Høring — endringer i lov om finansiell sikkerhetsstillelse

Gå til hovedinnhold

Høring — endringer i lov om finansiell sikkerhetsstillelse

Vi viser til departementets høringsbrev med høringsfrist 24. februar 2016.

Huseiernes Landsforbund har mottatt høringsnotatet om forenkling av sikkerhetsstillelse for likviditetslån fra sentralbanken og utkast til endringer utarbeidet av Norges Bank. Huseiernes Landsforbund synes forslaget fremstår som fornuftig og har ingen innvendinger til endringene som foreslås.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Den mest snørike vinteren siden 2000 kan føre til stor vårflom.

Fare for stor vårflom

Les mer