Regjeringen gjør det lettere å låne penger i 2023

Gå til hovedinnhold

Regjeringen gjør det lettere å låne penger i 2023

Regjeringen har kommet med ny utlånsforskrift. Flere vil kunne få låne penger i 2023 enn om de gamle reglene var blitt beholdt.

ÅPNER LITT OPP: Regjeringen er fortsatt bekymret for gjeldsnivået til norske husholdninger, men åpner opp litt for å tilpasse reglene til den økonomiske situasjonen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding. 

Utlånsforskriften er reglene som avgjør hvor mye penger du kan låne i banken. De nye reglene gjelder fra nyttår og gjelder ut 2024.

Finanstilsynet hadde bedt om innstramminger i reglene, mens nærmest alle høringsinstanser ba om samme eller litt mer fleksible regler.

Huseierne var også blant disse, se lenger ned i saken!

Fredag 9. desember kom regjeringen med forskriften som nå skal gjelde i 2023 og 2024. Hovedpunktene i utlånsreglene beholdes, men en viktig faktor endres som vil gjøre det enklere for noen å få lån.

Dette er hovedpunktene i utlånsforskriften for 2023 og 2024:

  • Du kan låne 5x inntekten
  • Du må ha 15 % egenkapital når du skal låne til bolig
  • Den såkalte "stresstesten" blir mildere: Økonomien din må tåle en renteoppgang på 3 prosentpoeng (men minimum 7 prosent) - her var kravet tidligere 5 prosentpoengs oppgang

Flere vil har rom til å låne

Regjeringen endrer altså kravene til hvor stor renteoppgang økonomien din må tåle. Her er reglene ut 2022 at bankene skal beregne at du tåler fem prosentpoeng renteoppgang.

Det betyr i at med dagens rentenivå på rundt 4 prosent, må du ha økonomi til å tåle en rente på 9 prosent!

Altså renteutgifter som er over dobbelt så høye som dagens historiske nivå. Selv de dystreste utsiktene fra Norges Bank og Statistisk sentralbyrå spår ikke en rente som er så høy.

Derfor senkes nå kravet for hva økonomien din må tåle. Økonomien må tåle en renteoppgang på tre prosentpoeng.

I tillegg setter regjeringen inn et gulv i reglene. Du må uansett rentenivå må tåle en rente på 7 prosent. Men når renten stiger over fire - som den gjør nå, trenger du bare å tåle tre prosentpoengs økning.

Denne grafen viser at du da får mer rom i privatøkonomien:

 

- For å sikre at forskriften ikke blir for stram ved høyere renter, endrer vi kravet fra 1. januar 2023, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum i en pressemelding

Dette ekstrakravet er et av kravene som har stoppet boliglån i det siste, og for eksempel gjort at flere har fått beskjed om at de må selge bolig før de kjøper.

Les mer: Skal du kjøpe eller selge bolig først?

Bankene kan fortsatt avvike kravene

Bankene får etter revisjonen av utlånsforskriften fortsatt avvike kravene i forskriften i inntil 10 prosent av utlånene. Dette er den såkalte "fleksibilitetskvoten".

Dette betyr at bankene for eksempel kan gi mer lån til de som ikke har nok egenkapital hvis de ellers oppfyller kravene i forskriften.

Dette kan bankene gjøre i inntil 10 prosent av utlånstilfellene for hele landet, men bare i 8 prosent av tilfellene for Oslo. Oslo særbehandles på grunn av de høye boligprisene i Oslo.

Sekundærboligkravet i Oslo fjernes

Det har vært et særskilt krav i at sekundærboliger (med andre ord boliger du ikke bor i selv) i Oslo ikke kunne belånes med mer enn 60 prosent av boligens verdi.

Denne regelen har vært lite brukt og selv finanstilsynet hadde foreslått at denne regelen skulle oppheves. Den blir nå fjernet og disse boligene kan da belånes med inntil 85 prosent som andre boliger.

NB: Norges Bank har rentemøte torsdag 15. desember. Da har de tidligere varslet at de ønsker å heve rentene. 

 

Huseierne mener:

Nye regler følger opp Huseiernes høringsuttalelse

Huseierne pekte i sin høringsuttalelse på at det var behov for mer fleksibilitet i utlånsreglene. Vi er derfor glade for at det blir lempinger i reglene.

Vi pekte særlig på at "stresstesten" - kravet om at du må tåle en renteoppgang på fem prosentpoeng måtte lempes, og dette ble fulgt opp, noe som er gledelig.

Huseierne anbefalte ellers å beholde kravet om maks lån på fem ganger inntekt og 15 prosent egenkapital, men at bankene fikk noe større handlingsrom til å fravike reglene. - Blant annet ved at fleksibilitetskvoten skulle være på 10 prosent i hele landet, og at man burde vurdere en egen fleksibilitetskvote for de med god inntekt men lite egenkapital. Dette ble ikke fulgt opp.

Huseierne støttet også opphevelsen av det særlige egenkapitalkravet for sekundærboliger i Oslo.

Les mer om Huseiernes høringsuttalelse: Huseierne ønsker ikke strammere utlånsregler

huseierne-utlansforsrift-hoering.png

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer