Regjeringen skrinlegger forslaget om ny boligskatt og hytteskatt

Gå til hovedinnhold

Regjeringen skrinlegger forslaget om ny boligskatt og hytteskatt

Regjeringen varsler at det ikke kommer store, nye skattegrep og at den heller ikke ser behov for en ny, stor skattereform. Det betyr at regjeringen legger Skatteutvalgets forslag i skuffen. -Dette innebærer at det heller ikke blir noen økt skatt på fritidsboliger. Dette er veldig gode nyheter for alle landets hytteeiere, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

SKATTE-RETRETT: Først la finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) arveavgiften død, så la han boligskatten død før han nå har lagt hele Skatteutvalgets forslag dødt. Her fra Stortingets spørretime 8. februar 2023. Foto: Stortinget

Av: Kristin Gyldenskog

I desember i fjor la Skatteutvalget frem forslag om kraftig økning i boligskatt og hytteskatt for vanlige husholdninger. Skatteutvalgets forslag har hatt svært høy interesse blant medlemmene våre som har vært bekymret for om de ville ha råd til å beholde hjemmet sitt, hvis Skatteutvalgets forslag hadde blitt en realitet.

Onsdag 10. mai varslet finansministeren at Støre-regjeringens arbeid med store skattereformer er over for denne stortingsperioden. Dagen etter bekreftet finanspolitisk talsperson Frode Jacobsen i Arbeiderpartiet til VG at regjeringspartiene legger bort Skatteutvalgets innstilling. Les VG-saken her.

 

Boligskatten parkert

Huseierne har protestert kraftig mot forslagene fra Skatteutvalget. Vi har hatt dialog med sentrale politikere i regjeringen og på Stortinget fordi vi mener at Skatteutvalgets forslag ville ha svekket den norske boligmodellen. Les Huseiernes høringssvar til Finansdepartementet her. 

Nylig ble det kjent at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) gjør som Huseierne anbefalte og putter forslaget om ny statlig boligskatt i skuffen hvor det hører hjemme.

- Vi vil at folk skal eie boligen sin. Og vi ønsker heller ikke å skape uro rundt beskatning av bolig. Det er en fordel at vi er et land der folk stimuleres og oppmuntres til å eie egen bolig. Det skaper mer stabilitet for den enkelte familie, sa Vedum til NRK. Les mer her.

Men finansministeren sa ikke noe om Skatteutvalgets forslag om skatt på fritidsboliger.  

 

Ikke økt hytteskatt

Nå har Støre-regjeringen gitt klar beskjed om at det ikke blir gjennomført en ny stor skattereform.  

- Det kommer ikke store, nye skattegrep, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum til Dagens Næringsliv.

Det innebærer at forslaget til nytt helhetlig skattesystem fra Skatteutvalget ikke blir noe av.

-Dette er gledelige nyheter. Huseierne mener dagens skattesystem i hovedsak fungerer godt. Mange av våre medlemmer eier hytte og har den siste tiden kontaktet oss om hva som skjer med Skatteutvalgets forslag om skatt på fritidsboliger. Nå har regjeringen gitt oss fasiten. Det blir ikke endring i hytteskatten, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Les saken i DN her.

 

Hytteskatt: Dette foreslo Skatteutvalget

Skatt på leieverdien av egen fritidsbolig
Skatteutvalget foreslo å innføre skatt på leieverdien av egen fritidsbolig. Utvalget mente at startnivået for innfasing av skatt på fritidsbolig burde tilsvare en skattesats på 22 prosent av 1 prosent av boligene. Innføring av skatt på leieverdien av egen bolig og fritidsbolig ble anslått å øke statens inntekter med om lag 17,3 milliarder kroner, der inntektene fra fritidsbolig ble anslått å utgjøre om lag 1,5 milliarder kroner.

Skatt på utleie av egen fritidsbolig
Skatteutvalget mente at skatt på inntekter fra delvis utleide fritidsboliger bør begrenses til 85 prosent av brutto utleieinntekt. Utvalget mente at bunnfradraget på 10 000 kroner burde oppheves.

Skatt på gevinst av egen fritidsbolig
Skatteutvalget foreslo full gevinstbeskatning av fritidsbolig, uavhengig av hvor lenge man har eid fritidsboligen.

Huseierne har pekt på at mange eier fritidsboligen sin gjennom mange år og oppgraderer gjerne ved hjelp av egeninnsats. Huseierne mener det kan bli vanskelig å beregne inngangsverdien hvis man skal gevinstbeskattes ved et fremtidig salg.

Les mer om forslagene til økt boligskatt her. 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer