Ny boligpolitikk?

Gå til hovedinnhold

Ny boligpolitikk?

Jeg var hellig overbevist om at reduksjonen av egenkapitalkravet fra 15 til 10 prosent ville bli ekspedert meget raskt, sier Peter Batta.

 - Da vi utarbeidet en felleserklæring om boligpolitikken med de fire borgerlige partiene før valget, var jeg hellig overbevist om at reduksjonen av egenkapitalkravet fra 15 til 10 prosent ville bli ekspedert meget raskt. Derfor er skuffelsen desto større nå, forteller adm. dir. Peter Batta i Huseiernes Landsforbund. Vi har sendt epost til Erna Solberg og Siv Jensen og uttrykt vår inderlige skuffelse, og jeg håper virkelig ikke at siste tog har gått. Et offentlig tilsyn, Finanstilsynet, kan ikke ha større makt enn Stortingsflertallet og regjeringen. Vi håper at den nye regjeringens endelige tiltredelseserklæring vil ha et annet innhold enn Sundvollen-erklæringen på dette punkt, påpeker Peter Batta.

Vi sendte nedenstående mail til Erna og Siv i går:

 
Kjære Erna og Siv.
 
Først vil jeg på vegne av Huseiernes Landsforbund berømme dere for mange gode og viktige saker som er bebudet  i den boligpolitiske plattformen som dere presenterte på Sundvollen. Her er en rekke viktige saker i tillegg til de som fremgikk i felleserklæringen som de fire borgerlige partiene var enige om før valget (vedlagt).
 
Det som er skuffende, og som vi betrakter som et alvorlig løftebrudd, er at egenkapitalkravet ikke reduseres fra 15 % til 10 %. Dette var ett av de sentrale elementer for at ungdom og førstegangsetablerere skulle få inngangsbillett til boligmarkedet. Denne enigheten var samstemt med samarbeidspartiene Venstre og Krf. Da denne endringen ikke har noen kostnadsside, forutsatte vi at den ville bli den nye regjeringens første endring. Når denne saken har fått en helt annen formulering i Sundvollen-erklæringen, enn de fire borgerlige partiene lovet før valget, vil den ikke gi samme effekt for førstegangsetablererne. Svært mange unge velgere vil nå føle en berettiget skuffelse.
 
Vi ber om at valgløftet som ble gitt uten forbehold blir overholdt, og at dere justerer formuleringen i regjeringserklæringen i tråd med dette.
 
Vi imøteser et snarlig og positivt svar – og ser frem til et godt samarbeid med den nye regjeringen.
 
For orden skyld har vi vedlagt HLs Rapport om boligpolitikk for kommende stortingsperiode.
 
Med vennlig hilsen
Huseiernes Landsforbund
Peter Batta
Adm. dir.

----

Les også: Presenterte ny boligpolitikk

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer