Royalbehandlet kledning: Kan få brukstillatelse og ferdigattest

Gå til hovedinnhold

Royalbehandlet kledning: Kan få brukstillatelse og ferdigattest

I desember 2020 ble det avdekket at royalimpregnert trekledning ikke tilfredsstilte de nødvendige brannkravene. Produsenter og andre involverte har krevd en snarlig endring av regelverket, og nå har Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommet med en avklarende uttalelse for bygg under oppføring.

Royalbehandlet treverk ser ikke ut til å være mer brannfarlig enn annet overflatebehandlet treverk. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Tekst: Rikke Åserud

OBS: Saken er oppdatert 30. april etter at saken tok en ny vending med denne uttalelsen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Byggeprosjekter har stoppet opp og ringvirkningene har vært store i hele byggenæringen fordi royalbehandlet trekledning har vært feilmerket i henhold til produktenes brannegenskaper. Nå har departementet vedtatt en endring i regelverket slik at byggeprosjekter med royalkledning likevel kan få brukstillatelse og ferdigattest.

Forskriftsendringen lemper ikke på kravet til sikkerhet, men innebærer en endring i sammenkoblingen mellom ulike regelverk for bygg. 

- I praksis betyr denne endringen at man nå har muligheten til å gjøre en analyse på byggeplassen, og så vurdere om det er nødvendig å iverksette tiltak som kan bøte på at materialene ikke oppfyller brannkravene. Dermed vil kommunene kunne utstede midlertidige brukstillatelser og etter hvert også ferdigattester for bygg hvor hele denne prosessen har vært i bero, forklarer Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien. 

 

Reklamer raskt

Dersom du har royalbehandlet trekledning på huset eller hytta og er bekymret, gjelder fortsatt rådene som Huseiernes advokater ga på begynnelsen av året: Ta kontakt med produsenten, leverandøren eller selgeren og be om informasjon om hvordan saken blir fulgt opp. Send en skriftlig reklamasjon så fort som mulig for å avbryte eventuelle reklamasjonsfrister.

- Huseiere som er bekymret, må kontakte leverandøren av boligen, og be om en vurdering av hvorvidt det trengs å gjøres avbøtende tiltak på boligen - altså tiltak som kan kompensere for at brannklassen på royalkledningen er lavere enn antatt, sier Finstad.

Med andre ord kan du forvente å få gjennomført en brannsikkerhets-analyse av din bolig dersom du ønsker det. Treindustrien har utarbeidet et hjelpeverktøy som skal gjøre det enkelt for leverandøren å foreta en analyse. Dokumentene finnes på organisasjonens hjemmeside. 

 

Feildeklarert

Royalbehandlet kledning har vært brukt på hus, hytter, skoler og andre bygg her til lands i mange tiår.

Det var i desember 2020 at Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) i et tilsyn med brannhemmende trekledning avdekket at flere produsenter av royalbehendlet trekledning deklarerte sine produkter feil: De oppga å ha bedre brannhemmende egenskaper enn de egentlig hadde.

Produsentene opplyste i produktdokumentasjonen for royalimpregnert trekledning at kledningens brannegenskaper oppfylte klasse D. Det vil si at kledningen skulle ha "forsinket og begrenset varmeavgivelse", med overtenning mellom to og ti minutter.

I rapporten oppfordret DiBK produsentene til å teste sine produkter for brannmotstand.

Oppfyller ikke kravene

Nå har produsentene gjennomført tester som viser at kledningen ikke oppfyller kravene til klasse D. En lavere klassifisering vil si at kledningen gir større bidrag til en brann, med raskere overtenning. For eksempel har kledning i klasse E overtenning før to minutter.

Så skulle man tro at det er mindre trygt med royalbehandlet kledning enn annen kledning, som oppfyller kravene til klasse D. Så enkelt er det likevel ikke: Tester tyder nemlig på at royalimpregnert treverk er like brannsikkert som «vanlig» malt eller beiset trekledning. Problemet er bare at testingen av produktene skjer før materialene sitter på veggen – altså før de beises eller males. Dermed slår testen feil ut for de royalbehandlede materialene, fordi de behandles før de sitter på veggen.

- Tester som er utført på både Royalkledning og kledninger behandlet med oljebeis, oljemaling eller tjærebeis viser at det ikke er noen «signifikant forskjell mellom disse behandlingene». Men, samtlige av disse har det til felles at de ikke klarer krav i henhold til verdier for brannklasse D. Forskjellen er at mens Royalkledningen leveres ferdig fra produsent, så er det huseieren selv som står for påføringen av maling eller beis etter at huset er ferdig, påpeker administrerende direktør i Alvdal Skurlag, Berit Nordseth Moen.

 

- Ingen grunn til bekymring

Hun vil berolige alle som har royalprodukter på veggen. 

- Det er for lengst avklart av uavhengige brannrådgivere at det ikke er noen personrisiko å bo i hus som enten er behandlet med Royal eller annen type kledning, så det er ingen grunn til bekymring. Vi har bygget med tre i flere hundre år, etter tradisjonelle norske byggeskikker, og vi har overflatebehandlet husene våre like lenge. Royalkledningen har vært på markedet i snart 50 år, og vi er ikke kjent med at kledningen er mistenkt for å ha forårsaket brann, sier hun. 

- Folk som har valgt å kle huset sitt med Royal har derimot valgt en kledning med en av de beste råtebeskyttelsene på markedet kombinert med lite vedlikeholdskrav, og det er derfor denne kledningen har blitt så populær, sier Moen. 

 

OBS! Royalbehandlede terrassebord, som har andre brannkrav enn materialer som skal på veggen, er ikke berørt av denne saken og selges og brukes som vanlig.  

Fakta:

Royalimpregnering

Royalimpregnert trevirke er trevirke som er behandlet med en kombinasjon av trykkimpregnering med vannløste midler, vanligvis kobbersalter, og en etterfølgende oljebehandling der trelasten kokes i olje under vakuum. Det gir en trelast som er innoljet på alle sider, og på den måten får vannavvisende egenskaper.

Royalolje består av ca. 50 % petroleumsbasert olje og 50 % linolje. I tillegg kan oljen være tilsatt fargepigmenter. Royalimpregneringen benyttes for å forbedre bestandigheten til trekledningen, og har ikke til intensjon å forbedre kledningens antennelighet og brennbarhet. (KILDE: Sintef)

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer