Huseiernes Landsforbund har mottatt høringsnotatet om forenkling av sikkerhetsstillelse for likviditetslån fra sentralbanken og utkast til endringer utarbeidet av Norges Bank. Huseiernes Landsforbund synes forslaget fremstår som fornuftig og har ingen innvendinger til endringene som foreslås.