Sette opp drivhus i hagen? Dette er reglene

Gå til hovedinnhold

Sette opp drivhus i hagen? Dette er reglene

Tenker du på å sette opp drivhus i hagen? I de aller fleste tilfeller er det unntatt søknadsplikt, men det er likevel noen punkter du bør sjekke før du går i gang.

Mange drømmer om drivhus i hagen. Et drivhus kan både brukes til dyrking av grønnsaker og planter, og som en ekstra hagestue. Dette romantiske drivhuset er bygd av gjenbruksmaterialer. 

Tekst og foto: Rikke Åserud 

Mange har virkelig fått øynene opp for dyrking av grønnsaker og kunsten å drive frem blomster den siste tiden. Med et drivhus vil man kunne ta hobbyen til nye høyder og dyrke frem grønnsaker, frukt og planter som normalt ikke overlever i vårt kalde land.

Og det beste av alt – et drivhus er i de aller fleste tilfeller unntatt hovedregelen i Plan- og bygningsloven om at man må søke kommunen om tillatelse.

Det er likevel verdt å ta seg tid til en grundig forundersøkelse før man setter opp et drivhus.

Unntaket

Øyvind Reitzel Bjerke

Advokat Øyvind Reitzel Bjerke i Huseierne.

- Hovedregelen er at man skal søke når man skal bygge noe. Men i byggesaksforskriftens paragraf 4-1 nevnes det unntak for frittstående bygning som ikke skal brukes til beboelse. Det samlede bruksarealet må være maksimalt 50 kvadratmeter, mønehøyden må ikke overskride 4 meter og gesimshøyden ikke være over 3 meter. Drivhus i hagen vil typisk være en slik bygning som omfattes av unntaket, sier advokat i Huseierne Øyvind Reitzel Bjerke.

Drivhuset må plasseres minst en meter fra nærmeste nabo – men hvis naboen samtykker kan du sette det nærmere tomtegrensen uten at det utløser søknadsplikt.

I så fall må du få en erklæring fra naboen om at det er greit. Avstanden fra andre bygninger, også på egen eiendom, skal også være minst en meter.

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

Andre bestemmelser

Men en ting er hva plan- og bygningsloven sier. Noe annet er reguleringene i ditt område, og bestemmelser gitt av kommunen.

- Det som vil være til hinder for en del, særlig i tettbygde strøk, er utnyttelsesgraden av tomten. I mange områder er tomten maksimalt utnyttet. Da må man søke kommunen om dispensasjon dersom man ønsker å bygge noe mer, sier Bjerke.

Det kan også være slik at kommunen har vedtatt egne regler om mønehøyde og gesimshøyde, og disse må overholdes.

Dersom eiendommen ligger i en vernesone er det også sannsynlig at det er begrensninger på hva som kan bygges.

Be om veiledning

For å finne ut av disse tingene bør du kontakte kommunen.

Be gjerne om et situasjonskart over egen eiendom, men det kan også være lurt å be om veiledning fra kommunen om mulig, slik at du er trygg på at det blir riktig.

- Kan man be om en forhåndsuttalelse?

- Du kan be om et utsagn fra kommunen om at du ikke trenger å søke, men dersom det senere skulle vise seg å være avvik, så vil ikke en forhåndsuttalelse hindre kommunen i å drive ulovlighetsoppfølging, sier Bjerke.

Du må også passe på at drivhuset ikke plasseres over vann- og avløpsledninger. Bor du nær sjø, jernbane eller vei, må du undersøke hva slags avstandskrav som gjelder i ditt område. Det er viktig at drivhuset ikke for eksempel hindrer sikt i veikryss eller lignende.

Naboen

Dersom du slipper å søke, slipper du også å sende formelle nabovarsler. Det kan likevel være en god ide å prate med eventuelle naboer som blir berørt.

- Det er alltid smart å ta en hyggelig prat på forhånd. Kanskje har naboen en god grunn til å be deg sette drivhuset et litt annet sted, uten at det gjør noe fra eller til for deg. Eller dere kan bli enige om en annen løsning som fungerer for begge. Poenget er at det er lurt å si ifra selv om det formelle kravet om nabovarsling ikke nødvendigvis er der, sier Bjerke.

Si ifra etterpå

Selv om drivhuset er unntatt søknadsplikt, må du melde ifra til kommunen når det er satt opp. Dette er for at kommunen skal få oppdatert sine kart og ha riktig informasjon om din eiendom.

- Men finner ikke kommunen ut av det selv?

- Det er ingen automatikk i det. Utgangspunktet er at man selv må gi beskjed, sier Bjerke.

Man kan si ifra ved å sende inn skjemaet «Melding om frittliggende bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt» som blant annet finnes på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer