Gult farevarsel: Stor fare for flom på Østlandet

Gå til hovedinnhold

Gult farevarsel: Stor fare for flom på Østlandet

Varmegrader, snøsmelting og regn kan føre til flom, oversvømmelser og overvann i tettbygde strøk over store deler av Østlandet, melder Varsom.no.

Sjekk i nærheten av vannførende bekker og elver om vannet renner fritt. Kontakt kommunen dersom du ser propper i vannføringen. Sjekk om rister og kumlokk i nærheten av boligen er åpne. Foto Shutterstock

Ifølge Finans Norges klimarapport 2023, står vanninntrenging, stopp i avløp og tilbakeslag for 50 prosent av skadeutbetalingene de siste 10 årene.

Med de nylig varslede nedbørsmengdene kan store deler av Østlandet bli "våte på beina".

 

Kartet viser området som kan bli rammet av flom, oversvømmelser og overvann. Utsnitt fra Varsom.no

 

Selv om det foreløpig ikke dreier seg om en vårflom, er det nå meldt varmere vær fremover, og det er grunn til å tro at den ikke vil la vente på seg.

Lag alltid en plan

Gode forberedelser er viktig for å redusere fare for flomskader, og det er ikke gjort i en fei å snu seg rundt når vannet plutselig truer.

Bor du i nærheten av en bekk, en elv eller en sjø bør du være forberedt på at flommen kan komme plutselig.

Derfor er det viktig at du legger en plan som gjør at du kan handle raskt dersom vannføringen øker.

Hvor kan du sette for eksempel bil, campingvogn, båt eller løse gjenstander i hagen for å unngå at de risikerer å bli tatt av vannet?

Er det sannsynlig at vann kan komme inn i kjelleren eller inn i garasjen? Planlegg hvordan du kan flytte gjenstander og verdier opp i høyden. Hold i alle tilfeller vinduer eller dører til kjeller lukket.

Har du en tilbakeslagsventil i kjelleren i fall overvannsnettet kneler?

Les også: Vannskader: Boligeier kan ha ansvar

I noen tilfeller kan det være lurt å forberede sandsekker som kan demme opp for vannet, for eksempel foran kjelleren. Skulle det verste skje, sørg for at du vet hvordan du kobler ut sikringer.

Bør du drenere rundt huset? Sjekk om vannet samler seg opp i dammer ved nedbør og snøsmelting. Det kan bety at dreneringen ikke er tilstrekkelig lenger.

Dersom du drenerer, sørg samtidig for at det blir laget tilstrekkelig fall fra huset slik at vannet kan renne vekk.

Les også: Drenering rundt huset: Etterisoler samtidig

Grav noen regnbed

Når du kan grave i hagen, kan det være smart å planlegge noen regnbed hvor du kan lede vannet fra huset.

Regnbed er nedsenkninger, eller små grøfter i terrenget som du fyller med «tørste» planter, og som kan fordrøye store mengder vann.

Les mer om regnbed her

Allier deg med naboene

Selv om flomfaren er moderat denne gangen, og området hvor du bor ikke er i faresonen, kan det være smart å lage sin egen beredskapsplan til en senere anledning.

Allier deg med naboene og sjekk om vannet har fritt leide. For noen er det fristende å kaste hageavfall i bekken, men kvister kombinert med hageavfall vil virke som propper i vannløpet.

Sørg derfor for at bekkeløpet er fritt for alt som ikke hører hjemme der.

Alle avløpsveier bør være åpne slik at vannet ikke demmes opp. Det gjelder ikke bare bekkefar, men også veigrøfter, kulverter og rister.

Adopter et kumlokk, foreslår NVE. Sjekk, og fjern eventuelle kvister, gjenstander, grus, sand, is og snø som kan hindre vannet i å renne fritt.

Ansvar

Kommunene og Statens vegvesen, blant andre, skal sørge for å rense avløpsveier for is, snø, søppel, grus og sand slik at vannet kan renne uten hinder.

Kanskje har de likevel ikke full oversikt over lokale forhold.

Du kan derfor bidra til en bedre beredskap ved å melde fra til kommunen dersom du observerer mye ansamling av rusk og rask i stikkrenner, bekkefar og grøfter som du ikke kan ta tak i selv.

Dersom du har behov for akutt hjelp ved flomfare eller skredfare mot huset ditt; ring nødetatene.

Les mer om hvordan du kan lede vannet vekk fra huset

Husk disse reglene

  • Ikke opphold deg nær elver og bekker med stor vannføring. 
  • Husk at elva du krysser, kan være mye større når du skal tilbake.
  • Ikke kjør båt i en elv med flomvannføring hvor du kan støte på trær og tunge gjenstander.
  • Unngå å kjøre bil i områder med rødt og oransje varsel. Veier kan stenges p.g.a. flom og jordskred.
  • Unngå bratte skråninger med løsmasser, elver og bekker med stor vannføring. Erosjon kan utløse skred.

Kilde: NVE

Mer fra Huseierne

Se alle artikler