Av:


Den 15. februar skal du ha mottatt alle årsoppgavene til skattemeldingen. For eksempel fra boligselskaper og arbeidsgivere. Nå er det viktig å sjekke disse, for å se om det er noen feil der.

Følg med: Huseierne skal gi deg gode råd om skattemeldingen - selvangivelsen - i tiden frem til levering. Vi gir deg råd om skatt, fradrag og føring av skattemeldingen.
Følg med på våre sider, eller følg oss på Facebook for å få informasjonen rett i din nyhetsfeed!

Få rettet feilene nå!

Finner du feil i årsoppgavene, er det smart å ta kontakt med de som har levert den. Få rettet feilen nå, slik at Skatteetaten får nye opplysninger til 1. mars. Da får du de riktige tallene inn i skattemeldingen. (Som selvangivelsen heter nå.)

Selve skattemeldingen (selvangivelsen) får du i Altinn den 4. april. (Se skattekalenderen under.)

Da starter også utsendelsen på papir til de som ønsker papirutgaven.

Årsoppgavene mottar du per brev, e-post, i nettbanken eller i digital postkasse. Du kan også i noen tilfeller få melding om at du må logge deg inn på nettsiden til avsender for å lese årsoppgaven der.

NB: De som leier ut sekundærbolig må passe på at de har fått årsoppgaver også for utleieboligen!

Unngå følgefeil i selvangivelsen!

− Årsoppgaver inneholder opplysninger som blir forhåndsutfylt i skattemeldingen. Feil i årsoppgavene fører til feil i skattemeldingen, og i verste fall feil skatt.

Hvis du kontrollerer nå og melder fra om feil, kan opplysningene rettes før vi produserer skattemeldingen, sier Ove Nyland, avdelingsdirektør for brukerkontakt i Skatteetaten i en pressemelding.

Eksempler på årsoppgaver du må sjekke:

- Sammenstilling av inntekter og forskuddstrekk fra arbeidsgiver
- Årsoppgave fra borettslag/boligaksjeselskap/boligsameie
- Pensjonsoppgave fra trygdeutbetalere
- Årsoppgave fra banker
- Årsoppgave fra forvaltningsselskapet med oversikt over beholdning og realisasjon av verdipapir
- Årsoppgave fra forsikringsselskap
- Årsoppgave fra barnehage eller skolefritidsordning
- Årsoppgave over gaver du har gitt til frivillige organisasjoner, eller til forskning/yrkesopplæring


Les også: Slik er boligskatten for 2019