Nå kan du ha rett til å lade elbilen i borettslaget

Gå til hovedinnhold

Nå kan du ha rett til å lade elbilen i borettslaget

Hvis regjeringen får det som den vil, kan også andelseiere i borettslag få lovfestet rett til å lade elbilen sin hjemme.

Tekst: Linda Ørstavik Öberg. Foto: Pixabay.

Huseierne er fornøyde med at det nå er foreslått nye regler og presiseringer som hjelper borettslag og sameier med å fordele utgiftene ved tilrettelegging for elbil-lading, siden vi får mange henvendelser om dette.

Den sterke veksten i antallet elbiler fører til økt etterspørsel etter ladeplasser, og regjeringen ønsker å stimulere til at enda flere velger miljøvennlig transport.  Derfor foreslår de, på visse vilkår, å gi andelseiere i borettslag en lovbestemt rett til å lade hjemme.

- Vi synes det er veldig bra at regjeringen nå også følger opp med endringer for de som bor i borettslag, sier Annita Magnussen, advokat i Huseierne.

Annita Magnussen, advokat i Huseierne forteller om lading av elbil i borettslag.

Som i sameier: De nye reglene om lading av elbil i borettslag gjør at borettslag og sameier får de samme reglene, forteller advokat Annita Magnussen i Huseierne.

Hun forteller at dette er noe som opptar mange:

- Vi får mange spørsmål rundt dette, særlig knyttet til kostnadsfordeling og hvorvidt borettslaget og sameiet kan nekte deg tilgang til lading av elbil, så det er fint at det kommer noen føringer her, sier Annita Magnussen, advokat i Huseierne.

Les mer: Vanlige spørsmål om forholdet mellom andelseiere i borettslag

På den måten vil regjeringen sikre at beboere som har eller vurderer å skaffe seg en elbil, kan lade selv om det ikke er et flertall for å investere i ladepunkter på generalforsamlingen.

Noen vilkår

–Seksjonseiere i eierseksjonssameier har hatt en slik rett siden forrige årsskifte, og jeg ser ingen grunn til at beboere i borettslag ikke skal ha den samme muligheten, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H), i en pressemelding.

Ved å lovfeste retten til å lade elbilen hjemme, skal det bli enklere også for beboerne i borettslag å få en parkeringsplass med mulighet for lading.

Men noen vilkår må oppfylles, og det er blant annet at andelseieren allerede må ha rett til å parkere på borettslagets eiendom.

I tillegg er det kun aktuelt for arealer som er avsatt til parkeringsformål allerede.

Det innebærer at ingen kan kreve omdisponering av for eksempel grøntareal til parkeringsareal for å sette opp ladepunkt på nytt parkeringsområde. En slik omdisponering av arealer må eventuelt først godkjennes av generalforsamlingen med kvalifisert flertall på vanlig måte. 

 

Trenger dere rådgivning: Medlemmer i Huseierne kan kontakte våre jurister for å få hjelp til boligrelaterte spørsmål. Ta kontakt i dag!

Ikke medlem? Bli medlem i dag og still spørsmål! Les mer her!

 

Må belastes borettslaget

Det kan bli nødvendig for flere borettslag å forsterke det eksisterende strømnettet før ladepunkter kan settes opp.

Økonomisk sett mener regjeringen at regningen må belastes borettslaget fordi det er et tiltak som kan komme alle beboerne til gode, men forslaget setter en begrensing på hvor mye hver enkelt andelseier kan pålegges å betale. Ifølge forslaget skal dette ligge på halvparten av folketrygdens grunnbeløp, altså rundt 48.000 kroner.

Departementet mener denne rammen balanserer hensynet til den enkelte beboers økonomi mot hensynet til interessen i å sette opp ladepunkt på en god måte. Taket gjelder for kostnader knyttet til eventuell oppgradering av lokalt strømnett og etablering av ladeinfrastruktur frem til ladepunktet.

Dersom ladepunktet settes opp på en parkeringsplass som den enkelte har en eksklusiv bruksrett til, bør installasjonen, altså selve ladeboksen, bekostes av den enkelte.

Strømforbruket må alltid betales av den enkelte.

Forslaget er sendt ut på høring med frist til 1. september.

Presiseringer i eierseksjonsloven

Stortinget vedtok som kjent ny eierseksjonslov våren 2017.

Så siden 1. januar 2018 har altså seksjonseiere som disponerer en parkeringsplass hatt krav på å få anlegge ladeplass for elbil og ladbare hybridbiler. Styret kan bare nekte dette hvis de har saklig grunn for det.

Det har i etterkant oppstått en del spørsmål om hvordan rettigheten skal praktiseres. Regjeringen foreslår derfor presiseringer i bestemmelsen i eierseksjonsloven, med sikte på at reglene i de to lovene så langt som mulig blir like.

linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer