Hva gjør jeg med royalbehandlet trekledning?

Gå til hovedinnhold

Hva gjør jeg med royalbehandlet trekledning?

Presseoppslag har ført til usikkerhet rundt brannklassifiseringen av royalbehandet trekledning. Her er Huseiernes råd til deg som har slik kledning på boligen eller fritidsboligen.

SJEKK MED PRODUSENTEN: Advokat Øyvind Reitzel Bjerke i Huseierne anbefaler boligeiere som har royalbehandlet kledning nå å ta kontakt med selger eller produsent for å høre hvordan kravene til test av kledningene for å sjekke brannklasse nå følges opp.

I det siste har det vært flere presseoppslag om royalbehandlet (impregnert) trekledning og brannklassifisering.

Dette har ført til at en rekke medlemmer har tatt kontakt med oss med spørsmål om hva de skal gjøre, når de har denne kledningen på boligen eller fritidsboligen.

Påkrevd testing er ikke gjennomført

Huseiernes advokat Øyvind Reitzel Bjerke har fulgt saken saken, og kommer med sine anbefalinger til Huseiernes medlemmer.

Bakgrunnen for presseoppslagene er at Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) i 2019 iverksatte tilsyn med brannhemmende trekledning. Tilsynet avdekket at to av seks testede produkter ikke hadde gode nok egenskaper til å kvalifisere for brannklasse D, som i henhold til teknisk forskrift (TEK17) gjelder for boliger.

Tilsynet avdekket også at produsenter av royalbehandlet trekledning har feildeklarert sine produkter fordi påkrevd testing ikke er gjennomført. Konsekvensen av dette er at royalimpregnert trevirke er nedklassifisert og per nå ikke er godkjent for bruk som kledning på bolig.

Men: Dersom produsentene gjennom korrekt testing kan vise at materialene tilfredsstiller kravene i brannklasse D, kan materialene likevel bli godkjent for slik bruk igjen. Dette avhenger av testresultatene.

Royalimpregnert trevirke har blitt brukt som kledningsmateriale i mange tiår, og vi har ingen indikasjoner på at slike fasader innebærer særskilt høy brannrisiko.

Kravene til brannsikkerhet og brannklassifisering gjelder imidlertid like fullt og dersom du er usikker på brannsikkerheten i boligen i din, kan det være grunn til å få dette nærmere vurdert av en fagkyndig.

Huseiernes råd til deg som har slik kledning

Advokat Øyvind Reitzel Bjerke har følgende råd til deg som har bolig eller fritidsbolig der det er brukt royalbehandet kledning:

- Dersom boligen din er kledt med royalimpregnert trevirke, anbefaler vi deg i første omgang å ta kontakt med produsenten, leverandøren eller selgeren og be om informasjon om hvordan saken blir fulgt opp. Samtidig kan du be om å bli holdt løpende orientert om utviklingen, sier han.

Han råder også til å sende en skriftlig reklamasjon nå for å avbryte reklamasjonsfrister:

- I tillegg anbefaler vi deg å sende en skriftlig reklamasjon så fort som mulig for å avbryte eventuelle reklamasjonsfrister. Dersom det etter gjennomført testing viser seg at kledningen ikke oppfyller gjeldende krav, kan det finnes grunnlag for å rette krav mot selger, leverandør og/eller produsent.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer