Drastisk økning i bokostnadene – sjekk tallene for din kommune!

Gå til hovedinnhold

Drastisk økning i bokostnadene – sjekk tallene for din kommune!

Det er blitt mye dyrere å bo. Og neste år blir det enda verre. Det viser Huseiernes Bokostnadsindeks for 2022. Se tallene for din kommune!

FINN DIN KOMMUNE: Bokostnadsindeksen lages årlig av Huseierne, og forteller deg hvor mye det koster å bo i hver kommune i Norge. 

Av: Kristin Gyldenskog

Det er krevende økonomiske tider for husholdningene med høye strømpriser, økte renter, vedlikeholdskostnader og kommunale avgifter.

Kostnadene ved å eie og bo i sin egen bolig øker kraftig fra 2021 til 2022 med en oppgang på 18 prosent. Det er en økning i snitt på hele 23.000 kroner, eller nesten 2000 kroner i måneden!

Det kommer frem av Bokostnadsindeksen, laget av analysemiljøet Samfunnsøkonomisk Analyse på oppdrag fra Huseierne.

Finn din kommune! Hva koster det å bo i din kommune? Se kartet lenger ned på siden!

- Dette er svært høye tall. Husholdningenes økonomi er under sterk press på grunn av økte renter, strømpriser, økte kommunale avgifter, vedlikehold og generell prisoppgang. Vi frykter for husholdningenes økonomi i månedene og årene fremover, sier generalsekretær Meyer.

Bokostnadsindeksen inkluderer disse kostnadene:

 • Rentekostnader
 • Energikostnader
 • Vedlikehold av egen bolig
 • Kommunale gebyrer
 • Eiendomsskatt
 • Forsikring

 

De dyreste kommunene

Dette er kommunene med høyest bokostnadene i 2022.

 • Oslo: 215 434 kr
 • Bærum: 196 643 kr
 • Nesodden: 185 877 kr
 • Frogn: 182 917 kr
 • Lørenskog: 181 222 kr
 • Asker: 177 009 kr
 • Nordre Follo: 175 410 kr
 • Hvaler: 172 079 kr
 • Nittedal: 171 917 kr
 • Rælingen: 169 568 kr

Tallene gjelder 120m2 eneboliger. Se kart med detaljer lenger ned på siden!

Politikerne må sørge for å dempe kostnadsveksten

Dersom prognosene i Bokostnadsindeksen slår til, vil gjennomsnittlig bokostnad for en standard enebolig på 120 kvadratmeter være 153.000 kroner i 2022. Størst økning er det i rentekostnadene og energikostnadene.  

Også neste år fortsetter bokostnadene å stige. I 2023 øker de med 16 prosent, ifølge prognosene. Det betyr at bokostnadene øker til 178.000 kroner i snitt i 2023.

- Den norske boligmodellen hvor folk flest får mulighet til å eie sitt eget hjem bidrar til mindre forskjeller og bedre formuesfordeling. Det vil true den norske boligmodellen dersom den drastiske økningen i kostnadene for å eie og ta vare på egen bolig fortsetter, sier Meyer.

Han har en oppfordring til lokalpolitikere og politikerne på Stortinget:

-Politikerne må sørge for å dempe kostnadsveksten for fortsatt å gjøre det mulig for husholdninger med ordinær økonomi å kjøpe, eie og ta vare på hjemmet sitt, sier Meyer.

 

I grafen under ser du hvordan kostnadene utvikler seg for en gjennomsnittsbolig på 120m2. Trykk på de ulike delene i søylene for å se detaljer.

Se tall for din kommune nederst i saken!

 

Rentekostnadene vokser mest

Ifølge prognosene i Bokostnadsindeksen vil rentekostnadene øke med 41 prosent i 2022 og 46 prosent i 2023.

-Det er rentekostnadene som øker mest av bokostnadene. Nå må vi se konsekvensene for husholdningene av allerede vedtatte renteøkninger før Norges Bank eventuelt beslutter ytterligere økninger. Hvis ikke risikerer vi en meget hard vinter for husholdningene, sier Meyer.

Det er stor forskjell på by og land når det gjelder rentekostnader. Oslo skiller seg ut med klart høyest rentekostnader. Deretter følger kommuner i Oslos randsone. I en rekke utkantkommuner er rentekostnaden en brøkdel av det man betaler sentralt i landet.

Ekstreme strømpriser

Energikostnadene mer enn doblet seg fra 2020 til 2022. I 2020 var energikostnadene svært lave.

-Strømprisene er i store deler av landet ekstreme, sammenlignet med hva vi er vant til. De fleste av oss vil oppleve merkbar nedgang i reallønn og kjøpekraft, sier Morten Andreas Meyer.

Huseierne har derfor foreslått at mener at ordningen med strømrefusjon må forbedres til 100 prosent støtte og å senke innslagspunktet til 50 øre pr. KWh:

- I en tid som er krevende for mange, har husholdningene behov for trygghet og forutsigbarhet, sier Meyer.

Morten-alvorlig.jpg

TRENGER FORUTSIGBARHET: En forbedret strømstøtte slik vi foreslår, er en noe sterkere omfordeling av de store ekstrainntektene staten har ved de høye prisene, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Stimulere til energieffektivisering

Dette er femte år på rad at Huseierne legger frem Bokostnadsindeksen som viser hvor mye det koster å eie og bo i sin egen bolig. Fra 2017 har bokostnadene økt sammenhengende. Fra 2020 til 2021 økte de med 11 prosent.

- Når det blir så dyrt å eie og bo i sin egen bolig, er vi redde for at husholdningene ser seg nødt til å knipe inn på vedlikeholdet av boligene sine, sier Morten Andreas Meyer. 

Han peker samtidig er det behov for energieffektiviseringstiltak i boligene våre for å spare strøm:

- Huseierne mener det vil være lønnsomt for samfunnet å stimulere til energieffektivisering. Huseierne har foreslått at innkjøp av isolasjonsmateriale, vinduer og dører fritas for merverdiavgift i en tidsbegrenset periode, sier Morten Andreas Meyer.

 

Fakta:

Dette kan du gjøre for å få ned dine bokostnader:

Rente: Vær en aktiv bankkunde - prut på renten! Forhandle med egen bank og se om du får bedre vilkår i andre banker.

Strøm: Selve strømprisen får du ikke gjort så mye med, men de fleste av oss har litt å gå på når det kommer til å spare strøm. Bruk strøm når prisen er lavest og sett ned temperaturen. Flere sparetips kan du lese her.

Kommunale avgifter: Hvis du installerer vannmåler kan det gjøre vannet billigere. Forbruksmåler gjør at du bare betaler for vannet du bruker og at det ikke gjøres beregning ut fra boligens størrelse. Dermed kan du få lavere vannregning ved å være litt bevisst.

Forsikring: Prut på forsikringen! Forhandle med eget forsikringsselskap og se om du får bedre vilkår.

Vedlikehold: Energieffektivisering er smart for deg som boligeier. Du får lavere strømregning og bidrar til bedre miljø. I tillegg øker det verdien på boligen din. Varmepumpe, solceller, etterisolering og nye vinduer er tiltak som vil spare deg for penger. Men hva er lurest i din bolig? Se våre råd!

 

Finn bokostnadene i din kommune! 

I kartet under kan du finne din kommune og hva det koster å bo i den. 

Søk opp din kommune eller trykk på kommunen i kartet for å se detaljene om din kommune! Du kan sammenligne med andre kommuner, for eksempel nabokommunen eller kommunen der du har hytte.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer