Møtte kommunalministeren: Snakket forbrukernes sak om nye byggeregler

Gå til hovedinnhold

Møtte kommunalministeren: Snakket forbrukernes sak om nye byggeregler

Morten Andreas Meyer i Huseierne møtte i forrige uke kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup for å snakke om hvordan kvaliteten i byggearbeid kan øke.

Snakket forbrukernes sak: Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

Av: Kristin Gyldenskog

Huseierne ønsker at markedet for bygging, ombygging og reparasjon av boliger skal ha lavest mulig konfliktnivå. Det er viktig med gode og forståelige regler som gjør at norske forbrukere opplever dette som trygt.

Tidligere i år har det såkalte "Byggkvalitetsutvalget" presentert en vei videre for bedre og tryggere byggeregler. I forrige uke var det innspillsmøte med kommunalminister Nicolai Astrup. 

Huseierne var eneste forbrukerorganisasjon med på dette møtet, og talte forbrukernes sak:

-Vi er ofte de såkalte tiltakshaverne – altså helt vanlige boligeiere uten spesialkunnskap som møter profesjonelle aktører som skal bygge, bygge om og reparere hjemmene våre. Det er det verdt å huske på, sa Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne i møtet. Han fortsatte:

-Forslaget handler om et helhetlig og sammenhengende sett av regler som skal ivareta amatørenes interesser i møte med proffene. Lovverket må gi forbrukeren en god beskyttelse i møte med profesjonelle byggmestere og entreprenører.

 

Kvalitet skal lønne seg

Bakgrunnen for møtet er det såkalte Byggkvalitetsutvalget rapport som ble lagt frem tidligere i år.

I forslaget legges det opp til forbedringer i regler, etablering av et byggskaderegister og forsikringsordning for å sikre forbruker (tiltakshaver) og stimulere til økt byggkvalitet.

Denne har vært på høring og Huseierne har levert inn høringssvar.

Les mer: Du finner Huseiernes høringssvar her

Hovedgrepet til utvalget er at dagens system for ansvarsrett for håndverkere i plan- og bygningsloven foreslås avviklet.

Utvalget foreslår å flytte ansvaret til tiltakshaver som blir stående alene ansvarlig overfor det offentlige dersom det ikke bygges i tråd med gitte tillatelser. Dette innebærer en mindre endring i ansvarsfordelingen mellom tiltakshaver og de forskjellige profesjonelle utførende enn det man i utgangspunktet kan få inntrykk av. For tiltakshaver, som ofte er en forbruker, også i dag er ansvarlig overfor bygningsmyndighetene. Dersom en ansvarlig går konkurs under et oppdrag der de har ansvarsrett, eller det har gått mer enn 5 år fra ferdigattest er gitt, vil tiltakshaver være den bygningsmyndighetene forholder seg til dersom det skulle være avvik.

-Å levere kvalitet og å være seriøs skal alltid lønne seg. Vi slutter oss helhjertet til utvalgets forslag som styrker aktørenes ansvar for dette. Det er positivt med klargjøring av ansvar og risikofordeling blant aktørene i en byggesak.

- Samtidig mener vi at boligeiere må sikres mot å få overført en økonomisk og rettslig risiko han eller hun ikke har forutsetning for å se omfanget av eller kan håndtere, sa Meyer i møtet med statsråden.

 

Støtter økt kontroll

Utvalget legger opp til at kvalifikasjonskrav knyttes til person, og ikke virksomhet. Forslaget vil kunne motvirke den utstrakte praksisen hvor kompetanse finnes et annet sted i firmaene enn hos dem som faktisk utfører arbeidet. Dette mener Huseierne er positivt. Utvalget legger også opp til økt kontroll.

-Huseierne mener at økt kontroll trolig vil medføre færre byggefeil. Innføring av flere kontroller kan gjøre at feil blir avdekket tidligere, slik at tiltakshaver kan gjøre kontraktsparten ansvarlig – uten problematikk rundt reklamasjonsfrister og foreldelse, sa Meyer.

-Obligatorisk kontroll før ferdigattest kombinert med den foreslåtte obligatoriske forsikringsordningen må antas å gi færre byggefeil og større sikkerhet for tiltakshaver, kommenterte Morten Andreas Meyer på møtet.

Utvalget foreslår en obligatorisk forsikring for byggefeil og byggskader og har foreslått et byggskaderegister.

Huseierne støtter disse forslagene som vil gjøre det lettere for forbrukeren å velge seriøse aktører. Dette igjen vil kunne gi færre byggefeil og igjen lavere kostnader til retting av feil og skade.

- Huseierne mener det kan bidra til reduserte kostnader for sluttbruker. Huseierne støtter arbeidet som er gjort, og blir gjerne med på arbeidet videre for å sikre gode regler for norske forbrukere, sa Meyer.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup takket for innspillene og skal ta det med i det videre arbeid.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer