Huseiernes innspill til ny stortingsmelding: Forbrukerne må få eie sine egne data

Gå til hovedinnhold

Huseiernes innspill til ny stortingsmelding: Forbrukerne må få eie sine egne data

Prinsippet må være at en forbruker skal eie og bruke sine egne data, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne. Han omtaler Huseiernes innspill til regjeringens nye stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon.

FORBRUKERE I SENTRUM: Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne påpeker at det er viktig at forbrukernes behov står i sentrum når nye datadrevne tjenester skal utvikles.

Av: Carsten Henrik Pihl

Regjeringen arbeider nå med en ny stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon. Meldingen skal være med å legge grunnlaget for hvordan digitalisering skal gi bedre tjenester og mer inntekter i årene fremover.

En rekke organisasjoner har gitt innspill på organisering, teknisk oppbygging og hvordan man kan lage best mulig forretning.

Huseierne har passet på forbrukerne i sine innspill:

- For oss i Huseierne har det vært viktig å få frem at hensynet til forbrukerne må gå foran i utviklingen av en mer datadrevet økonomi i Norge. De mest verdifulle dataene er om deg og meg. Derfor må vi som forbrukere også eie våre egne data, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

- Vi i Huseierne tror det vil være store fordeler i å få en mer datadrevet økonomi og innovasjon fremover. Men det er viktig at forbrukeren settes i sentrum, sier Meyer.

 

Forbrukerne må eie dataene

Derfor har Huseierne foreslått at følgende hovedprinsipper bør ligge til grunn for den datadrevne økonomien og innovasjonen:

  • Forbrukeren skal eie sine egne data
  • Forbrukeren skal gratis få tilgang til egne data
  • Forbrukeren skal enkelt kunne godkjenne at andre tredjepartsaktører bruker forbrukerens egne data

- Enkel og fri tilgang til egne data må være et grunnleggende prinsipp når data samles inn om en forbruker, sier Morten Andreas Meyer, og forklarer videre:

- Dette innebærer innsyn i dataene, bruk av dataene på egenhånd og forbrukeren må også kunne gi tredjeparter mulighet til å utnytte dataene på en enkel måte på vegne av seg selv, sier han.

 

Forbrukere må enkelt kunne bruke sine data i andre tjenester

Dette siste kan for eksempel være at man tillater rådgivningstjenester å få tilgang til data om en selv, slik at man som forbruker kan få gode råd for egen adferd.

Morten A. Meyer nevner økonomitjenester som kan få tilgang til bankdata, bankenes samtykkebaserte lånesøknad og Huseiernes egen nye strømsmart-tjeneste som nå er under utvikling som eksempler på slike tjenester.

- Her opplever vi i dag at for eksempel statlige Elhub som samler inn strømdata for forbrukere har store hindringer for at forbrukerne skal kunne bruke dataene selv på en god måte, forteller Morten A. Meyer.

 

Det handler om hjemmet ditt!

Medlemmer i Huseierne får:

→ Gratis juridisk og byggteknisk rådgivning
→ Gratis kurs i boligrelaterte temaer
→ Rabatter på byggevarer og andre boligrelaterte produkter

Bli en trygg boligeier for 619 kroner i året! 

 

Effektivitet må komme forbrukerne til gode

Et annet poeng Huseierne har tatt opp i sine innspill til stortingsmeldingen er forbrukerne må få gevinstene av effektiviseringen.

Når offentlige data brukes til å lage billigere og mer effektive tjenester, må det være et krav at forbrukerne får billigere og mer effektive tjenester.

Effektiviseringen må ikke gå inn som økt fortjeneste i private aktørers lomme.

- Men det gjelder det offentlige også. Vi ser at det er store gevinster for eksempel ved å effektivisere byggesaksbehandlingen i kommunene. Når det skjer forventer vi også at gebyrene for saksbehandlingen går ned, sier Morten A. Meyer.

 

Temaet er også behandles i Huseiernes boligpolitiske program for 2019-2021

Les hele: Du kan lese Huseiernes innspill til stortingsmeldingen her. 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler