Royalbehandlet trekledning: Ny rapport ute nå

Gå til hovedinnhold

Royalbehandlet trekledning: Ny rapport ute nå

Hvor brannfarlig er egentlig royalbehandlet kledning? To rapporter foreligger nå der dette spørsmålet er undersøkt. Den nyeste ble publisert for få dager siden.

NYE RAPPORTER: Det arbeides med å dokumentere brannsikkerheten - eller mangel på brannsikkerhet - til royalbehandlet treverk. Men foresløpig gir ikke det noe klarere ansvarsbilde, forklarer Huseiernes advokat. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Av: Rikke Åserud

Hovedsakelig peker begge rapportene på at det er andre ting enn royalbehandlingen som har noe å si for hvordan det går om det skulle begynne å brenne.

- Rapportene ble bestilt for å få oversikt over et område hvor det ikke har vært gjort testing tidligere. Så vidt meg bekjent har det aldri vært gitt penger til denne type forskning før, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentene, som har vært med på å betale for forskningen, sammen med Marnar bruk, Talgø Møre Tre og Alvdal Skurlag.

Fakta:

Jeg har royalbehandlet kledning på boligen, hva gjør jeg?

  • Kontakt selger / entreprenør / leverandør.
  • Send skriftlig reklamasjon raskt.
  • Be om å holdes løpende orientert om hvordan saken følges opp.
  • Dersom motparten ikke erkjenner ansvar må du ta rettslige skritt for å avbryte foreldelse, eventuelt med hjelp fra advokat.
  • Se DiBK sine nettsider om dine rettigheter som forbruker.

 

Feildeklarert

Litt om bakgrunnen: I 2020 gjennomførte Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) tilsyn med brannhemmende trekledning. Som følge av tilsynet ble direktoratet oppmerksom på at produsenter av royalbehandlet trekledning deklarerte sine produkter feil. De oppga å ha bedre motstandsdyktighet mot brann enn hva som egentlig var tilfellet.

Produktene oppga å tilhøre såkalt klasse D, mens de egentlig skulle vært i klasse E. Det som skiller disse klassene er blant annet hvor lang tid det tar før materialet overtenner – tiden er kortere for materialer i klasse E.

Plutselig var en rekke bygg dermed branngodkjent på feil grunnlag.

Tillemping av TEK 17

I kjølvannet av dette ble det utarbeidet en måte som gjør at man kan få ferdigattest og brukstillatelse på bygninger med royalimprengert kledning, selv om de ikke oppfyller kravene som tidligere antatt. Dette skjedde ved en tillemping av Byggteknisk forskrift (TEK17).

Nå mener Jæger i Boligprodusentene at man må kunne bygge som før med royalbehandlet treverk – selv om materialene altså viser seg å ha dårligere branntekniske egenskaper enn antatt.

- Royalbehandlet kledning har noe dårligere brannegenskaper enn ubehandlet kledning. Ubehandlet kledning kommer automatisk i klasse D. Men ingen lar kledningen stå ubehandlet på veggen. Vi grunner og maler eller beiser, og når det er gjort, blir brannegenskapene omtrent på linje med royalbehandlet treverk. Dette støttes av de ferske rapportene, påpeker Jæger.

De to rapportene er utarbeidet av Norges branntekniske kompetansesenter RISE Fire Research. Sammen med RISE i Sverige utgjør senteret et av verdens største forskningsmiljø innen brann.

Rapport om utvendig brann i fasade

Den første rapporten, som ble publisert i juni 2021, konkluderte med at forskjellene i hvordan behandlede kledninger brant, var størst de to første minuttene. Da brant royalbehandlet mer enn annen type behandlet kledning. Etter de første to minutter var forskjellene små.

Rapporten pekte dessuten på at byggemåte og hulrom kunne ha mer å si for hvordan en brann utviklet seg, enn overflatebehandlingen av kledningen.

Klikk her for å se rapporten

Rapport om brann i hulrom

Den andre rapporten, som ble publisert for noen få dager siden, har sett nærmere på brann i hulrom – altså bak kledningen.

Den har konkludert med at overflatebehandlingen ikke har noe å si for et brannforløp bak kledningen. Ulike typer vindsperrer og byggemåte har mer å si for brannforløpet:

«Det blei ikkje funne nokon samanheng mellom royaloljebehandlinga av trevirket og hastigheit på temperaturstigning i holrommet i denne forsøksserien. Det blei derimot funne statistisk signifikant skilnad mellom liggjande og ståande kleding, der liggjande kledning gav raskare temperaturauke oppover i holrommet enn ståande», heter det i rapporten.

Klikk her for å komme til rapporten

Eksempel på branntest. Foto: RISE. 

Ønsker lemping på kravene

Jæger i Boligprodusentene mener myndighetene nå må korrigere kravene slik at vi kan fortsette å bygge trehus i Norge.

- Tre brenner. Den risikoen har vi levd med her til lands i noen hundre år, og den mener jeg vi kan leve med i noen hundre år til. Derfor må vi få krav som gjør det mulig å bygge med vanlig overflatebehandling, det være seg beis, maling eller royalbehandling, sier Jæger.

På ett område påpeker Boligprodusentene likevel at det bør legges innstramminger inn i regelverket:

- Vi har foreslått en endring som gjelder rømningsveier. Der mener vi at man aldri skal ha materialer som har dårligere brannegenskaper enn klasse B. Det er strengere enn kravene i dag. Men for øvrig mener jeg vi må kunne bygge med trekledninger som har brannegenskaper i klasse E. Rapportene vi har fått utarbeidet viser jo at det har minimalt å si for brannforløp, påpeker Jæger.

Advokat: Ikke noe enhetlig «løp» for forbrukere

Huseiernes advoksat Øyvind Reitzel Bjerke.

Til tross for rapportene: materialene ble i årevis solgt under feil deklarasjon, og mange forbrukere lurer på hvordan de skal forholde seg til dette.

Bor du i en bolig med royalbehandlet kledning og lurer på hva du bør gjøre? Dessverre er det ikke lagt noe «løp» for alle som er i denne situasjonen. Det kan være ulike lovverk som slår inn: blant annet avhendingsloven, bustadoppføringsloven, forbrukerkjøpsloven og håndverkstjenesteloven.

Hvordan du skal forholde deg, og eventuelt hvem du skal rette en reklamasjon til, er blant annet avhengig av hvilket lovverk din sak faller inn under.

Generelt er det likevel noen råd som gjelder for de aller fleste: Kontakt selger, be om å få informasjon om hvordan saken blir fulgt opp, og send en skriftlig reklamasjon raskt. 

- Det er nok en del entreprenører og leverandører som passivt har trukket seg tilbake og håper dette skal gå over. Med mindre entreprenør / leverandør erkjenner ansvar, må du som forbruker passe på at et eventuelt mangelskrav ikke foreldes, og iverksette rettslige skritt or å avbryte foreldelse, sier advokat i Huseierne, Øyvind Reitzel Bjerke.

Han anbefaler i så fall å kontakte advokat. Foreldelsesloven er vanskelig å navigere i, og hvilken frist som gjelder beror på de nærmere omstendighetene i hver enkelt sak.

Før jul i fjor lanserte DiBK mye god informasjon om forbrukerrettighetene på området, som er verdt å studere for deg som lurer på hvordan du kan gå frem og hva som er dine forbrukerrettigheter. Klikk her for å komme til DiBKs sider. 

Staten har satt igang stort tilsyn

Den såkalte Royal-saken har fått Direktoratet for byggkvalitet tilå gjennomføre et større tilsyn med behandlet utvendig trekledning. Tisynet ble igansatt i september 2021. Direktoratet sendte ut pålegg om opplysninger til ca. 50 virksomheter.

- Målet med tilsynet er å sette søkelys på viktigheten av å merke produkter korrekt. I dette tilfellet handler det om brannsikkerhet, og at byggebransjen og forbrukerne skal kunne foreta opplyste valg, opplyser avdelingsdirektør Hanne Kofstadmoen.  

Direktoratet jobber nå med å gjennomgå dokumentasjonen på nærmere 200 produkter. Enkelte av produktene vil bli valgt ut for testing for å kontrollere at opplysningene stemmer.

Tar rapportene til etterretning

Direktoratet har også fått i oppdrag av Kommunal- og distriktsdepartementet å vurdere brannkravene til ytterkledning.

- Når det gjelder de to rapportene fra RISE, som er utarbeidet på forespørsel fra royal-produsenter og Boligprodusentene, så tar vi disse til etterretning, opplyser Kofstadmoen.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer