Elfag hjelper deg med det elektriske!

Gå til hovedinnhold

Elfag hjelper deg med det elektriske!

Med 110 medlemsbedrifter over hele landet er Elfag en av Norges mest kjente elektrikerkjeder. Våre elektrikere ønsker alltid å finne de beste løsningene for kundene, og har stolthet i å opptre pålitelig og ryddig. Det er derfor du bør velge Elfag.

Medlemskortet gir deg:

Som medlem av Huseierne får du:

  • 10 % rabatt på timeprisen (ordinært kr 975,- inkl. moms)
  • 25 % rabatt på materiell.
  • Spesialtilbud på El-sjekken kr 1 950,- inkl. moms.

Utgifter til servicebil og dokumentasjon kommer i tillegg.

Husk å oppgi medlemsnummeret ditt. Blir ikke dette oppgitt før oppdragets start, kan dessverre ikke faktura refunderes.

Vi står til tjeneste og kan hjelpe deg med blant annet:

  • El-sjekk og sikkerhet
  • ENØK (energieffektiviserende løsninger)
  • Varmepumpe
  • Belysning
  • Rehabilitering av ditt sikringsskap
  • Brannforebyggende tiltak
  • Gjennomgang av ditt elektriske anlegg

Alle rabatter krever fremvisning av medlemskort.
Finner du ikke medlemskortet, send sms med "Huseier" til 2007.

Som eneste elektrikerkjede i Norge garanterer Elfag elektrikeren for kvaliteten av sine arbeider, materialer og utstyr med 5 år.

Les mer om Elfag og våre tjenester på www.elfag.no

Hva er en el-sjekk?
En el-sjekk innebærer at en elektriker kontrollerer det elektriske anlegget på et overordnet plan. El-sjekken er en overordnet gjennomgang av sikringsskap, kabler, stikkontakter og brytere der man tar stikkprøver ved mistanke om avvik. Sjekken er ment for å oppdage grove og graverende feil, slik at kunden føler seg tryggere i forhold til brannfare og strømgjennomgang. Det tas også stikkprøver på tilkoblinger i stikkontakter, brytere, koblingspunkt og i lamper. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke demonterer utstyr ut over stikkprøvene hvis ikke vi ser noe mistenkelig. Er det halogen-downlights i anlegget sjekkes også disse. Dette grunnet mye varmegang og branner pga feil på utstyr eller feilmontering. Les mer om el-sjekken her.

Hva er en el-kontroll
En El-kontroll er en utvidet kontroll, og er mer omfattende enn el-sjekk. Denne skal utføres av Elfag-personell med spesiell sertifisering. Normalt starter kontrollen i sikringsskapet hvor elektrikeren ser etter varmegang og kontrollerer skapets generelle tilstand. I tillegg kommer sjekk av strømmåler samt jordfeilbryter og overspenningsvern dersom dette er installert. Altså en grundig gjennomgang av el-anlegget. 

Medlemsinformasjon må oppgis ved bestilling. Arbeid som utføres etter fast pris gir ikke rabatt.