Grønt boliglån: Lønnsomt for meg?

Gå til hovedinnhold

Grønt boliglån: Lønnsomt for meg?

Lånene kan være fordelaktige for boligeiere som har- eller oppnår energivennlige boliger, og er ment for deg som er spesielt opptatt av miljø og bærekraft. Vi har sjekket de 57 produktene.

For stadig flere er miljø- og bærekraftsvennlige valg veldig viktige, også når det gjelder kjøp og oppussing av bolig. Foto: Shutterstock 

Tekst: Kari Gjertrud Dølgaard

Kort fortalt kan dette være produkter med vesentlig bedre rente enn vanlige boliglån.

Da vi først skrev om disse lånene våren 2020, fantes det 20 produkter på markedet.

Nå er antallet låneprodukter mer enn doblet, og per i dag kan man nesten velge og vrake blant de 57 lånetilbudene.

Les mer om hvor mye du kan låne: Hvor mye kan jeg låne i 2021 - dette betyr "5 ganger inntekten"

I Huseiernes Rentebarometer for november 2021 er beste rente på 1,56 % effektiv rente, mens de fleste bankene har lån fra rundt 1,80 % og oppover.

Dermed kan noen av de grønne lånetilbudene være bedre enn vanlige boliglån, men ikke alle.

Faktisk har vi kunnet konstatere at det bare er 16 av bankene (med A,B-krav) i oversikten som tilbyr renter under 1,80 % effektiv rente. 

Sammenlign derfor nøye tilbudene om "grønne boliglån" med tilbudene om de tradisjonelle banklånene i ditt område slik at du får det beste tilbudet.

Et produkt skiller seg ut

Eier du et eldre hus, bør du ta en titt på det grønne lånet som Cultura bank tilbyr (se helt nederst i saken).

Dette produktet til en effektiv rente på 1,57 %, kan passe som hånd i hanske for boligeiere med eldre hus.

For å kvalifisere til dette lånet er nemlig kravet at man shal hensynta bestemte kvaliteter.

Kravene er bruk av miljøvennlige materialer, naturlig ventilasjon, pustende konstruksjon, og en bolig som er arealeffektiv og energieffektiv.

En bank kan tilby flere produkter

Merk at noen banker har flere tilbud alt etter om boligen er ny eller om den kan oppgraderes.

Det kan også være forskjell i rentenivå alt etter hvor høy belåningsgraden er og hvor mye du låner.

Sjekk og sammenlign de "grønne" tilbudene med bankenes tradisjonelle tilbud i Huseiernes rentebarometer her: Dette er den beste boliglånsrenten i november 2021

Se stor produktoversikt over "grønne boliglån" lenger ned i saken!

 

Åpner i større grad opp for oppgradering

For de første lånetilbudene var kravene for å kvalifisere til slike lån svært strenge.

Fortsatt er det slik for mange av produktene, og de vanligste kravene er at boligen skal ha energiklasse A eller B, eller kvalifisere til denne kategorien etter oppgradering.

Vanligvis har boliger bygget før 2010 dårligere energimerke enn gul/grønn C. 

Nå ser vi at flere av de nye «grønne» lånene er myntet på dem som ønsker å forbedre boligens energimerking til en bedre grad, eller ved å oppnå for eksempel 30 prosent mindre energiforbruk etter oppgradering. 

Les også: Radon i boligen - hva gjør jeg?

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

Hva betyr energimerkingen?

Energimerkeskalaen går fra A til G, og er laget slik at en bolig som er bygget etter minimumskravene i tekniske byggeforskrifter fra 2010, og ikke benytter solenergi eller varmepumpe til oppvarming, normalt vil oppnå karakteren C. 

For å få en B må bygningen ha en høyere energistandard, noe som betyr installasjon av varmepumpe eller solenergi til oppvarming og/eller bedre isolasjon og vinduer enn kravene i byggeforskriftene.

Les også: Kjøpe luftvarmepumpte? Her er 7 gode råd

For å få energikarakter A må normalt alle disse tiltakene være gjennomført. Dette betyr også at de aller fleste eksisterende bygninger vil få en karakter fra D til G.

Les også: Nå er de nye tilstandsrapportene klare

Energimerking er obligatorisk

Men har energimerkingen betydning for prisen på en bolig når du skal selge? Det er spørsmålet vi stilte til professor ved NTNU, Jon Olaf Olaussen, da vi først skrev om disse produktene.

Olaussen og kollega Jan Tore Solstad forsket på spørsmålet og publiserte en artikkel i 2017. De sammenlignet data fra årene før energimerkingen ble innført i Norge i 2010 og i årene etter, og fulgte opp utviklingen senest i 2019.

- Det er ingen merkbar endring i betydningen av energimerking for salg av boliger, forteller Olaussen.

Han tror for eksempel at nyrenoverte bad vil ha en større innvirkning på pris enn energimerkingen.  Det vil også sjøutsikt, et barnevennlig område eller nærhet til butikker ha, mener han.

Derimot tror han at «grønne boliglån» kan føre til at intensjonen bak energimerkingen vil bli oppfylt i større grad.

- Når markedet (kjøper og selger) oppfatter at man kan få en fordel av energimerkingen, vil nok energimerkingen få en større betydning, sier Olaussen.

 

Er dette lånet for deg - eller "hvem har råd til dette"?

Spørsmålet vil kanskje heller være hvor mye man er villig til å investere i miljøvennlige og bærekraftige løsninger.

Noen insentiver får man via støtteordninger hos Enova, og noen insentiver får man altså gjennom de «grønne boliglånene» som kan gi en lavere rente forutsatt at oppgraderingen oppfyller kravene i energimerkingen.

For å sjekke energikarakteren din bolig har, kan du gå inn på energimerking.no

 

Kontakt en energirådgiver

Dersom du er en av dem som vurderer å oppgradere boligen, er vårt beste råd å ta kontakt med en energirådgiver som vil vurdere om det er tiltak som kan gi boligen din en bedre energikarakter.

Energirådgivning får du dessuten støtte fra Enova til å gjennomføre. Før du bestemmer deg, kontakt også din kommune.

Noen kommuner tilbyr nemlig gratis energirådgivning, eller kan bistå på andre områder.

Dersom en oppgradering kan gi deg en energikarakter på minimum C, vil du kunne kvalifisere til flere av disse lånene. Du må da ta stilling til om kostnaden av denne oppgraderingen er lønnsom på sikt.

 

Så gode er de grønne boliglånene

 

Lånene vi har sammenlignet er lån på 2 millioner kroner innenfor 75 prosent av kjøpesummen, og med en løpetid på 25 år.

 

Krav: Energiklasse A eller B (C)

For alle lånene i denne gruppen er det krav om at du viser frem takst eller energiattest på at boligen tilfredsstiller energiklasse A eller B (C)

Bank  -  Effektiv rente

 • Høland og Setskog Sparebank - 1,46% (kun lokalt! Ellers 1,78 %)
 • KLP medlem* - 1,50 % (se viktig merknad)
 • Landkreditt - 1,57 %
 • Sparebank1 Hallingdal og Valdres****** - 1,63 % 
 • Sparebank1 Ringerike Hadeland - 1,67 %
 • Sparebank 1 Sørøst-Norge, ****** - 1,68 %
 • Sparebanken Øst - 1,68 %  
 • Sparebank 1 Østlandet - 1,68 % (mangler kravspesifisering)
 • Vekselbanken ******* - 1,72 %
 • Aasen Sparebank -1,73 % (mangler kravspesifisering)
 • Orkla Sparebank - 1,73% (mangler kravspesifisering)
 • Jernbanepersonalets Bank og Forsikring - 1,74 % (mangler kravspesifisering)
 • Grong Sparebank - 1,74 %
 • Sparebank1 SMN***** - 1,74 %
 • Sparebanken Møre - 1,76 % (mangler kravspesifisering)
 • Sparebank 1 Nordmøre - 1,76 % (mangler kravspesifisering)
 • Larvikbanken - 1,77 %
 • Andebu Sparebank - 1,80 %
 • Bate BBL (DNB)** - 1,82 %
 • TOBB BBL (DNB)** - 1,82 %
 • USBL (DNB)** - 1,82 %
 • Lillesand Sparebank*** - 1,83 %
 • Sparebanken Vest - 1,84 %
 • Romerike Sparebank - 1,85 % (mangler kravspesifisering)
 • Sparebanken Narvik - 1,86 %
 • Fana Sparebank * - 1,88 % (mangler kravspesifisering)
 • Hemne Sparebank - 1,88 % (mangler kravspesifisering)
 • Sparebank 1 SR-Bank - 1,88 %
 • Sparebank1 Søre Sunnmøre**** - 1,90 %
 • Jæren Sparebank - 1,90 %
 • Etne Sparebank - 1,92 %
 • Nordea - 1,92 %
 • Haugesund Sparebank - 1,94 % (mangler kravspesifisering)
 • Skue Sparebank - 1,94 %
 • Ørskog Sparebank - 1,96 %
 • Trøgstad Sparebank ******* - 1,97 %
 • Sparebanken Sogn og Fjordane **** - 1,98 %
 • Sparebanken Sør – 2,00 %
 • Sparebank 1 Nord-Norge - 2,00 %
 • DNB - 2,00 %
 • Aurskog Sparebank - 2,01 %
 • Skue Sparebank - 2,04 %
 • Berg Sparebank * - 2,12 %
 • Rørosbanken - 2,28 % (2,69 %) - (mangler kravspesifisering)
 • Romsdal Sparebank * - 2,37 %

* Rente for belåningsgrad på 75 % over 1,5 millioner. For 85 % er renten høyere.
** Må være medlem av boligbyggelaget
*** Eller bolig bygget etter 2012
**** Gir også oppgraderingslån for oppgradering til energiklasse A eller B. I Spb1 Søre Sunnmøre 300.000 til 0 % rente
***** Gir også lån for passivhus og oppgradering. Se under.
******Hus bygget etter etter 2017 (TEK17) må ha energiklasse A!

******* Oppnår 30 % energisparing ved oppgradering til energiklasse D eller bedre.

Om rentene: Noen av bankene krever at du har lønnskonto i banken for å få vilkårene. Lån knyttet til medlemsvilkår og lån for ungdom eller med aldersbegrensninger er ikke med i oversikten.

Tabell: Huseierne. Kilde: Finansportalen november 2021         

 

Spesialvilkår

Disse bankene har egne vilkår knyttet til tildelingen:

 

Sparebank 1 Hallingdal og Valdres – 1,63 % effektiv rente hvis energiklasse A. Påslag for lavere energiklasse

Energiklasse A, B eller C
Krav: Knyttet til energikarakter, oppvarmingskarakter og byggeår:

For boliger/fritidsboliger bygget etter 2017 (TEK 17) så kreves det gul/grønn A

For boliger/fritidsboliger bygget 2010-før 2017 (TEK10) kreves det gul/grønn B eller A

For boliger/fritidsboliger bygget før 2010 kreves det gul/grønn C, B eller A

Banken har lagt seg på nivå av hva teknisk forskrift krever. I tillegg krav om fornybar oppvarming. Sammenfaller med Enovas minstekrav for støtte til «oppgradering av bygningskroppen»

Må kunne fremvise en energiattest på at boligen tilsvarer energiklasse A, B eller C

Sparebank 1 Sørøst-Norge, 1,68 % effektiv rente

Krav: Nytt hus, eller energiklasse A eller B. Gir også lån hvis oppgradering til energiklasse A, B, C.

Sparebank1 SMN, Grønt førstehjemslån 1,44 % effektiv rente

Krav: Bolig i energiklasse A,B,C

Sparebank 1 Modum 1,67 % effektiv rente

Krav: Ved kjøp eller bygging av et energieffektivt hus, eller hvis du skal oppgradere eksisterende bolig til bedre energimerking. Må kunne fremvise energiattest.

Sparebank 1 SMN - 1,74 % effektiv rente

Bygge ny bolig: Energiklasse A/B eller passivhusstandard.

Oppgradere eksisterende bolig: Energiklasse A, B eller C
Krav: Må kunne fremvise energiattest på at boligen tilsvarer en energiklasse A, B, C eller passivhusstandard. 

Grønne lån med miljøkvalitetskrav

For å få lånene under må boligen være bygget etter særlige miljøkrav:

 

OBOS-banken - 1,60 % effektiv rente

Til boliger som er svanemerket eller BREEAM-sertifiserte. BREEAM (Building Research Establishment Environment Assessment Method) er et verktøy for å miljøsertifisere bygninger i et livssyklusperspektiv på linje med Svanemerket.

Fra og med 2019 skal alle nye OBOS-boliger være BREEAM-sertifiserte.

Krav: Må være medlem i OBOS og forevise dokumentasjon på at boligen er bygget etter en av standardene før man får innvilget lån. 

Cultura Bank – 1,57 % effektiv rente 

Krav med individuell vurdering:

Lån til boliger med krav til bestemte miljøkvaliteter: Miljøvennlige materialer, naturlig ventilasjon, pustende konstruksjon, arealeffektivitet og energieffektivitet.

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler