Stor forskjell på byggesaksgebyrer landet rundt - se din kommune!

Gå til hovedinnhold

Stor forskjell på byggesaksgebyrer landet rundt - se din kommune!

Det er store forskjeller på byggesaksgebyrene her til lands. Asker er landets dyreste med et byggesaksgebyr på 43.400 kroner for en enebolig. I noen kommuner er det gratis!

Av: Kristin Gyldenskog og Carsten Pihl

Byggesaksgebyrene skal beregnes etter det som kalles "selvkost". Det betyr at inntekter fra gebyret for en tjeneste ikke skal overstige kostnadene ved å produsere tjenesten.

I oversikten fra Huseierne er Asker kommune er dyrest. Her koster det 43.400 kroner. Kommunene Krødsherad, Tokke, Vinje og Modalen er billigst. Her er det gratis. Gjennomsnittet er på 15.480 kroner.

Her er de fem dyreste kommunene:

  • Asker: 43.400 kr
  • Hole: 42.000 kr
  • Bærum: 40.950 kr
  • Drammen:40.180
  • Nordre Follo: 40.000 kr

Se din kommune! I kartet lenger ned i artikkelen kan du sjekke din kommune! Der ser du både gebyret og saksbehandlingstiden. Vi har også en tabell over de ulike fylkene, så du kan sammenligne i fylket.

Ikke logisk med så store forskjeller

-Det er åpenbart noen som betaler for mye for å få behandlet byggesøknaden sin, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

Han peker på at dette i utgangspunktet en lik tjeneste landet rundt:
- Forskjellen mellom kommunene er altfor store. Det er ikke logisk at den samme tjenesten skal variere slik i pris, sier han.

Riktignok vil det være mer papirarbeid i kommuner med mye bebyggelse, fordi det vil være flere planer mm å forholde seg til. Men selv forholdsvis like kommuner har ganske store forskjeller. For eksempel skiller det over 11.000 kroner mellom "toppkommunen" Asker og Oslo.

Samtidig er Bergen for eksempel over 12.000 kroner billigere enn Oslo igjen.

For å illustrere forskjellene har Huseierne gjort en beregning av hvor mange timer kommunene bruker på byggesakene. Kommunene offentliggjør ikke sine beregnede timepriser, så vi har brukt timeprisen til advokatene i Huseierne som utgangspunkt.

Hvis byggesaksgebyret er på 9.000 kroner, viser beregningen at kommunen har brukt seks timer på saksbehandlingen. For de dyreste kommunene med byggesaksgebyrer på over 40.000 kroner er det snakk om å bruke over 28 timer på samme arbeidet!

Nye regler kan gi lavere gebyrer

- I høst kom det en ny veileder som skal gjøre det lettere for kommunene å gjennomføre beregninger etter selvkost. Målet til myndighetene er å få en likere praksis blant kommunene når de skal ta seg betalt for byggesaker, sier Morten Andreas Meyer som hilser de nye reglene velkommen.

-Statistikken viser også at mange kommuner nok har et potensial for bedre og mer effektiv saksbehandling som vil redusere kostnadene for innbyggerne, avslutter Morten Andreas Meyer.

Eventuelle endringer som følge av de nye reglene vil ikke synes før gebyrene for 2022.

NB: Alle tallene i oversikten er for 2020. Dette er siste rapporterte tall til Statistisk Sentralbyrås Kostra-database.

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer