Reglene for AirBNB-utleie: Har du fått med deg lovendringen?

Gå til hovedinnhold

Reglene for AirBNB-utleie: Har du fått med deg lovendringen?

Festglade feriegjester som kommer og går kan være koselig, men kanskje ikke om de dominerer bomiljøet fullstendig. Nå skal det bli lettere å ivareta et godt bomiljø og vanskeligere å spekulere i korttidsutleie.

Korttidsutleie til turister gjennom AirBNB og lignende tjenester kan gi gode ekstrainntekter for boligeiere, men uten reguleringer kan slik utleie også virke ødeleggende på bomiljøer. Foto: Victor Freitas / Pexels.

Tekst: Rikke Åserud

Planlegger du å overlate boligen din til feriegjester i år, og tjene noen ekstra kroner? Da kan det være verdt å vite at fra 1. januar i år ble adgangen til å bedrive korttidsutleie i seksjonssameier begrenset. Målet er å hindre at enkelte bomiljøer fullstendig blir dominert av feriegjester på gjennomreise, og å forsterke tiltakene mot boligspekulasjon.

 

Grense på 90 dager

Lovendringen betyr at du som bor i et seksjonssameie ikke kan bedrive korttidsutleie i mer enn 90 dager årlig. Korttidsutleie er definert som utleie på døgn- eller ukesbasis i inntil 30 dager sammenhengende.

Grensen på 90 døgn kan imidlertid fravikes i vedtektene, og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Men en slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

Dersom alle bruksenhetene i sameiet brukes som fritidsboliger, gjelder ikke begrensningene.

Flere av Europas turistbyer, som for eksempel Berlin, Amsterdam og Barcelona, har allerede innført lignende restriksjoner på korttidsutleie, blant annet for ikke å ødelegge det lokale leiemarkedet for fastboende.

For deg som leier ut!

Medlemskap i Huseierne trygger utleieforholdet ditt:

→ Gratis utleiekontrakt og maler
→ Gratis juridisk rådgivning hvis du har problemer
→ Gratis kurs om utleietemaer

Bli en trygg utleier for 619 kroner i året!

Huseierne tok initiativ

Her i Norge var det Huseierne som tok initiativet til å få korttidsutleien lovregulert.  

- Det var fordi vi så at to viktige hensyn sto mot hverandre: På den ene siden er det viktig at eierne skal ha muligheten til å leie ut egen bolig og tjene noen kroner på en smart måte, men på den annen side er det viktig å beskytte bomiljøet mot rene hotelltilstander. Vi mener loven løser dette med et godt kompromiss, sier leder for medlemsrådgivning, advokat Anders Leisner i Huseierne.

- Korttidsutleie kan også skade det vanlige leiemarkedet, og gjøre det dyrere for folk å bo. Derfor slo vi oss sammen med leieboerforeningen, og fremmet det forslaget som til slutt ble vedtatt, legger Leisner til.

Begrensningene gjelder ikke dersom eier kun leier ut deler av boligen (for eksempel ett rom), og heller ikke dersom eier låner ut leiligheten gratis.

 

Oppmyking i borettslag

For borettslag er det ikke tilsvarende reguleringer, rett og slett fordi utgangspunktet der er et helt annet: Der har det inntil nå vært opp til styrene å si ja eller nei til korttidsutleie.

Fra 1. januar i år trådte imidlertid en bestemmelse i borettslagsloven i kraft, som sier at en andelseier kan overlate bruken av boligen til andre i inntil 30 døgn i året. Med andre ord har nå du som bor i borettslag fått muligheten til å huse gjester og tjene noen kroner ekstra, uten at det må godkjennes av styret.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer