Oppussing: Ta vare på hustaket

Gå til hovedinnhold

Oppussing: Ta vare på hustaket

Har du glemt å sjekke taket? Det er du nok ikke alene om. Men det er ingen selvfølge at taket er i orden, for det er også den bygningsdelen som får mest juling gjennom året.

Taket må være tett og tørt for at det skal kunne holde resten av huset skadefritt. 

Tekst og foto: Kari Gjertrud Dølgaard

Tak har en levetid som vil variere alt etter hvor værhardt det er der du bor, og hvor solid det er bygget.

Noen tak varer i 30 år andre i 100, noe som også avhenger av vedlikeholdet.

Har du nettopp kjøpt et eldre hus, kan det være at det er taket du må pusse opp først, men kanskje slipper du unna med litt vedlikehold.

At taktekket er helt og rent, at undertaket, lekter og sløyfer er tørre og fine er alfa og omega for at resten av boligen skal unngå skader.

Du må også være oppmerksom på pipa og tekkingen rundt den.

Hvorfor bør taktekket holdes rent? Les mer her: Vaske taket

Flere skader på tak

Vasker du taket jevnlig, vil du også være i stand til å overvåke det, og samtidig kunne avdekke skader i tide.

Av skader SINTEF har undersøkt de siste årene, skyldes tre av fire skader fukt. Samtidig tror de at kraftigere og hyppigere nedbør kan være en årsak til økningen i skadesaker.

Skader i klimaskallet, altså skader i utvendig kledning og tak, utgjør over 70 prosent av de undersøkte skadetilfellene, og mange er knyttet til takkonstruksjoner.

Også nye konstruksjoner er utsatt. De siste årene er mange av disse skadene forekommet på flate, kompakte tak og kompakte terrasser.

Vedlikehold er alltid lønnsomt

Husk også at dersom du sjekker og vedlikeholder taket hver vår, så unngår du også med stor sannsynlighet å måtte betale hundretusener av kroner for å skifte det ut før tiden.

Les mer om takkonstruksjon, isolasjon og vedlikehold av tak her: Hvor gammelt er ditt tak?

Tør du ikke gå på taket?

Det er lett å forstå at ikke alle tør å gå opp på taket. Da kan løsningen være å spørre en taktekker, en blikkenslager eller en byggmester om de kan sjekke taktekkingen og undertaket for deg.

Flere byggevarekjeder tilbyr også gratis taksjekk. En av dem er Montér, som også er en av Huseiernes partnere. Vær likevel oppmerksom på at byggevarekjedene også har noe de vil selge.

Bruk uansett aldri en ufaglært til å sjekke taket, det kan bli fryktelig dyrt for deg senere.

Er taktekket slitt, og bør skiftes?

Husk at taktekket har som misjon å beskytte undertaket, men at det er undertaket som er det viktigste, og bør være tett. Kanskje holder det å bare skifte ut noen takstein?

Hvis du må skifte taktekke, vil type taktekke du velger være avhengig av takets konstruksjon.

Dette er listen over taktekker brukt i Norge, og noen krav til underlag:

  • Skifertak

Brukt i lang tid. Skifer kan slippe mye vann inn på undertaket. Kontroller årlig for brudd i stein. God skifer kan brukes på nytt etter fornyelse av undertak, beslag osv. Ved omtekking, sørg for godt feste. Et kraftig undertak, for eksempel taktro (bord/plater) med asfaltbelegg anbefales.

  • Betongtakstein

Brukt i nesten hundre år. God kvalitet kan brukes på nytt etter fornyelse av undertak. Betongtakstein er relativt tett. Ved omtekking, sørg for godt feste av taksteinen.

  • Teglstein

Brukt i over hundre år. Mange varianter, og varierende kvalitet. God stein kan brukes på nytt ved omtekking. Tekkingen kan være relativt åpen for regnvann som kommer ned på undertaket.

  • Asfaltshingel

Brukt mye i 1970-årene. Omtekking med asfaltshingel er mulig, men krevende. Gammel asfaltshingel er utmerket som undertak for ny opplektet tekking. Taksteinsimitasjoner av stål er mye brukt som ny tekking. Skal man legge tegl- eller betongtakstein, må man kontrollere bæreevnen til taket, og forsterke ved behov.

  • Asfaltbelegg

Brukt i snart 100 år. Synlige tegn på aldring. Nytt belegg kan legges oppå det gamle ved behov.

  • Folie av PVC

Brukt siden 1980-årene på en del rekkehus og blokker. Aldringsstadiet kan bedømmes av profesjonelle. Ny tekking med folie er kurant.

  • Stålplater

Taksteinsimitasjon brukt siden slutten av 1980-årene. Relativt tette for regnvann. Omtekking har ikke vært aktuelt til nå. Mange bruker slik tekking oppå gamle tak med asfaltbelegg eller asfaltshingel.

  • Falsede metallplater

Brukt mye i gamle dager, og har fått økt bruk de siste årene. Takene må legges av profesjonelle. Platene må legges på taktro, med lufting under taktroa.

  • Bordtekking

Har vært brukt lenge, i moderne versjoner som profilerte, trykkimpregnerte bord med kreosot eller salter. Bordtekkingen varer lenge. Den kan slippe gjennom mye vann, som da belaster undertaket. Solid undertak og nøyaktig utførte gjennomføringer og avslutninger er derfor spesielt viktige.

  • Torvtak

Har lang tradisjon. Moderne løsninger har lufting slik at det blir en ordinær kald takkonstruksjon. Man opplever likevel en del ising nederst på torvtak. De nyere takene har i praksis vist seg ikke å vare så lenge, og det oppstår lekkasjer på mange tak. Det er særlig gjennomføringer og avslutninger som lett blir svake punkter. Bygging av torvtak bør planlegges og kontrolleres grundig.

Kaldt hus?

Du har kanskje hatt det litt for kjølig i vinter, og kanskje har du vurdert å isolere taket fra innsiden.  Det er ikke alltid så smart, og bør i så fall innebære at det sørges for tilstrekkelig lufting.

Mangel på lufting kan nemlig føre til kondens, fukt og råte. Og det kan bli veldig kostbart. Rådfør deg derfor alltid med en kompetent håndverker.

Kanskje er det heller andre tiltak du kan gjøre for å få bedre komfort og mindre varmetap inne?

Sjekk våre tips om tiltak du kan gjøre selv: Oppussing: Ta det viktigste først

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer