Som eneste elektrikerkjede i Norge garanterer Elfag elektrikeren for kvaliteten av sine arbeider, materialer og utstyr med 5 år.

Les mer om Elfag og våre tjenester på www.elfag.no

Hva er en el-sjekk?
En el-sjekk innebærer at en elektriker kontrollerer det elektriske anlegget på et overordnet plan. El-sjekken er en overordnet gjennomgang av sikringsskap, kabler, stikkontakter og brytere der man tar stikkprøver ved mistanke om avvik. Sjekken er ment for å oppdage grove og graverende feil, slik at kunden føler seg tryggere i forhold til brannfare og strømgjennomgang. Det tas også stikkprøver på tilkoblinger i stikkontakter, brytere, koblingspunkt og i lamper. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke demonterer utstyr ut over stikkprøvene hvis ikke vi ser noe mistenkelig. Er det halogen-downlights i anlegget sjekkes også disse. Dette grunnet mye varmegang og branner pga feil på utstyr eller feilmontering. Les mer om el-sjekken her.

Medlemsinformasjon må oppgis ved bestilling. Arbeid som utføres etter fast pris gir ikke rabatt.