Her møter du Huseierne på Arendalsuka

Gå til hovedinnhold

Her møter du Huseierne på Arendalsuka

Arendalsuka 16.-20. august er en viktig møteplass for de som driver med politikk. Huseierne er tilstede for å snakke boligeieres sak. Du kan følge de fleste debattene digitalt!

Arendalsuka 2021 Foto: Kristin Gyldenskog

Av: Carsten Henrik Pihl

Huseierne deltar på Arendalsuka 2021. Den går fra mandag 16. til fredag 20. august. Du kan følge mange av disse debattene digitalt.

 

Skal snakke boligeiernes sak

Huseierne deltar på Arendalsuka for å snakke boligeiernes sak, forteller Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne:

- Deltakelse i Arendalsuka gir oss anledning til å delta i mange debatter og samtaler hvor vi kan fremme viktige interesser for landets boligeiere og fremme forbrukerperspektivene.

Han peker også på at det ikke bare er i debattene at Huseiernes deltakere skal fremme viktige synspunkter for boligeierne:

- Gjennom uformelle møter og samtaler kommer vi i kontakt med mange beslutningstakere i embetsverk og politikk. Det er en effektiv arbeidsform for å medvirke i politikkutforming som er viktig for landets boligeiere. Vi får også mulighet til viktige bakgrunnssamtaler med journalister og kommentatorer, sier han.

I år er Arendalsuka starten på valgkampen. Bolig står i sentrum, og Huseierne er i år opptatt av at alle som vil kan komme inn på boligmarkedet, samtidig med at de må ha råd til å bo i boliger:

- Vårt viktigste budskap under denne Arendalsuka er at politikerne ikke må gjøre endringer i beskatningen som svekker den norske boligmodellen og bidra til å dempe gebyr- og avgiftsveksten som gjør det stadig dyrere å bo, sier Morten Andreas Meyer.

 

Disse debattene deltar Huseierne i:

Her er oversikten over hvilke debatter Huseierne er med i. Mange av debattene kan du se digitalt. Følg lenken til siden der debatten vises. Ofte som streaming på Facebook.

 

Tirsdag 17. august kl 08.30 – 09.15:
Ny eiendomsmeglingslov fra 2023 

Huseierne deltar i frokostmøte om forslaget til ny eiendomsmeglingslov som ble lansert rett før sommeren. Hva blir konsekvenser for forbrukere og eiendomsmeglere. Huseiernes forbruker- og kommunikasjonsjef Carsten Pihl var lovutvalgsmedlem og deltar i debatten. 

Se den: Debatten streames live her

 

Tirsdag 17. august: 10.00-10.45: 
Smarte byer og smarte hjem trenger smarte nabolag

For å binde sammen våre smarte hjem og stadig smartere byer behøves smarte lokale løsninger der det bygges ut nye boligområder. Hva kreves for å sikre smarte nabolag og hvor langt har vi kommet i utviklingen? Huseiernes forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Pihl deltar. 

Les mer: Mer om debatten finner du her

 

Tirsdag: 10.15-11.15:
Unngå velferdskollaps – hvordan realisere gevinster fra omstilling? 

Store deler av offentlig forvaltning gjennomgår digitale transformasjoner som skal skape økt verdi for brukerne, innbyggerne, samfunnet og næringslivet, og effektivisere forvaltningen. Det ligger alltid gode intensjoner bak forbedringsprosjektene, men noen kommer ikke skikkelig ut av startblokka og mange kommer aldri helt i mål. Huseiernes generalsekretær Morten A. Meyer deltar. 

Les mer: Du kan lese mer om arrangementer her

 

Tirsdag 17. august: 10:30-11.30:
Et boligmarked for alle?

Huseierne, NEF og NBBL arrangerer boligdebatt om tilgangen til boligmarkedet. Huseiernes generalsekretær Morten A. Meyer deltar sammen med blant annet Siri Gåsemyr Staalesen (AP), Torill Eidsheim (H), Helge Andre Njaastad (FrP) Bård Folke Fredriksen (NBBL) og Carl Geving (NEF). 

Se: Se arrangementer her! 

 

Tirsdag 17. august: 15.30-16.30:
Trygg og fremtidsrettet bolighandel med lavere konfliktnivå

Ny avhendingslov trer i kraft 1.1.2022 og en komité har nylig lagt fram forslag til revisjon av eiendomsmeglingsloven. Hva er nytt og hvordan vil det påvirke boligmarkedet framover på kort og lang sikt? Huseieres generalsekretær Morten A. Meyer deltar.

Les mer: Les mer om arrangementet her

 

Tirsdag 17. august 19.00-1945:
Hvordan blir det å være boligeier avhengig av hvem som vinner valget?

Liveinnspilling av podcasten "Boligsnakk" fra Boligmappa. Huseiernes generalsekretær Morten Andreas Meyer deltar.

Les mer: Les om arrangementet her

 

Onsdag 18. august: 14.00-15.00:
Børs bolig eller bankerott - Hva skjer med lommeboken etter korona

Nordmenn er verdensmestere i å investere i bolig, men under pandemien har flere begynt med langsiktig sparing. Unge flokker til aksjemarkedet og investerer i kryptovaluta. Rentene har vært historisk lave, men nå skal de opp. Samtidig har risikoen for høy inflasjon økt, og bærekraft har blitt en enda tydeligere megatrend. 

Les mer: Les mer om arrangementet her

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer