vil da se hva som har blitt gjort, og du kan dokumentere at du har fulgt vedlikeholdsanbefalingene ved en eventuell reklamasjon.

9) Steng varmtvannskranen som du åpnet i punkt 3 og åpne opp hovedstoppekranen.

(KILDE: Varme & Bad)

Varmtvannsbereder som drypper etter installasjon av vannmåler

Mange opplever at varmtvannstanken - ny eller gammel - begynner å dryppe når de får installert vannmåler i boligen. 

Det er sannsynligvis fordi du ikke har hatt en tilbakeslagsventil før. Den har blitt installert med vannmåleren.

Vannet som tidligere ekspanderte tilbake ut i rørene igjen, kan nå ikke ta den veien, og kommer ut gjennom sikkerhetsventilen. 

Det samme kan også skje der det ikke har vært en reduksjonsventil tidligere, eller er blitt installert én samtidig med den nye varmtvannstanken.

Nye reduksjonsventiler har nemlig, i tillegg til et grovfilter, en tilbakeslagsventil som hindrer vannet i å gå tilbake i rørene. 

Husk at du som medlem har en medlemsfordel hos rørleggerkjeden VB.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer