Vaske taket

Gå til hovedinnhold

Vaske taket

Ved å holde taket fritt for mose og skitt, vil taktekkingen holde lenger.

Denne artikkelen er et av våre tips for hva du må passe på av vedlikehold i boligen din. Se flere tips her:
Huseiernes vedlikholdskalender for hus > April

 

Mose på taket bidrar til å holde på fuktighet, og kan føre til frostsprengning på takstein.

For å vaske taket, bruker du enten kost og vann, eller en høytrykksspyler.

Men sørg først for at du har sjekket at taktekket er helt.

Er det ikke det, bør det først repareres der det er skadet.

Dersom du bruker høytrykksspyler, bør du ikke bruke en kraftigere stråle enn 150 bar.

Og du må aldri spyle mot taktekket, da risikerer du å spyle undertaket som kan bli skadet.

Begynn derfor på mønet, og spyl "med" taksteinen, altså i den retningen vannet renner.

Husk at du renser takrennene i etterkant. 

Planketak eller et forenklet undertak?

Forenklet undertak ble vanlig på 80-tallet.

Forenklet undertak er en enklere form for undertak enn det tradisjonelle undertaket med bærende taktro av bord eller plater med undertaksbelegg på.

Forenklede undertak er sårbare og krever korrekt montering og bruk.

Forenklede undertak (altså ikke taktekkingen) tåler ikke å bli utsatt for direkte spyling med for eksempel høytrykk, og når en takstein knekker, må den skiftes så fort som mulig.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer