Leie ut bolig? Her er 9 ting verdt å vite!

Gå til hovedinnhold

Leie ut bolig? Her er 9 ting verdt å vite!

Skal du leie ut bolig i disse tider? Selv om det kan bety litt hodebry, kan det gi deg gode inntekter. Her er 9 gode tips til smart utleie.

Tekst: Karoline Koldre. Foto: Linda Ørstavik Öberg.

Enten du har en hybel i kjelleren, et ekstra rom i leiligheten eller en sekundærbolig du skal leie ut, er det mye du må tenke på.

For å unngå at det oppstår usikkerhet og uenigheter rundt hva som er ditt ansvar, bør du sette deg godt inn i reglene for utleie, slik at leieforholdet blir en god opplevelse for begge parter.

For deg som skal leie ut boligen din, er det derfor greit å ta noen forholdsregler. Her er 9 tips på veien:

1. Bruk Norges smarteste leiekontrakt.
En god leiekontrakt er sikkerhet for begge parter, så bruk den godt. Vi anbefaler Huseiernes egen digitale leiekontrakt.

Les mer: Huseiernes digitale leiekontrakt.

2. Hva kan jeg leie ut? 
I prinsippet kan man leie ut det man har av ekstra rom i boligen så sant man gjør den bruk av rommene som de er godkjent for. Med andre ord så kan du eksempelvis leie ut et ledig soverom i boligen din, så lenge soverommet er godkjent som rom for varig opphold i boenheten.

3. Sørg for å ha sikkerhet for leiebetaling. 
Dette får du gjennom depositum som settes på en sperret konto i banken, eller i form av garanti. På den måten unngår du tap hvis leietaker ikke betaler og leieforholdet må avsluttes. Husk at man ikke kan kreve større sikkerhet enn et beløp tilsvarende seks måneders leie, og det vanligste er et beløp tilsvarende tre måneders leie.

4. Sjekk alltid referanser. 
Selv de som er minst til å stole på kan vekke tilliten din på visning og frem til kontraktinngåelse. Derfor er det alltid lurt å ringe tidligere referanser, da det er med på å gi deg et bedre bilde av hvilke leietakere du er i ferd med å inngå en avtale med.

5. Tenk på tidshorisont. 
Det viktigste er at man på forhånd tenker igjennom hvilke behov man har, og utformer kontrakten etter det. Enten leieforholdet er tidsbestemt eller tidsubestemt. Husk at leietaker har et sterkt oppsigelsesvern, og at en oppsigelse må være saklig begrunnet og ikke virke urimelig for leietaker.

6. Sørg for å ha en utkastelsesklausul i kontrakten. 
Da kan du søke namsmyndig­hetenes hjelp til å avslutte leieforholdet hvis husleien uteblir. Uten slik klausul tar utkastelse veldig lang tid.

7. Sett deg inn i reglene. 
Når du leier ut, så er det viktig å gjøre det i henhold til lover og regler. Du kan ikke bare sette opp leien halvveis i året uten varsel eller si opp leietaker når du vil. Som utleier er du den profesjonelle parten, så vær ditt ansvar bevisst.

8. Må jeg skatte av leieinntekten? 
Hovedregelen er at leieinntekt er en skattepliktig inntekt, men leieinntekt fra bolig man eier og bor i selv kan likevel være skattefri i to tilfeller.

For det første er leieinntekten skattefri dersom man bruker minst halvparten av boligen, regnet etter utleieverdi. Det vil si at den delen man bruker selv er minst like mye verdt som den delen man leier ut. Den andre skattefritaksregelen sier at leieinntekten er skattefri dersom brutto leieinntekt ikke overstiger 20.000 kroner per inntektsår, uavhengig av om du selv bruker minst halvparten av boligen selv i den perioden du leier ut eller om du leier ut mens du er bortreist.

Inntekt fra korttidsutleie, altså leieforhold under 30 dager, ble fra 1. januar 2018 regnet som skattepliktig inntekt. Dette gjelder selv om det dreier seg om utleie av bolig man bor i selv. De første 10.000 kronene er likevel skattefrie, men av alt du tjener over dette beløpet regnes 85 % som skattepliktig inntekt.

Les mer: Nye regler for Airbnb-utleie.

9. Vi hjelper deg. 
Som medlem kan du ringe Huseiernes jusstelefon gratis hver gang du lurer på noe om leieforholdet. Du får svar samme dag som du ringer inn. Hele døgnet kan du få hjelp fra Norges første digitale advokat, chatboten Lucy.

Fortsatt ikke helt klok på hva som gjelder? Husk at Huseierne holder kurs i alt man må vite om utleie, samt skatt på bolig og utleie. Se vår kurskalender her.  

k.koldre@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer