Hvorfor har kommuner med god kommuneøkonomi eiendomsskatt?

Gå til hovedinnhold

Hvorfor har kommuner med god kommuneøkonomi eiendomsskatt?

Mange kommuner med lave inntekter klarer seg fint uten eiendomsskatt, mye takket være politikere som er opptatte av hvordan innbyggernes penger forvaltes. Hvorfor er det da ikke flere kommuner som klarer det samme?

Av: Karoline Koldre og Carsten Pihl

- Til tross for høyt inntektsnivå og god kommuneøkonomi er det mange kommuner som velter ekstra kostnader over på innbyggerne sine gjennom eiendomsskatt, sier generalsekretær Morten A. Meyer.

Huseierne har fått Samfunnsøkonomisk analyse til å regne ut hvor store frie inntekter norske kommuner har, og sammenligne det med eiendomsskatt til kommunene.

Resultatene viser at det er liten sammenheng mellom kommuner som har eiendomsskatt, og hvordan kommuneøkonomien ellers er.

Mange med god økonomi har eiendomsskatt

Innføringen av eiendomsskatt på bolig knyttes ofte til dårlig kommuneøkonomi. Det etterlatte inntrykket er at det er kommuner med lave inntekter og derfor dårligere utgangspunkt for å levere gode velferdstjenester til innbyggere som tvinges til å innføre eiendomsskatt.

Huseierne har sett på om denne sammenhengen er riktig. Resultatene viser at det slett ikke er så nær sammenheng mellom kommunenes inntektsnivå og innføring av eiendomsskatt som vi skulle tro.

 Våre funn viser at:

Inntekter over gjennomsnittet

 • 39 prosent av kommunene som har eiendomsskatt har frie inntekter over gjennomsnittet.
 • Det gjelder blant annet store bykommuner som Oslo, Stavanger, Bodø og Tromsø.
 • 51 prosent av kommunene uten eiendomsskatt har frie inntekter over gjennomsnittet.
 • Av de 21 kommunene med høyest frie inntekter, har 12 eiendomsskatt.

 

Inntekter under gjennomsnittet

 • 38 prosent av kommunene uten eiendomsskatt (51 kommuner) har frie inntekter under gjennomsnittet.
 • Blant disse finner vi kommuner som Askim, Enebakk, Søndre Land, Drammen, Modum, Seljord, Sandnes, Orkdal og Stjørdal.
 • 53 prosent av kommunene med eiendomsskatt har frie inntekter under gjennomsnittet.

 

Handler om prioriteringer

- Tallene viser at hvis kommunepolitikere vil, kan de prioritere å ikke ha eiendomsskatt. Mange kommuner med lavere inntekter per person har ikke innført eiendomsskatt. Og i andre enden av skalaen ser vi at flere kommuner med høyere inntekter pr innbygger likevel innfører eiendomsskatt, sier Meyer. 

- Eiendomsskatten utgjør en veldig liten del av inntektene til kommunene. Men det utgjør mye for flere husstander, sier han. 

- Vi mener det handler om prioriteringer og at det langt på vei er politisk latskap å løse problemene til kommunen ved å sende regningen til innbyggerne, sier han. 

- Mandag 9. september er det kommunevalg. Vi ønsker at alle landets boligeiere skal stille tøffere krav til politikerne, spesielt i saker hvor høy boligbeskatning er tema. Det handler om hjemmet ditt!, avslutter Meyer.

 

Fakta: Dette er frie inntekter

 • Frie inntekter er midler kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.
 • De frie inntektene består av skatteinntekter og rammetilskudd fra staten og utgjør i overkant av 70 prosent av kommunesektorens samlede inntekter.
 • Eiendomsskatt, konsesjonskraftinntekter og hjemfallsinntekter inngår vanligvis i begrepet «frie inntekter», men her har vi holdt dette utenom for å se hvordan kommuneøkonomien er uten disse inntektene. Se også under.

 

Frie inntekter i de 15 mest folkerike kommunene

  Eiendomsskatt 120 m2 Frie inntekter
Oslo 3000 106
Bergen 7000 99
Trondheim 5043 99
Stavanger 3378 103
Bærum  0 112
Kristiansand 5290 97
Fredrikstad 8500 95
Sandnes 0 98
Tromsø 4411 104
Drammen 0 97
Sandefjord 0 96
Asker 0 109
Sarpsborg 6505 95
Skien 3417 95
Skedsmo 2181 99

Oversikten over de 15 mest folkerike kommunene i Norge viser at det er lite sammenheng mellom eiendomsskatt og frie inntekter kommunen har til rådighet.
Flere kommuner med god kommuneøkonomi (frie inntekter over 100) har eiendomsskatt, mens flere kommuner med dårligere kommuneøkonomi (frie inntekter under 100) har ikke eiendomsskatt.

Eiendomsskatten er kommunens rapporterte eiendomsskatt for en standard enebolig på 120 m2.

 

Slik har vi regnet

 • I oversikten har vi tatt frie inntekter (ekskl. eiendomsskatt, konsesjonskraft- og hjemfallsinntekter) korrigert for variasjoner for utgiftsbehovet for kommunene.
 • Tabellen viser prosent av landsgjennomsnittet av inntekter per innbygger.
 • 100 = gjennomsnittet.
 • Tall over 100 viser prosentpoeng over gjennomsnittet.
  Tall under 100 viser prosentpoeng under gjennomsnittet.
 • Tallene for eiendomsskatt er for 2019 og er hentet fra SSB/Kostra.
  Tallene for kommunenes inntekter er hentet fra Kommuneproposisjonen 2020

Utregningene er gjort av Samfunnsøkonomisk analyse for Huseierne.

 

Kommunene med høyest frie inntekter

Kommune Eiendomsskatt 120m2 Frie inntekter
Utsira 3000 150
Loppa 600 141
Berlevåg 3240 137
Bykle 0 136
Hasvik 0 135
Kvalsund 4750 134
Nesseby 0 134
Gamvik 2520 133
Måsøy 2400 130
Lebesby 2800 127
Røst 2420 125
Kvænangen 0 123
Træna 0 122
Vardø  880 122
Røyrvik 0 122
Modalen 0 121
Båtsfjord 3600 121
Eidfjord 0 119
Kautokeino 950 119
Karasjok 0 119
Tana 3999 119

Oversikten over de 21 kommunene med høyest frie inntekter. 12 av disse har eiendomsskatt.

Eiendomsskatten er kommunens rapporterte eiendomsskatt for en standard enebolig på 120 m2.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer