Regjeringen vil ikke øke satsen på eiendomsskatten

Gå til hovedinnhold

Regjeringen vil ikke øke satsen på eiendomsskatten

Regjeringen ønsker å holde satsene på eiendomsskatten på det nivået det er i dag, og går imot utvalget som ville øke eiendomsskatten. - Fornuftig, for mange sliter, kommenterer Morten Andreas Meyer i Huseierne.

FORNØYD: Generalsekretær Morten Andreas Meyer er fornøyd med at eiendomsskattesatsen holdes uendret. Regjeringen følger dermed Huseiernes høringsuttalelse og går i mot fagutvalget.  

Av: Carsten Henrik Pihl 

  

Regjeringen ønsker ikke å heve satsene på eiendomsskatten. Det kommer frem i forslaget til "Nytt inntektssystem for kommunene" som ble presentert tirsdag 14. mai.  

Bak denne litt tørre tittelen har det vært en trussel om økt eiendomsskatt.

Et utvalg som kom med forslag til regjeringen ville nemlig øke eiendomsskatten på boliger og fritidsboliger på to måter: 

  • De ville øke skattepromillen fra maks 4 promille til maks 7 promille 
  • De ville ta bort den såkalte "reduksjonsfaktoren" som gjør at eiendomsskatten kun vurderes av 70 prosent av boligens verdi. 

  

Bokostnadene er doblet på få år 

Forbrukerorganisasjonen Huseierne er meget godt fornøyd med at regjeringen ikke foreslår økning i eiendomsskatten, slik det var forslag om: 

 – Husholdningene er allerede hardt presset økonomisk. Bokostnadene er doblet siden 2017 og rentene forblir på et høyere nivå i lang tid fremover. Samtidig vet vi at gebyrene til vann- og avløp vil øke med 60% de neste tre årene. Økt eiendomsskatt ville bare forsterket en svært krevende økonomisk situasjon for mange husholdninger, sier Morten Andreas Meyer.  

 Han peker på at kommunene faktisk har gått motsatt vei fordi bokostnadene er høye: 

 – De siste årene har vi sett eksempler på kommuner som har tatt folks hverdagsøkonomi på alvor, og har satt ned eiendomsskatten. Det er veien å gå i en situasjon hvor mange sliter, sier Morten Andreas Meyer. 

 

Huseiernes bokostnadsindeks viser at bokostnadene har doblet seg de siste årene. Eiendomsskatten utgjør ikke den største dele av bokostaden, men med en slik dobling er det viktig at kostnadene holdes nede på alle fronter. I tillegg vill eiendomsskatten kunne blitt nesten tre ganger så høy med endringene som var foreslått.

 

Eiendomsskatten kunne blitt nesten tre ganger så høy  

Endringene som var foreslått kan kanskje ikke høres store ut, men et regneeksempel viser at forskjellene ville vært store: 

Vi tar utgangspunkt i en bolig til 4,8 millioner kroner som er omlag gjennomsnittsprisen for boliger solgt i Norge nå. Kommunen har maksimal eiendomsskattesats på 4 promille, og bruker vanlig verdireduksjon på 30 prosent: 

 Dagens system: 

Utgangspunkt - taksert verdi:  4,8 millioner kroner  
Verdireduksjon: 4,8 millioner x 30 % = 1.440.000 kr  
= Verdi for beregning av eiendomsskatten: 3.360.000 kroner.
4 promille eiendomsskatt = 13.440 kroner i eiendomsskatt 

  

Nytt forslag: 

Taksert verdi: 4,8 millioner kroner
Ingen verdireduksjon
7 promille eiendomsskatt = 33.600 kroner i eiendomsskatt 

Det er over 20.000 kroner i forskjell, og eiendomsskatten ville vært nesten tredoblet! 

Denne kraftige økningen var en av flere grunner til at Huseierne var kraftig imot forslaget om økt eiendomsskatt da vi skrev vår høringsuttalelse i januar 2023. 

Du kan lese Huseiernes høringsuttalelse her!

Heldigvis fulgte regjeringen dette opp i sine forslag. De skriver blant annet 

"Regjeringa vil at folk skal få betre råd att. Sjølv om prisveksten er på veg ned og rentetoppen truleg er nådd, vil regjeringa ikkje bidra til å auke kostnadane for eigarar av bustader og fritidsbustader etter ein lang periode der mange kostnadar har auka mykje, ikkje minst rente- og energikostnadar."  

 Dette er helt i tråd med argumentasjonen i Huseiernes høringsuttalelse. 

NB: Eiendomsskatten kan fortsatt øke i din kommune 

Å holde eiendomsskattesatsen på dette nivået er en seier for Huseierne. Det du må være klar over, er at eiendomskatteregningen din fortsatt kan øke. 

 Det er fordi eiendomsskatten består av tre elementer: 

  • Skattepromillen (4 promille) 
  • Reduksjonsfaktoren (30 %) 
  • Boligverdien 

Den siste faktoren kan endre seg. De fleste som har eiendomsskatt bor i kommuner der boligverdien fra skattemeldingen brukes som utgangspunkt for eiendomsskatten. Og når boligprisen stiger, vil også eiendomsskatten stige hvert år.  

Les mer: Slik beregnes eiendomsskatten

Noen kommuner takserer selv. Da kan de bare gjøre det hvert tiende år. Det vil si at i ti år er eiendomsskatten den samme, men så takseres det på nytt, og da gjør eiendomsskatten et kraftig hopp. Dette har skjedd i flere kommuner nylig, Fredrikstad er et eksempel. 

 

Huseierne mener:

Derfor er vi i mot eiendomsskatt

Vi i Huseierne mener at eiendomsskatten bør reduseres eller fjernes, fordi den skiller seg fra annen skatt. Den er ikke knyttet til inntekt, formue eller belåningsgrad og har ingen sammenheng med betalingsevnen din.

Den er dårlig egnet til å utjevne forskjeller og rammer for vanlige folk og familier, og særlig for dem med lav inntekt.

Derfor innfrir ikke denne skatten prinsippet om "yt etter evne".

Huseierne er også mot eiendomsskatt for eiere av hytter og fritidsboliger. Denne vedtas av kommunen, og eiere av hytter og fritidsboliger har ikke stemmerett ved kommmunevalgene i disse kommunene. De kan dermed ikke påvirke eiendomsskattens utvikling i kommunen.

Les mer her: Derfor er Huseierne mot eiendomsskatt

 

(NB: Tallene for 2024 kommer midt i juni.)

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer