Advokaten svarer: Kan kommunen kreve ekstra vann- og avløpsgebyr for utleieleiligheten i kjelleren?

Gå til hovedinnhold

Advokaten svarer: Kan kommunen kreve ekstra vann- og avløpsgebyr for utleieleiligheten i kjelleren?

Vann- og avløpsgebyr engasjerer Huseiernes medlemmer. Et vanlig spørsmål kommer når kommunene har startet å ta ekstra gebyr for utleieleiligheten i kjelleren. Har de virkelig lov til det? Huseiernes advokat Per Christian Nordal forklarer.

EKSPERT: Per Christian Nordal er advokat i Huseierne og arbeider mye med regelverket for kommunale gebyrer.

Av: Carsten Henrik Pihl

Vann- og avløpsgebyrene øker i de fleste kommuner, og de kommer til å øke fremover. Det har Huseierne omtalt flere ganger, senest da vi presenterte økningene i gebyrene i vårens store undersøkelse.

Les mer: Kraftig økning i kommunale avgifter i 2021

Vi får også en rekke spørsmål om fra engasjerte medlemmer i kommuner som har gjort om gebyrene for beregning av vann- og avløpsgebyr. Det skjer enten ved at kommunen på egenhånd har gjort om reglene, eller det har vært en kommunesammenslåing der man har "byttet" regime i en av de gamle kommunene.

Det vanligste spørsmålet er knyttet til vann- og avløpsgebyr for utleieboliger. I flere kommuner har man startet å ta vann- og avløpsgebyr også for utleieboligene. Medlemmer lurer på om det er lov.

Kommunen kan avgjøre

Advokat Per Christian Nordal i Huseierne arbeider mye med kommunale avgifter og oppklarer regelverket:

- Kommunen har anledning til å beregne gebyrer for hele eiendommen under ett, eller separate gebyrer for den enkelte boenhet, forteller advokaten.

Per Christian Nordal forteller at Miljødirektoratet har laget en egen veileder om "Vanngebyr og avløpsgebyr". Her forklares det om tolkningen av forurensingsforskriften § 16-2 som er hjemmelen for at kommunen kan fastsette gebyret.

I veilederen forklares hvordan en boenhet skal regnes:

"Med boenhet forstås bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel."

Hva hvis du vil klage?

Vann- og avløpsgebyr skal innkreves etter "selvkostprinsippet". Det betyr at det er kommunens innbyggere som skal dekke utgiftene til vann- og avløpshåndtering i kommunen.

Hvordan reglene er utformet kan man ikke klage på til kommunen, men du kan ta det opp med kommunens politikere og fortelle at dette gir uheldige utslag.

Ellers anbefaler Huseierne at man installerer vannmåler i boligen for å kunne få beregnet eksakt bruk. Dette kan man også gjøre i utleieboliger.

Les mer om innstallasjon av vannmåler her: Vannmåler kan gjøre vannet mye billigere

 

Fakta:

FAKTA: Slik betaler du for kommunale tjenester

De aller fleste norske hjem er koblet til offentlige vann- og avløpsanlegg finansiert etter selvkostprinsippet.

Selvkost betyr at vann- og avløpsgebyrene ikke skal overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren.

Det samme gjelder for renovasjon og feiing som også er finansiert etter selvkostprinsippet.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer