Dagsorden

 

05-09-14-1

Referatsakera) Referat fra styremøte 6. juni

Vedlagt


b) Referat fra 9. mai - signeres

Vedlagt

05-09-14-2

Personalsituasjonen i MS

Orientering


- Ansettelse av ny adm. dir.


05-09-14-3

Regnskap for første halvår 2014

Regnskapsrapport 2. kvartal 2014

Styrerapport 1. halvår 2014

05-09-14-4

Eventuelt


 

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Peter Batta

Administrerende direktør
Huseiernes Landsforbund