Samboere: Pass på å tinglyse hvem som eier boligen - unngå felle ved boligsalg

Gå til hovedinnhold

Samboere: Pass på å tinglyse hvem som eier boligen - unngå felle ved boligsalg

Samboere som eier boligen sammen, må passe på å tinglyse at begge eier. Hvis ikke kan det oppstå problemer ved boligsalget.

HVEM FÅR PENGENE? Når samboere selger boligen, er det den som står som tinglyst eier som får pengene utbetalt, slår en ny avgjørelse fast. 

Av: Carsten Henrik Pihl

Samboere eier ofte bolig sammen. Og eier man boligen sammen, bør man tinglyse eierandelene i grunnboken hos Kartverket.

Tinglysing er alltid en god ide, først og fremst for å sikre eierandelene mot kreditorer og ved arv.

Men en ny avgjørelse fra Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester viser at tinglysing også er viktig mellom partene ved et samlivsbrudd.

 

Gikk fra hverandre - hun stod som eier av boligen

I saken gikk to samboere fra Østfold fra hverandre i 2018. De eide begge boligen, men det var kun den ene parten som stod som tinglyst eier i grunnboken. Boligen ble solgt i april 2019, med overtakelse et halvt år senere.

Etter anførslene for nemnda var ikke samboerparet på talefot da boligen ble solgt. Det var hun som sto som eier av boligen som også stod for salget via en eiendomsmegler.

Det gjorde at han som hadde flyttet ut - og som ikke var tinglyst eier - tok kontakt med eiendomsmegleren før salget og krevde å få utbetalt halvparten av salgssummen når lånet var gjort opp.

Men så lett var det ikke. Eiendomsmegleren fortalte da at hun måtte forholde seg til opplysningene i grunnboken når pengene fra boligsalget skulle betales ut.

Etter å ha gjort opp lånet, ble overskuddet fra boligsalget derfor utbetalt til hun som stod som eier i grunnboken. Han som ikke stod som eier fikk beskjed om at han eventuelt kunne ta ut en midlertidig forføyning for å låse pengene hos eiendomsmegleren, men det rakk han ikke.

Han klaget da eiendomsmegleren inn til Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester. Han ønsket å få refundert advokatkostnader og tap som følge av at overskuddet var utbetalt til tinglyst eier av boligen.

 

Eiendomsmegleren skal forholde seg til det som er tinglyst

Nemnda slår enstemmig fast at eiendomsmegleren gjorde det riktige. Når det bare er én part i forholdet som står som eier av boligen, skal eiendomsmegleren kun forholde seg til denne.

"Klageren som ikke hadde noen andel av hjemmelen til eiendommen, hadde ikke noen instruksjonsrett over oppgjøret eller salget for øvrig.", slår nemnda klart fast.

Selv om man som samboer mener å ha dokumentasjon for andre eierandeler enn den som står i grunnboken ligger man dårlig an. For eiendomsmegleren må kunne stole på grunnboken. Det kommenterer også nemnda:

"I dette tilfellet mener klageren, tidligere samboer av hjemmelshaver, at det som fremgår av grunnboken ikke er riktig. Men en megler må ikke involvere seg og/eller ta stilling til de til dels kompliserte spørsmål som et oppgjør etter samlivsbrudd kan reise."

Det er altså ikke eiendomsmeglerens oppgave å forsøke å finne ut av eierandelene. Dette ligger til samboerne - enten i forkant av salget, eller etter at salget er gjennomført. Nemda sier også:

"En «misfornøyd» tidligere samboer må eventuelt ta rettslige skritt (midlertidig forføyning) for å få stanset det økonomiske oppgjøret megleren arbeider med, slik at nettoprovenyet eller det omtvistede beløp blir satt på sperret klientkonto hos megleren, eller på annen måte, inntil det er avklart hvordan fordelingen skal skje."

 

For deg som er samboer

Medlemskap i Huseierne trygger samboerskapet ditt:

→ Gratis samboerkontrakt - med smart utfylling
→ Gratis juridisk rådgivning hvis du har problemer
→ Gratis kurs om arv og samliv

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året!

 

Husk å tinglyse i grunnboken!

Samboeren som ikke hadde tinglyst eierandel fikk altså ikke utbetalt pengene direkte fra eiendomsmegler. Men han vil fortsatt ha krav på pengene, gitt at andelen lar seg bevise. 

Men det vil være mye vanskeligere i en situasjon der de tidligere samboerne ikke snakker sammen. Det kan dessverre være at man havner i retten for å bli enige.

Derfor er Huseiernes klare råd til samboere: Tinglys eierandelene! Da sikrer man eierandelene mye bedre enn hvis det bare skrives inn i en samboerkontrakt.

 

Hva med dokumentavgiften?

Det er nok en del samboere som ikke ønsker å tinglyse eierandeler i grunnboken, blant annet fordi man da må betale dokumentavgift for den delen som tinglyses.

Dokumentavgiften er på 2,5 prosent av den delen som overføres til samboeren. Et eksempel: Hvis man overfører en eierandel på en million kroner, vil dokumentavgiften bli på (1.000.000 x 2,5% =) 25.000 kroner. Dette er selvsagt sure penger, men det er det man må betale for sikkerheten.

Husk forøvrig at det ikke er dokumentavgift på borettslagsleiligheter.

Dokumentavgiften er et av de store skillene mellom samboere og ektefeller. Overføring av eierandeler mellom samboere er alltid underlagt dokumentavgift. Mellom ektefeller vil det ikke være dokumentavgift.

Se mer i faktaboksen under.

 

Fakta:

Fakta om tinglysing, dokumentavgift og samboere:

  • Tinglysing i grunnboken slår fast eierandelene mellom eierne, og vil sikre eierskapet mot kreditorer, ved arv og samlivsbrudd.
  • Det er ikke fritak for dokumentavgift ved overføring av eiendom mellom samboere.
  • Ved oppløsing av samboerskap kan ektefeller få fritak for dokumentavgift ved overføring mellom de tidligere samboeren hvis:
    - samboeren har bodd sammen i minst to år
    - de har eller venter barn sammen
  • Overføring mellom ektefeller er fritatt for dokumentavgift - uansett hvor lenge man har vært gift eller hvor lenge man har eid boligen.
  • Tinglysing foretas hos Kartverket. Les mer her!

Les mer: Dokumentavgift ved kjøp av bolig 

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer