Som eneste elektrikerkjede i Norge garanterer Elfag elektrikeren for kvaliteten av sine arbeider, materialer og utstyr med 5 år.

Les mer om Elfag og våre tjenester på www.elfag.no

Medlemsinformasjon må oppgis ved bestilling. Arbeid som utføres etter fast pris gir ikke rabatt.