Hvem arver pensjonen din?

Gå til hovedinnhold

Hvem arver pensjonen din?

Mange glemmer å ta med pensjonen i regnestykket når de tenker på arv. Vet du hvor stor del av din pensjon dine etterlatte kan arve?

ARV OG PENSJON: Felles for pensjonspengene som arves, er at de er personens egne oppsparte penger. Foto: C Technical / Pexels  

Av: Rikke Åserud

Både pensjon og arv er vanskelige fagområder. Kanskje er det derfor så mange av oss glemmer å tenke på pensjonen når setter oss ned og forsøker å finne ut hva våre etterlatte vil arve etter oss.

For å gjøre det lettere, har Storebrand laget en nokså enkel oversikt over hvilke typer pensjon som arves av de etterlatte, og hvilke som bare «forsvinner» - eller altså går tilbake til fellesskapet, for eksempel staten. Her ser du oversikten:

Folketrygden (som utbetales av NAV)

ARVES IKKE

Pensjon fra folketrygden er teknisk sett ikke oppsparte midler, men en rettighet du sparer opp for hvert år du arbeider. Pensjonen fra folketrygden utbetales til deg fra NAV så lenge du lever, og faller bort når du dør.

 

 

Avtalefestet pensjon (AFP)

ARVES IKKE

Gjelder både offentlig AFP og privat AFP.

Ytelsespensjon

ARVES IKKE

Dette er en pensjonsordning som er vanlig i stat og kommune, men som blir stadig mindre vanlig i det private.

Det som er opptjent innen ytelsespensjonsordningen går tilbake til fellesskapet, det vil si, de som lever lengst i denne ordningen.

NB: Mange har en etterlattepensjon tilknyttet denne pensjonsordningen, slik at gjenlevende får noe. Det er for eksempel tilfelle for statsansatte.

Fripolise fra ytelsespensjon

ARVES IKKE

En fripolise er opptjent pensjon fra en tidligere arbeidsgiver hvor du hadde ytelsespensjon.

Innskuddspensjon

ARVES

Innskuddspensjonsordning er i dag en stadig vanligere pensjonsordning. Den fungerer slik at arbeidsgiver hver måned betaler inn en prosentandel av lønnen din på en pensjonskonto.

Dersom du har barn, skal disse dekkes først opp til 1G årlig frem til de fyller 21. Er det mer igjen da, går det til ektefellepensjon utbetalt over 10 år.

 

 

Pensjonskapitalbevis

ARVES

Dette er opptjent pensjon fra tidligere arbeidsgiver hvor du hadde innskuddspensjon. Utbetales etter samme regler som innskuddspensjon.

 

IPS – individuell pensjonssparing

ARVES

Sparesaldo ved dødsfallet blir utbetalt etter samme rekkefølge som innskuddspensjon.

 

Felles for pensjonsavtalene som arves er at det er eierens egne oppsparte penger, og de utbetales til kontoen er tom. En vanlig måte å gjøre det på er å spre pengene ut over ti år.

 

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

 

Vanlig sparekonto

Selv om det ikke er særlig god pengeplassering, er det mange som har penger på tradisjonelle sparekontoer. Dette kan også regnes som en type pensjonssparing. Penger på en sparekonto tilfaller dine arvinger når du faller fra.

Bolig

Husk at du som eier bolig alltid bør ha med boligeierskapet i betraktningen når du tenker på pensjonen.

Å nedbetale boliglånet, slik at du slipper den utgiften når du er pensjonist, vil i mange tilfeller være en utmerket måte å spare til pensjonstiden på. Eiendom arves av dine etterkommere.

Arveavgiften forsvant 1. januar 2014, slik at overføringer fra avdøde foreldre til barn ikke lenger medfører noen avgift for arvingene.

Dersom det er gjeld på boligen, vil også denne arves.

 

NB: Samboere bør ha testament

Husk at samboere som ikke har eller ikke venter felles barn ikke har arverett etter hverandre, og heller ikke uskifterett. Derfor bør samboere sikre seg ved gjensidig testament. 

Samboere som har eller venter felles barn, har rett til å sitte i uskiftet bo. De er også sikret en arv på 4G (ca. 400 000 kroner), men i de fleste tilfeller vil ikke dette være nok til at samboeren kan kjøpe ut resten av felles bolig. Derfor bør også samboere med barn ha testament.

 

Fakta:

Liten pensjonsordbok:

Tjenestepensjon: Pensjon som er spart opp fra arbeidsgiver.

Ytelsespensjon: Pensjon som gir deg en fast utbetaling når du går av med pensjon ut fra en fast prosent av sluttlønn. Beregnes ut fra lønnen du har gjennom arbeidslivet. Brukes i det offentlige, og fortsatt i noen private ordninger.

Innskuddspensjon: Pensjon der arbeidsgiver skyter inn penger på en konto. Disse pengene er dine, og du kan bestemme hvordan de skal forvaltes.

Fripolise: Bevis på pensjonsrettighet fra ytelsespensjon i bedrift du har sluttet. Gir noe utbetaling når du slutter i jobben.

Les mer: Flere ord og uttrykk finner du i FinansNorges store pensjonsordliste 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer