Huseierne samarbeider med advokater over hele landet. Som medlem får du en halv times gratis bistand, deretter 20 % rabatt på advokatens vanlige timesats. Det forutsettes at du i første møte med advokaten sier fra at du er Huseierne-medlem.

Oversikt over advokatenes navn (evt. firmanavn) adresse, telefon, e-post og hjemmeside, finner du ved å klikke på ditt distrikt i oversikten under.

Distriktsavdelingene i Troms, Trøndelag, Sogn og Fjordane, Telemark, Møre og Romsdal, Hordaland, Vestfold og Østfold yter juridisk bistand via distriktskontoret. Se distriktssidene for nærmere informasjon.