Dokumentavgift og tinglysningsgebyr - avgifter du må betale når du kjøper bolig

Gå til hovedinnhold

Dokumentavgift og tinglysningsgebyr - avgifter du må betale når du kjøper bolig

Når dukjøper bolig, må du som regel betale tinglysningsgebyrer og dokumentavgift. Her ser du hvor stor dokumentavgiften er, og i hvilke tilfeller du slipper å betale dokumentavgift!

Under en heftig budrunde er det lett å glemme omkostningene som kommer i tillegg til kjøpesummen. Det være snakk om flere titalls tusen kroner. Her ser du hva du må betale.

Dokumentavgiften

Dokumentavgiften påløper ved tinglysning av eierskifte for fast eiendom. 

Dokumentavgiften er 2,5 % av verdien på det tidspunktet overdragelsen tinglyses. Som regel vil det være kjøpesummen som blir lagt til grunn, med mindre den er satt kunstig lavt. 

Det er Statens Kartverk som innkrever dokumentavgiften.

 

 

Når kan du få fritak for dokumentavgiften?

Det er fritak fra dokumentavgiften i blant annet følgende tilfeller:

 • Overføring mellom ektefeller under ekteskapet, i forbindelse med skilsmisse og død.
 • Overføring av felles bolig mellom samboere i forbindelse med samlivsbrudd, forutsatt av at man har vært samboere i minst to år, eller venter, har eller har hatt felles barn.
 • Arv etter arvelovens regler.
 • Kjøp av bolig i borettslags
 • Innløsning av festet tomt.
 • Første overføring av ny bygning som ikke er tatt i bruk.
 • Bygg under oppføring

Se Kartverkets nettsider om dokumentavgift: http://www.kartverket.no/eiendom/priser-og-gebyr/dokumentavgift/

 

Tinglysningsgebyrer

Det skal betales tinglysningsgebyr for tinglysning av dokumenter på eiendommen. Gebyrene gjelder per dokument.

Du må for eksempel betale tinglysningsgebyr for pantedokument som banken trenger for boliglånet. 

Se gebyroversikten her: http://www.kartverket.no/eiendom/priser-og-gebyr/tinglysingsgebyr/

 

Fakta:

Fakta om dokumentavgiften

 • Dokumentavgift er en særavgift til statskassen, og har som hensikt å skaffe staten inntekter.
 • Avgiften er 2,5 % av eiendommens salgsverdi / markedsverdi på tinglysningstidspunktet, minst 250 kroner.
 • Den blir ofte kalt flytteskatt, og denne avgiften skal betales ved tinglysning av dokumenter som overfører hjemmel til fast eiendom.
 • Det rammer altså selveide eneboliger, tomannsboliger, eierseksjoner og sam-eieandeler.
 • Du slipper dokumentavgift hvis du kjøper leilighet i et borettslag; da betaler du bare et gebyr til forretningsfører.
 • Ved kjøp av nyoppført selveierbolig er det bare tomteverdien det skal betales dokumentavgift av.
 • Det er enkelte fritak fra avgiftsplikten, som går på overføring mellom ektefeller, også ved skilsmisse, overføring mellom samboere etter samlivsbrudd og arv i samsvar med arvelovens regler.
 • Statens kartverk har ansvaret for inn-kreving av dokumentavgiften.
 • Dokumentavgiften er omdiskutert og forhatt av mange, og det har fra ulikt politisk hold blitt tatt til orde for å fjerne dokumentavgiften.

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.