Huseierne skal være med å lage nye regler for eiendomsmegling

Gå til hovedinnhold

Huseierne skal være med å lage nye regler for eiendomsmegling

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal se på eiendomsmeglingsloven. Huseiernes forbrukersjef Carsten Pihl er med i utvalget. - Dette er en viktig forbrukerlov, så det er bra at vi boligeiere er godt representert, sier han.

I LOVUTVALG: Carsten Pihl, Huseiernes forbruker- og kommunikasjonssjef skal være med i eiendomsmeglingslovutvalget. (Foto: Christiane Ylven Vibe)

Av: Linda Ørstavik Öberg

Dagens eiendomsmeglingslov er over ti år gammel. Med tanke på utviklingen på boligsalgsområdet, ønsker regjeringen nå å se på loven.

I statsråd fredag 11. oktober ble utvalget som skal se på reglene om eiendomsmegling oppnevnt. I utvalget er forbrukerne representert ved blant annet Huseiernes forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Pihl.

- Eiendomsmeglingsloven er en viktig forbrukerlov i bolighandelen. Salg gjennom eiendomsmegler er det vanlige i Norge, og jeg pleier å si at eiendomsmeglingsloven er et sikkerhetsnett for forbrukerne - både for selgere og kjøpere, forteller Carsten Pihl.

Usikker på boligsalgslovene? Se vår lille oversikt nederst i saken!

Carsten Pihl er utdannet jurist, og er blant de i Huseierne som arbeider med tryggere bolighandel. Han har også erfaring med temaet fra Dine Penger og eiendomsmeglerforbundet. 

Skal sikre trygg og enkel omsetning

Utvalget er bedt om å særlig vurdere forenklinger for boligselger og boligkjøpere, samt tiltak som kan bidra til en trygg og forutsigbar omsetning av privatboliger.

– Enkel og trygg omsetning av eiendom har stor betydning for finansielle beslutninger i både husholdninger og næringsvirksomhet. Derfor er dette viktig også for økonomien som helhet, sier finansminister Siv Jensen (Frp) i en pressemelding i forbindelse med utnevnelsen.

Dette er Huseiernes forbrukersjef enig i, og presiserer at lovarbeidet er viktig i Huseiernes arbeid for en tryggere bolighandel:

- Huseierne har trygg bolighandel som et av hovedpunktene i vårt Boligpolitiske program. Vi arbeider for gode og forståelige regler som gjør at både boligselgere og boligkjøpere opplever bolighandelen som trygg, sier Pihl.

Skal se på fremtidsrettede regler

De siste årene har det skjedd en rask teknologisk utvikling, dette skal utvalget nå se på.

- Loven inneholder i dag mange viktige bestemmelser, både om eiendomsmegleres kvalifikasjoner og hvilke opplysninger både selgere og kjøpere kan forvente å få i boligsalgsprosessen.

- Men loven bærer preg av å ha vært skrevet før den omfattende digitaliseringen av bolighandelen startet. Derfor er jeg glad for at mandatet ber om en "fremtidsrettet regulering", forteller Carsten Pihl.

Han trekker frem budgivningsreglene som et område der regelverket kunne trengt en oppfriskning:

- I dag kan man legge inn bud på boliger med SMS. Det er kanskje praktisk, men det skaper en rekke utfordringer med at bud ikke kommer frem, at flere bud kommer samtidig eller at man misforstår teksten i budene. Med dagens enkle innloggingsløsninger med for eksempel Bank-ID må det være bedre og tryggere måter å gjøre dette på, sier Carsten Pihl.

Siv-jensen-finansdep-foto.jpg

FREMTIDSRETTET: Eiendomsmelglingsloven ligger til Finansdepartementet, og finansminister Siv Jensen er der med "oppdragsgiver". Hun ønsker blant annet at utvalget ser på hvordan nye boligsalgsløsninger kan reguleres. (Foto: Finansdepartementet)

Skal også se på selge-selv-løsninger

De siste årene har det kommet flere ulike selge-selv-løsninger som Propr og "selvbetjeningseiendomsmeglere" som Marton og Samsolgt fra DNB.

Tjenestene er ganske like, men noen av dem er i dag underlagt lovregulering, andre ikke.

– Det er behov for å se gjennom meglerrollen og hvordan myndighetene påvirker omsetningen gjennom regulering av eiendomsmegling og eventuelt andre formidlingskanaler, sier finansminister Siv Jensen i pressemeldingen.

Huseiernes representant mener at det er lurt at man ser på disse ordningene:

- Mange av disse tjenestene fremstår veldig like for forbrukerene, men er underlagt ulik regulering - eller ingen regulering i det hele tatt. Jeg tror derfor det er lurt at vi ser på slike tjenester, uten at jeg skal forskuttere noe utfall, kommenterer Carsten Pihl.

Lovutvalget forventes i mandatet å være ferdig med sitt arbeid i løpet av et års tid.

 

 

FAKTA: Lovene i bolighandelen

Det er tre hovedlover innenfor bolighandelen:

Eiendomsmeglingsloven: Regulerer hva boligselgere og boligkjøpere kan forvente av eiendomsmeglere. Både ved salg av brukt bolig og ny bolig. Inneholder både regler om organiseringen av eiendomsmeglerne for å få uavhenighet, og hvilke tjenester forbrukere kan forvente å få fra eiendomsmeglere. 

Avhendingslova: Loven om kjøp og salg av brukt bolig. Regulerer blant annet ansvar og opplysningsplikt for selger, og undersøkelsesplikt for kjøper. I denne loven ble det vedtatt endringer i vår.

Les mer her: Nye boligsalgsregler

Bustadsoppføringslova: Regulerer kjøp av ny bolig, og hva forbrukere kan forvente når de kjøper ny bolig under oppføring.

Kilde: Huseierne

Slik er eiendomsmeglingsutvalget sammensatt:

Leder: Professor Espen Rasmus Moen, Oslo

Øvrige medlemmer:

  • Advokat Terje Bergem, Trondheim
  • Professor Hans Henrik Edlund, Aarhus
  • Professor Hilde Hauge, Bergen
  • Fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet Olav Kasland, Bø i Telemark
  • Fagsjef i EiendomNorge Hanne Nordskog-Inger, Holmestrand
  • Sjef for dataanalyse og kunstig intelligens i Avo Consulting Julija Pauriene, Oslo
  • Forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne Carsten Henrik Pihl, Gjerdrum
  • Forsker II ved HousingLab/OsloMet André Kallåk Anundsen, Porsgrunn
  • Avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet Tonje Hovde Skjelbostad, Oslo
  • Seksjonssjef i Finanstilsynet Anne-Kari Tuv, Bærum

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer