Dramatisk økning i vann- og avløpsgebyrene

Gå til hovedinnhold

Dramatisk økning i vann- og avløpsgebyrene

Tolga kommune i Innlandet har landets høyeste vann- og avløpsgebyrer på til sammen 35.104 kroner i året. Gebyrene i Tolga har økt med 68 prosent sammenlignet med 2022!

DYREST: Tolga kommune i Innlandet har landets høyeste vann- og avløpsgebyrer.

Vann- og avløpsgebyrene for en standard enebolig på 120 kvadratmeter når stadig nye høyder. Det viser det ferske tallmaterialet over kommunale gebyrer i 2023 som Statistisk Sentralbyrå har utarbeidet for Huseierne. Tallene er basert på opplysninger som kommunene selv har rapportert inn til SSB.

Tolga kommune i Innlandet hadde en økning i vann- og avløpsgebyrene på til sammen 14.153 kroner fra i fjor til i år, viser tallene fra SSB.

Det er en økning på så mye som 68 prosent. Vann- og avløpsgebyrene i Tolga er på til sammen 35.104 kroner i år for en enebolig på 120 kvadratmeter.

SE DIN KOMMUNE: Se oversikt over kostnaden i alle kommunene i vår store tabell nederst på siden!

-Dette er dramatisk. De høye vann- og avløpsgebyrene kommer på toppen av kraftig renteoppgang, høye strømpriser og kraftig prisstigning. Vi i Huseierne er bekymret for privatøkonomien til vanlige husholdninger. Det er en grense for hvor store utgifter en vanlig boligeier kan tåle, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Til sammenligning var den dyreste kommunen i 2022 Engerdal i Innlandet med vann- og avløpsgebyrer på 24.923 kroner.

Kraftig økning

Den nest dyreste kommunen i 2023 er Flesberg i Buskerud. Her er vann- og avløpsgebyrene på til sammen 27.458 kroner. På tredjeplass finner vi Aremark i Østfold med vann- og avløpsgebyrer på til sammen 25.740.

Det er totalt 14 kommuner som har vann- og avløpsgebyrer på over 20.000 kroner til sammen.

-I år ser vi at vann- og avløpsgebyrene i flere kommuner allerede er kommet på et nivå som vi ikke har vært vant til. Vi frykter at dette bare er starten, sier Meyer.

I fjor var det 10 kommuner som hadde vann- og avløpsgebyrer på over 20.000 kroner.

Huseierne har advart

Huseierne har i flere år advart politikere i regjering og på Stortinget om at vann- og avløpsgebyrene for vanlige boligeiere her til lands kommer til å bli drastisk mye høyere.

Norske kommuner må de neste 20 årene oppgradere og bygge ny infrastruktur for 332 milliarder kroner, ifølge en rapport som er utarbeidet av Norconsult og SINTEF. Dette er for å sikre innbyggerne nok rent drikkevann og forsvarlig rensing av avløpsvann.

-Alle vil ha rent vann i springen og at avløpssystem som fungerer. Men kommunene må bli mer effektive slik at innbyggerne ikke får unødvendig høye vann- og avløpsregninger. Nå må politikerne våkne og kreve at kommunene samarbeider om disse tjenestene, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Billigere i byene

De største byene har langt lavere vann- og avløpsgebyrer enn kommunene som troner på toppen av listen over landets dyreste.

  • Oslo har i år vann- og avløpsgebyrer på 8.598 kroner. Dette er en økning på 1.528 kroner, eller 22 prosent, sammenlignet med året før.
  • Trondheim har vann- og avløpsgebyrer som er på nivå med Oslo. Her koster det 8.488 kroner i år for en standard enebolig på 120 kvadratmeter. Dette er en økning på 20 prosent.
  • Tromsø har vann- og avløpsgebyrer som koster 9.024 kroner – en økning på 18 prosent sammenlignet med i fjor.
  • I Bergen koster vann- og avløpsgebyrene 6.656 kroner. Dette er en oppgang på 9 prosent.
  • Stavanger er den eneste av de største byene som har en nedgang i prisen på vann og avløp. I Stavanger har vann- og avløpsgebyrene gått ned 10 prosent sammenlignet med i fjor. Vann- og avløpsgebyrene er på 6.406 kroner til sammen.

 

 

Slik er tallene beregnet

Tallene i undersøkelsen er beregnet av Statistisk sentrabyrå (SSB) for Huseierne.

Tallene i undersøkelsen er basert på elektroniske data innhentet gjennom KOSTRA-prosjektet (KOmmune-STat-RApportering).

Større avvik i forhold til foregående år er forsøkt sjekket via kommunenes hjemmesider på internett. For kommuner som har oppgitt at vannmåler er mest benyttet blant husholdningsabonnentene er pris per kubikkmeter multiplisert med standardforbruket på 150 kubikkmeter (tidl 175 m3).

Ved frafall er opplysninger innhentet direkte fra kommunenes hjemmesider på internett.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer