Slik bygger du en enkel bod selv

Gå til hovedinnhold

Slik bygger du en enkel bod selv

Trenger du en enkel bod hvor du kan sette sykler eller annet du helst ikke vil la stå ute? Forutsatt enkelte krav, behøver det verken være søknadspliktig eller vanskelig å gjøre selv. Vi viser hvordan.

Tekst: Kari Gjertrud Dølgaard  IIlustrasjoner: Anders Stensrud

Du må likevel vite at du som skal bygge har ansvar for at tiltaket ikke er i strid med kommune- eller reguleringsplaner og at planen tillater den tiltenkte bruk, utforming og plassering.

For at boden skal unntas søknadsplikt må det heller ikke bygges innenfor byggeforbudet på 100 meter mot sjø og vassdrag.

Du kan heller ikke bygge i et uregulert område eller landbruks-, natur -, frilufts-, og reindriftsområde, over vann- og avløpsledninger.

Boden kan ikke medføre at utnyttelsesgraden på tomten overskrides.

Les også: Disse 7 tingene kan du bygge uten å søke.

Er du i tvil?

Er du i tvil om du oppfyller kravene for å bygge uten å søke?

Gå inn på Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) som har laget en veiviser som tar deg gjennom spørsmål om bygningen og eiendommen du planlegger å bygge på.

Les mer på DiBK

Vil du sette deg inn i mulighetene du har på eiendommen din, kan det være smart å sjekke situasjonskartet for din eiendom.

Sjekk ut din eiendom i Kartverket her

Husk at du alltid har tilgjengelig gårdsnummer «gnr», bruksnummer «bnr», eventuelt festenummer «fnr» og seksjonsnummer «snr» som du alltid vil bli spurt om når du søker på din eiendom.

Sjekk også din kommunes arealplaner her samt kommunale vedtekter.

Sjekk ut din kommunes arealplaner her

Disse dokumentene vil gi deg svar på hva du har lov til å bygge på eiendommen din, hvor du har lov til å bygge på eiendommen din, og hvor mye du har lov til å bygge på eiendommen din.

Vær en god nabo

Selv om boden ikke er søknadspliktig og du ikke er pålagt å sende nabovarsel, kan det være smart å likevel fortelle naboen hva du skal bygge og hvorfor det ikke foreligger nabovarsel.

Nøkkelen til et godt naboforhold, og for å unngå at konflikter dukker opp og eskalerer, vil som oftest være at du har en god dialog med naboen.

En enkel bod

Vi har tatt utgangspunkt i en enkel bod. Den måler 2 x 3 m2, men er stor nok til at du får tilstrekkelig plass til noen sykler, hageredskaper og en gressklipper eller en snøfreser.

- Konstruksjonen er enkel, men solid, slik at du kan regne med at den holder i minst 30 år, sier Huseiernes bygningsrådgiver Anders Stensrud, som har forberedt en liste over materialer, laget illustrasjoner og skrevet forklaringer.

Fakta:

Enkel utebod - Slik gjør du

Bilde1.jpg

Illustrasjoner og forklaringer: Anders Stensrud, byggteknisk rådgiver i Huseierne

Materialliste


Forskaling

 • 48x98  mm  2 stk på  3,2 meter
 • 48x98 mm 2 stk 4,2 meter
 • Lecakuler eller pukk/grus
 • 0,20 plastfolie
 • Armeringsnett 2,35x1,25 med 150 mm ruter (sprekkarmering)
 • 4 stk 8mm armeringsjern
 • Tørrbetong B35 (frostsikker) 1 sekk gir ca 1m2 i ca en cm tykkelse) Antall sekker må tilpasses etter valgt tykkelse på plate.

Vegger

 • 48x98 mm 22 stk på 190,4 cm
 • 48x98 mm 4 stk på 200 cm
 • 48x98 mm 3 stk på 300 cm
 • 48x148 mm 1 stk 300 cm
 • 2 pk 2,8x75 mm spiker
 • 2 pk 70x-90 mm skruer galvanisert/utebruk
 • 3 stk Isola skråbånd

Tak

 • 48x98 mm 14 stk på 161,7 cm
 • 48x98 mm 4 stk på 240 cm
 • 18 mm OSB plate 3 stk alternativt metalltak
 • 48x198 mm 2 stk på 240 cm (mønsås)

Ytterkledning/dør1

 • Kledning gran dobbelfals 19x148
 • 28 stk på 2 meter
 • 19 stk på 3 meter
 • 4 stk stabelhengsler
 • 30 stk bord 16x98 mm kledning på 188 cm
 • 4 stk bord 16x98 mm kledning på 3 meter (skråbånd)
 • 16 stk 16x98 mm kledning 2 meter (hjørnekasser tilpasses på stedet)


Slik gjør du

Bilde2b.jpg

Illustrasjon: Dag Thorstensen

Først må du fjerne gresset der du ønsker å bygge boden (ca 60 cm større flate enn størrelsen på boden. Boden er 2,0 m x 3,0 m.  Byggegropen bør derfor være 3,2 m x 4,2 meter. Sett opp salinger som man kan bruke for å finne hjørner og måle diagonalen. Når diagonalen er lik begge veier så er hjørnene 90 grader.

 

Bilde3c.jpg

Illustrasjon: Dag Thorstensen

For å støpe en plate så kan du benytte 48x98 mm som kappes etter følgende mål: 2x 2,0 m og 2x 3,0 meter.  Disse monteres sammen som ei ramme med skruer på ca. 70-90 mm lengde.

For å låse forskalingen så kan man benytte armeringsjern som bankes ned og låses til rammen med spiker som bøyes rundt jernene.

Legg en fiberduk under lecakuler/grus som drenerende masse i forskalingen. Legg så 0,20 plast over den drenerende massen som fuktsperre.

 

Bilde4b.jpg

Stenderne plasseres med 60 cm avstand C/C 600 mm. Hjørnet bygges som anvist på denne tegningen. Stenderne spikres med 2,8x75 mm galvanisert spiker.

 

Bilde5.jpg

Bjelke over dør utføres med en 48x148 samt en 48x98. Stikkspikres og limes.

 

Bilde6.jpg

Takflaten kan bygges som vegger nede på bakken og løftes opp på konstruksjonen.

 

Bilde7.jpg

Isola skråbånd eller skråbånd av tre som felles inn i veggene. Ekspansjonsbolter 8mm monteres i bunnsvill. 3 på langvegg og to på kortvegg.

 

Bilde8.jpg

Lengde på vindskier bør tilpasses på stedet. En enkel boddør (labankdør) kan også lages av vannfast finer.

Detaljer vindski:

Bilde9.jpg

Når boden er ferdig

Når du er ferdig med å bygge boden, så må du sende en melding til kommunen om at bygget er ferdigstilt, slik at det blir tegnet inn i kommunens kartdata.

Dokumentet finner du her: Melding om frittliggende bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer