Fare for stor vårflom

Gå til hovedinnhold

Fare for stor vårflom

En stor vårflom er varslet i slutten av april i sør, og midten av mai i nord. Følg våre råd for å unngå skader på bolig og eiendom.

Den mest snørike vinteren siden 2000 kan føre til stor vårflom.
Den mest snørike vinteren siden 2000 kan føre til stor vårflom.

Tekst: Kari Gjertrud Dølgaard

Denne vinteren er den mest snørike i fjellene og i Troms og Finnmark siden 2000. Siden 1958 har det bare vært fem år med mer snø på landsbasis enn i år.

NVE varsler derfor om fare for stor vårflom i sin analyse fra 30. mars.

Faren gjelder i stor grad for elver som kommer fra indre strøk. I sør fra elver med dreneringsområde fra 500 til 700 meter over havet, mens det i nord også vil gjelde elver med lavereliggende dreneringsområde.

Sannsynligheten er stor for at vårflomperioden i de større vassdragene starter i slutten av april i Sør-Norge, mens den starter fra midten av mai i Nord-Norge.

NVE ser heller ikke bort fra at den kan starte tidligere, eller nå toppen i slutten av juni og begynnelsen av juli.

Dette er områdene som risikerer stor flom ved snøsmelting. Illustrasjon: NVE

Hydrolog ved NVEs flomvarslingstjeneste, Inger Karin Engen, forteller i en kommentar til analysen at årets snømengde i Troms og Finnmark er blant de største i perioden det er utført beregninger for.

Usikkerhet knyttet til vårværet

Hvor stor flommen blir vil være avhengig av været. Blir våren moderat varm med lite nedbør, blir det en tilnærmet normal vårflom på tross av den uvanlig store snømengden.

Blir det derimot en varm og våt vår varsler NVE at det vil bli en uvanlig stor flom i områder med mye snø.

Lag en plan

Gode forberedelser er viktig for å redusere fare for flomskader, og det er ikke gjort i en fei å snu seg rundt når vannet plutselig truer.

Bor du i nærheten av en bekk, en elv eller en sjø bør du være forberedt på at flommen kan komme plutselig.

Derfor er det viktig at du legger en plan som gjør at du kan handle raskt dersom vannføringen øker.

Hvor kan du sette for eksempel bil, campingvogn, båt eller løse gjenstander i hagen for å unngå at de risikerer å bli tatt av vannet?

Er det sannsynlig at vann kan komme inn i kjelleren eller inn i garasjen? Planlegg hvordan du kan flytte gjenstander og verdier opp i høyden. Hold i alle tilfeller vinduer eller dører til kjeller lukket.

Har du en tilbakeslagsventil i kjelleren i fall overvannsnettet kneler?

Les også: Vannskader: Boligeier kan ha ansvar

Kanskje burde du forberede sandsekker som kan demme opp for vannet, for eksempel foran kjelleren. Skulle det verste skje, sørg for at du vet hvordan du kobler ut sikringer.

Er det godt drenert rundt huset? Kanskje burde du planlegge regnbed som vil være til god hjelp også ved store regnskyll.

Les også: Drenering rundt huset: Etterisoler samtidig

Regnbed er nedsenkninger, eller små grøfter i terrenget som du fyller med «tørste» planter, og som kan fordrøye store mengder vann.

Allier deg med naboene

Selv om flommen skulle vise seg å være moderat denne gangen, og at området hvor du bor ikke er i faresonen, kan det være smart å lage sin egen beredskapsplan til en senere anledning.

Allier deg med naboene og sjekk om vannet har fritt leide. For noen er det fristende å kaste hageavfall i bekken, men kvister kombinert med hageavfall vil virke som propper i vannløpet.

Sørg derfor for at bekkeløpet er fritt for alt som ikke hører hjemme der.

Alle avløpsveier bør være åpne slik at vannet ikke demmes opp. Det gjelder ikke bare bekkefar, men også veigrøfter, kulverter og rister.

Adopter et kumlokk, foreslår NVE. Sjekk, og fjern eventuelle kvister, gjenstander, grus, sand, is og snø som kan hindre vannet i å renne fritt.

Ansvar

Kommunene og Statens vegvesen, blant andre, skal sørge for å rense avløpsveier for is, snø, søppel, grus og sand slik at vannet kan renne uten hinder.

Kanskje har de likevel ikke full oversikt over lokale forhold.

Du kan derfor bidra til en bedre beredskap ved å melde fra til kommunen dersom du observerer mye ansamling av rusk og rask i stikkrenner, bekkefar og grøfter som du ikke kan ta tak i selv.

Dersom du har behov for akutt hjelp ved flomfare eller skredfare mot huset ditt; ring nødetatene.

Fakta: Husk disse reglene

Ikke opphold deg nær elver og bekker med stor vannføring. 

Husk at elva du krysser, kan være mye større når du skal tilbake.

Ikke kjør båt i en elv med flomvannføring hvor du kan støte på trær og tunge gjenstander.

Unngå å kjøre bil i områder med rødt og oransje varsel. Veier kan stenges p.g.a. flom og jordskred.

Unngå bratte skråninger med løsmasser, elver og bekker med stor vannføring. Erosjon kan utløse skred.

Kilde: NVE

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer