Hva vil vi ha for at noen kobler ut strømmen hjemme?

Gå til hovedinnhold

Hva vil vi ha for at noen kobler ut strømmen hjemme?

Stoler du nok på nettselskapet, strømselskapet eller smarthusleverandøren din til at de kan koble ut strømmen i boligen din når det trengs – og vil du ha noe tilbake for å tilby den fleksibiliteten? Her er hva dere svarte!

KOMPENSASJON ER IKKE ALT: Veldig mange svarte at de kun vil ha kompensasjon hvis noe kobles ut, eller at de ikke er opptatt av ekstra økonomisk kompensasjon  fordi de får annen merverdi som er like verdifull ved utkobling.

Av: Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseierne.

For noen uker siden stilte vi dere medlemmer en rekke spørsmål rundt det å avgi fleksibilitet i markedet, gjennom å gi fra seg noe av kontrollen over eksempelvis varmtvannsbereder og varmekabler.

1681 av dere har svart på undersøkelsen, og den viser at mange av dere både er villige til å gi avkall på komfort og kontroll til fordel for eksempelvis lavere nettleie.

Men noen er likevel skeptiske, og liker ikke tanken på å slippe til andre i egen bolig.

Hva innebærer egentlig å avgi fleksibilitet?

Først av alt kan det være greit å si noen få ord om fleksibilitet.

Nå når alt skal elektrifiseres og det blir økt press på eksisterende strømnett, må vi bruke mindre strøm og bruke strømmen smartere. Enten gjennom at man selv tilpasser eget strømbruk, eller gjennom å avgi fleksibilitet til markedet.

Å avgi fleksibilitet til markedet innebærer at strømkunder som ønsker det kan inngå avtale om å flytte noe av sitt forbruk til andre tider på døgnet, avhengig av kraftsystemets løpende behov for fleksibilitet.

Men det er viktig å understreke at du som boligeier selv skal kunne sette rammene for hvilket strømforbruk som skal flyttes og når på døgnet det skal kunne flyttes.

Et godt eksempel er utkobling av varmtvannstanken – som du ikke merker, og som ikke går utover komforten, fordi du likevel vil ha varmt vann i dusjen.

LInda-image9oh63.png

I forbindelse med Energi Norges Smartgridkonferanse i Trondheim 13.-14.september, la energipolitisk rådgiver i Huseierne, Linda Ørstavik Öberg, frem helt ferske tall fra vår egen undersøkelse blant dere medlemmer om fleksibilitet.

Her har du resultatene:

 

Her er fire funn fra undersøkelsen vår: 

Funn 1: Vi er villige til å la noen skru av strømmen på viktige ting hjemme hos oss

Det første vi kan konkludere med er at veldig mange er villige til å la en tredjepart koble ut laster hjemme, selv når det påvirker komforten.

 

Funn 2: Nettselskaper og strømselskaper har størst tillit

Interessant er det også at på tross av generelt lav score på kundetilfredshet i brukerundersøkelser og kundebarometer, så er det likevel nettselskapene og strømselskapene vi stoler mest på når det kommer til utkobling.

Det kan nok ha sammenheng med at dette er selskaper vi allerede har etablerte kundeforhold til, så det føles for mange litt tryggere enn tredjeparter som vi bare kjenner litt til eller ikke har hørt om.

 

Funn 3: De fleste vil ha betalt, men mange er også opptatt annen merverdi

Interessant er det også at veldig mange kun vil ha kompensasjon hvis noe kobles ut, eller så er de ikke opptatt av ekstra økonomisk kompensasjon i det hele tatt.

For mange er det å spare energi og få lavere nettleie, samt bidra med fleksibilitet og bedre utnyttelse av nettet - nok til at de ikke vil ha noe ekstra kompensasjon utover dette.

 

Funn 4: Vi ønsker å kompenserers gjennom lavere nettleie

På spørsmål om hva man ønsker om det skal kompenseres, så er lavere nettleie mer ønsket enn en månedlig sum utbetalt.

 

 

Varierte tilbakemeldinger

Det er viktig å ha med i oppsummeringen at noen også er skeptiske til denne utviklingen, og er ikke bekvemme med å gi fra seg en slik kontroll til andre.

Det ser vi tydelig på spørsmål 1, der over en firedel ikke vil at andre kobler ut ting hjemme hos dem.

Mange er bekymret for sikkerhetsaspektet, og er bekymret for data på avveie, hacking og systemfeil.

Mange liker heller ikke tanken på at «bukken skal passe havresekken», og er bekymret for at en slik utkobling aldri vil gå i forbrukerens favør.

Sist, men ikke minst, så er det mange som har spørsmål og tanker rundt det praktiske. Hva med de som jobber turnus eller hjemmefra? Kan man overstyre selv når man plutselig får besøk eller annet som innebærer at man må endre? Hva med effekttoppen når alt slås på igjen? Hvem kontakter jeg når ting ikke går som planlagt?

De som er positive fremhever miljø, bærekraft, felles ansvar og det å holde egne og samfunnets kostnader nede som de viktigste faktorene for hvorfor slike utkoblinger er noe de vil støtte opp om.

Generelt så fremheves det at man vet for lite om dette, og at man er avhengig av mer og god informasjon for at man skal kunne ta stilling til dette i fremtiden.

Her kan du se alle resultatene.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler