Høy skredfare i Vestland fylke

Gå til hovedinnhold

Høy skredfare i Vestland fylke

Jordskred i Jølster i 2019. Flomskred sannsynligvis utløst av utglidning et stykke opp i fjellsiden. Skredet gikk gjennom skog og landbruksarealer og stoppet ved en gård. Foto: NVE/Odd Are Jensen

Tekst: Kari Gjertrud Dølgaard

Kommuner i indre strøk av Vestland fylke har nå oransje farevarsel for jord- og flomskred melder NVE. Faren er ventet å avta fredag kveld. Dette må du passe på.

Områder der terrenget består av bratte fjellsider med løsmasse er utsatt for jordskred. Mange steder på Vestlandet er derfor i faresonen ved store nedbørsmengder.

Løsmasse er en samlebetegnelse

Begrepet løsmasse benyttes om alle typer masser som ligger oppå fast fjell: stein, grus, sand, silt og leire, samt jordsmonn med høyt innhold av organisk materiale (torv og myr), eller masser som er deponert av mennesker.

Løsmasseskred er fellesbetegnelsen for alle typer skred i slike masser. Løsmasseskred deles inn i jordskred, flomskred og kvikkleireskred (NVE, 2011)

Risikofylte tiltak

Mindre knauser og røyser som blir dannet ved bygging av hus eller boligområder kan sette seg i bevegelse ved store nedbørsmengder, men ofte kan enkle tiltak gjøre stor forskjell.

Legger du en skogsbilvei med dårlig drenering i en skråning, vil det raskt kunne føre til skred ved store nedbørsmengder. Heldigvis er det forholdsvis lett å utbedre dreneringen av en vei.

Bygging av voller kan også være et effektivt vern mot jordskred.

Vær oppmerksom på hus og hage

Følg alltid med på husets konstruksjon. Oppstår det sprekker i grunnmur eller vegger etter kraftige regnskyll, kan det være tegn på at grunnen har beveget seg.

Finner du sprekkdannelser i plenen bør du være oppmerksom og kontakte en sakkyndig i kommunenes tekniske avdeling eller be en geotekniker om å komme på befaring.

Mange huseiere opplever i nedbørsperioder og ellers at det kan være sig i grunnen under og rundt boligen, og ofte er det ikke mye som skal til.

Feil i en byggkonstruksjon og for mye vekt på en terrengkant kan få store følger.

En fagperson vil kunne se om det er snakk om et lite lokalt problem, eller om større masser vil kunne komme til å bevege seg.

Les også mer om hvordan du sikrer boligen mot styrtregn og vannskader

Sikre alltid eiendelene dine

Kraftige regnskyll, kanskje kombinert med sterk vind, kan gjøre store skader.

Sørg derfor at du rydder vekk løse gjenstander og utemøbler.

Følg med i nærområdet, og spesielt dersom du bor i nærheten av bekker og elveløp.

Varslingstjenesten Varsom.no er levert av NVE i samarbeid med Meteorologisk Institutt og Statens Vegvesen.

Meld deg på varsler om fare for flom, skred, is og vær rett til mobiltelefonen din, eller ved å sjekke direkte på nettet.

Sjekkliste for å unngå akutte vannskader fra styrtregn og flom

  • Sjekk at avløp og kummer er åpne slik at vannet kan renne fritt!
  • Pass på at bekker i nærheten ikke er blokkert av hageavfall, kvister eller andre gjenstander.
  • Flytt gjenstander opp fra kjellergulvet og garasjegulvet. Putt det i plastbokser som tåler vann!
  • Fjern løse tepper og annet løst gulvbelegg.
  • Rydd hagen for møbler, løse materialer, grill og gjenstander som kan bli tatt av vannet.
  • Hold dører og vinduer til kjeller og loft lukket.
  • Avtal med naboer eller venner om å gjøre tiltak og holde øye med huset ditt dersom du ikke er hjemme.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer