Boligen jeg kjøpte har skjeggkre – hva gjør jeg?

Gå til hovedinnhold

Boligen jeg kjøpte har skjeggkre – hva gjør jeg?

Du har akkurat overtatt boligen, som ser ut til å være som avtalt. Men plutselig ser du at det fyker noen småkryp over stuegulvet, først en, så flere. Boligen har skjeggkre. Hva gjør du?

Å få skjeggkre med på kjøpet når man kjøper ny bolig er en ubehagelig overraskelse. Her får du råd om hvordan du skal gå frem dersom du oppdager skjeggkre i boligen du akkurat har overtatt. Foto: Mycoteam.

Tekst: Rikke Åserud

- Vi anbefaler folk som kjøper bolig og oppdager skjeggkre etter overtagelse å reklamere så snart de oppdager problemet. Dersom boligen har skjeggkre, og selger ikke har opplyst om dette på forhånd, er det et avvik i forhold til hva du kunne forvente. Da er det normalt noe selger skal rette, forklarer advokatfullmektig Rida Arshad i Huseierne.

Krev å få dekket saneringskostnadene

Advokatfullmektig Rida Arshad i Huseierne. 

Det er ikke slik at skjeggkre lenger er å anse som en vesentlig mangel ved eiendommen. Tidligere kunne kjøper forvente å tilkjennes nokså høy erstatning for verdireduksjon av eiendommen. I dag er det normalt bare saneringskostnadene man kan forvente å få dekket av selger.

Etter en sanering vil nemlig bestanden være nærmest utryddet, eller på et så lavt nivå at det ikke vil gå ut over eiendomsverdien.

En minimal bestand av skjeggkre i boligen vil man etter hvert måtte regne med i svært mange boliger, i takt med at krypet stadig sprer seg med emballasje, varer og materialer.  

Skjeggkre kan finnes i alle rom

Skjeggkre ble oppdaget i Norge rundt 2013. De små krypene forårsaket i årene etter oppdagelsen både store overskrifter i mediene, kostnadskrevende erstatningssaker i rettsvesenet og ikke minst en hel del hodebry for alle som har fått dem i hus. De fleste synes det er forstyrrende å dele bolig med en skjeggkre-bestand.

I motsetning til sølvkre, som dukker opp ved fuktproblemer, kan nemlig skjeggkre trives så å si overalt i boligen – også i tørre rom som stue og soverom.

Skjeggkre kommer seg oppover loddrette vegger og holder seg ikke nødvendigvis nede på gulvet. Dessuten er de større og mer hårete enn sølvkre.

Skadedyrfirmaene har nå gode metoder

Lenge var det opplest og vedtatt at «ingenting» hjalp mot skjeggkre. Men nå har skadedyrfirmaene gode metoder for nær på å utrydde bestanden. Skjeggkre i boligen er altså ikke lenger noe som ikke kan korrigeres. Dermed blir det vanskelig å argumentere for at det påvirker eiendomsverdien nevneverdig.

- Jeg kan ikke utelukke helt at man kan få prisavslag for skjeggkre. Men det vanligste er altså at man kan få tilkjent saneringskostnadene. Det er særlig en høyesterettsdom fra 2021 som er retningsgivende her, og den slår fast at kjøper ikke kan kreve mer enn at selger retter mangelen, forklarer Arshad.

Skadedyrfirmaer bruker forgiftet åte

Skjeggkre bekjempes først og fremst med forgiftet åte, og det er bare skadedyrfirmaer som har lov til å bruke slik åte. Det er altså nødvendig å involvere et skadedyrfirma ved sanering.

Man kan ikke forvente en fullstendig utryddelse, men metodene man har i dag skal kunne redusere bestanden til et lavt, akseptabelt nivå – altså til noe man må lære seg å leve med.

Sølvkre er tegn på fukt

Med sølvkre er det annerledes. Sølvkre finnes bare der det er fuktig. Oppdager du sølvkre for eksempel på badet i boligen du akkurat har overtatt, er det altså et nokså tydelig tegn på at det er et underliggende fuktproblem.

I så fall er det dette problemet du eventuelt må ta tak i eller forfølge dersom det ikke er opplyst om på forhånd og kan utgjøre en mangel.

Fakta:

Kjøpt bolig med skjeggkre? Slik går du frem

  • Ta kontakt med Huseierne! Her får du gratis juridisk rådgivning og svar på det du lurer på!
  • Reklamer snarest overfor selger. Henvend deg skriftlig til selger, opplys om at boligen er mangelfull fordi den inneholder skjeggkre, og at du vil gjøre prisavslagskrav gjeldende som følge av dette.
  • Ta kontakt med ditt kjøperforsikringsselskap dersom du har det.
  • Hvis du ikke har kjøperforsikring, så ta kontakt med boligforsikringsselskapet ditt. En rettshjelpsforsikring der dekker ofte deler av utgifter til rapporter og juridisk rådgivning.
  • Sjekk om du har forsikringsdekning for sanering av skadedyr.
  • I forbindelse med sanering bør du forhøre deg med flere skadedyrfirmaer, slik at du får en oversikt over hva de kan tilby og til hvilken pris.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler