Måking: Kan du lempe snøen over til naboen?

Gå til hovedinnhold

Måking: Kan du lempe snøen over til naboen?

Vinteren står for dør, og mange steder i landet har allerede et hvitt teppe lagt seg. Da er det greit å vite hvor du kan gjøre av snøen når du skal ut og måke.

Foto: Arvid Høidahl / Unsplash

Tekst: Rikke Åserud

I mange nabolag er det trangt om plassen, og når snøen daler ned blir det fort enda trangere. Folk som har gangveier, innkjørsler og gårdsplasser som grenser til naboeiendommer havner fort i en klemme: Hvor kan de lempe snøen når de måker?

 

Naboloven bestemmer

Det er nabolovens § 2 som regulerer dette. Der står det at ingen må ha, gjøre eller sette i verk tiltak på sin egen eiendom som kan være til urimelig eller unødvendig skade, eller til ulempe for naboen.

I praksis betyr dette at du ikke uten videre kan lempe snøen din over til naboen, uten at naboen har gitt tydelig uttrykk for at det er i orden.

Oppmåkt snø inneholder ofte stein, grus, veisalt og annen forurensning man ikke vil ha i hagen. Tung snø kan også knekke busker, hekker og trær. Og det er vel ingen som vil at naboens snøhaug i egen hage forsinker vårens ankomst! Så om du tenker at «det er bare snø», så kan naboen føle det helt annerledes.

Advokat Annita Magnussen i Huseierne. 

- Du bør absolutt følge god naboskikk og be om tillatelse før du eventuelt legger snøen på et sted dere blir enige om på naboeiendommen, sier advokat Annita Magnussen i Huseierne.

 

Spør først

Det er nemlig smartere å be om tillatelse først enn å be om tilgivelse etterpå. Har du et ok forhold til naboen, og forklarer at det er veldig vanskelig å få lagt snøen noe annet sted, samt at du vil være så forsiktig som mulig med hans eller hennes hage, bør det være mulig å finne en løsning.

Hvis ikke, og du absolutt ikke har mulighet til å få lagt snøen på egen eiendom, kan det hende at du blir nødt til å kjøre bort snøen, eller tilkalle hjelp av vaktmestertjeneste som kan gjøre det for deg.

Det holder altså ikke å stå der med spaden i hånden og si at «Jammen det er så upraktisk for meg om jeg må frakte snøen de 10 meterne bort til min egen eiendom».

Husk også at skade på naboens eiendom som skyldes fysisk berøring av brøyteredskap som regel vil utløse erstatningsansvar. Dette kan for eksempel gjelde skade på gjerder, hekk eller busker.

 

Ikke ut i veien

Du kan heller ikke måke snøen din ut på offentlig vei. Det er veiloven som regulerer dette. 

- Snø skal ikke skuffes ut i det kommunale veinettet, fordi det kan skape trafikkfarlige situasjoner, påpeker advokat Magnussen. 

 

Måkebilen har rettigheter

Men hva med den der harde, tunge brøytekanten som ligger utenfor porten hver gang måkebilen har kjørt på veien utenfor? Jo – den har måkebilen sin fulle rett til å legge igjen, forklarer Magnussen.

Naboloven sier jo at man ikke skal gjøre noe som er urimelig eller unødvendig til skade for naboeiendommen. Den åpner altså for at man kan gjøre noe som er til skade – dersom det er rimelig eller nødvendig.

Og det er jo faktisk både rimelig og nødvendig å holde de offentlige veiene her i landet åpne og kjørbare.

- Her er det hensynet til fellesskapet som veier tyngst. Det anses som viktig for fellesskapet at offentlige veier holdes kjørbare om vinteren. De ulempene du som nabo til veien påføres anses som et nødvendig onde for at veien skal holdes kjørbar, og er derfor ikke i strid med naboloven, sier Magnussen.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer