Kan jeg grille på balkongen i sameier og borettslag?

Gå til hovedinnhold

Kan jeg grille på balkongen i sameier og borettslag?

Sommer er grillsesong. I sameier og borettslag er det viktig at beboerne tar hensyn til hverandre slik at grillkosen på balkongen ikke blir til skade for naboen. Styret bør sørge for at husordensreglene er oppdatert.

Grilling på balkong
FRA KOS TIL OS: Hvis du griller på balkongen, må du passe på å ta hensyn til naboene. (Foto: Ataberk Güler/Unsplash)

Av: Carsten Henrik Pihl

Grilling på balkongen er kos, men har flere utfordringer - blant annet grillos og brannsikkerhet.

- Sameier og borettslag regulerer grilling best ved å ha bestemmelser om dette i ordensreglene, sier Annita Magnussen, advokat i Huseierne.

Hun peker på at sameier og borettslag kan og bør ha regler om grilling i husordensreglene. Da er det enkelt for de ulike beboerne å vite hva de kan gjøre.

I Huseiernes forslag til standard husordensregler er en slik setning tatt inn: "Ta hensyn til øvrige beboere ved bruk av grill på balkongen. Kun gass- eller elektrisk grill er tillatt."

SE MER: Huseiernes forslag til husordensregler kan medlemmer se her

For ordens skyld: Reglene kan også gjelde for terrasser, verandaer og andre uteområder - alt etter hvordan bebyggelsen ser ut.

Og Magnussen påpeker at det ikke er fritt frem hvis sameiet eller borettslaget ikke har slike regler:

- Hvis man ikke har regler i husordensreglene om grilling, gjelder eierseksjonslovens regler om at «bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte», forteller advokaten.

Dette kan for eksempel være grilling som gir økt os til sjensanse for naboen eller brannfare:

- Det viktigste er at man prøver å ta hensyn til de andre seksjonseierne. Kanskje man ikke skal plassere grillen i den enden av terrassen hvor lufteventilen til naboseksjonen er, sier Magnussen.

Annita Magnussen er advokat i Huseierne og arbeider mye med rådgivning for sameier og borettslag.

Dropp kullgrillen!

Kullgrill bør du uansett droppe på balkongen. Med levende ild er det for høy brannfare til å gjøre dette på et lite område som balkonger er.

Dessuten er det fort røyk og os fra kullgriller som kan gi sur lukt både i egen og andres leiligheter.

Dermed er det elektrisk eller gassgrill som gjelder. De fleste sameier og borettslag tillater bruk av slike griller på balkongen, og det er også disse som er tatt inn i Huseiernes forslag til standard husordensregler.

- Jeg synes det er lurt å ha regler om at man ikke benytter kullgrill eller bålpanne på balkonger. De lager mest røyk, og er nok også mest brannfarlig, sier advokaten.

Brannvernforeningen minner i sine huskeregler for grilling på balkong på at hvis du skal grille på balkongen må det være god utlufting.

Bruker du gassgrill må det være utlufting langs bakken, for gassen som brukes til grill er tyngre enn luft. Blir det lekkasje, må gassen kunne luftes ut på en enkel måte. 

Les også: Hvem kan bruke utearealene i et sameie? Kan man ha sin egen hage?

Hvem kan bestemme?

I et sameie må endringene i husordensreglene vedtas på årsmøtet. I et borettslag er det styret som kan bestemme endringer.

Husordensregler lages også for fellesarealer som lekeplass og grillplass, ikke bare for balkonger, verandaer og terrasser.

Huseiernes advokat anbefaler at man starter med en enkel  og generell regel: 

- Jeg tenker at det først er nødvendig med mer detaljregulering, hvis de mer generelle reglene ikke fungerer, sier hun.

Husk god rengjøring!

Du bør også huske på å rengjøre grillen ofte når du bruker den på balkongen. Da blir det mindre os og lukt, og du slipper faren for at gammelt fett tar fyr. Dette gjelder uansett grilltype du bruker.

Bruker du gassgrill må du huske på godt vedlikehold, for eksempel å sjekke og bytte slange og kobling med jevne mellomrom. Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap (DSB) anbefaler at du bytter slange på gassgrillen hvert tredje år. 

 

Slik er reglene:

Eksempler på husordensregler om grilling

I Huseiernes standard ordensregler står det:

- Ta hensyn til øvrige beboere ved bruk av grill på balkongen. Kun gass- eller elektrisk grill er tillatt.

Forslaget til Husordensreglene finner du her. Kan lastes ned gratis av medlemmer.

 

NB: Det går an å utbrodere dette noe. Her er en tekst vi fant i ordensreglene til et sameie:

På bakkeplan kan det kun benyttes gassgrill eller elektrisk grill

  • På balkong kan det kun benyttes elektrisk grill. Denne skal være plassert på en stødig måte og slik at det ikke kan ta fyr i nærliggende treverk.
  • Det er ikke tillatt med kulegrill, utegrill eller blåpanne.
  • Grilling skal ikke være til sjenanse for naboer.
  • Brudd på disse regler vil kunne gjøre beboer ansvarlig ved brann eller annen skade.

 

Meld inn ditt sameie eller borettslag!

Medlemskap er trygghet for sameier og borettslag:

→ Gratis jusstelefon
→ To timer gratis advokatbistand
→ Gratis byggteknisk rådgivning
→ Rabatter på varer og tjenester i sameie/borettslaget

Få et tryggere styre fra bare 2130 kroner!

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer