Marit Roti

Marit Roti

 

 

I de senere år har jeg videreutdannet meg som farge og innredningsrådgiver i løpet av 3 år i København. En utdannelse som sammenfatter psykologi, filosofi og vitenskap innenfor design og farger.

Jeg har også tatt grunnutdannelsen i empatisk kommunikasjon. Det handler om å skape kontakt mellom mennesker med respekt, likeverdighet, nærvær og ærlighet som sentrale kvaliteter i samspillet og dialogen.