Budsjettavtalen: Huseierne skuffet over at kommuner får beholde lokale takster til eiendomsskatten

Gå til hovedinnhold

Budsjettavtalen: Huseierne skuffet over at kommuner får beholde lokale takster til eiendomsskatten

Huseierne er skuffet over at regjeringspartiene og KrF ble enige om at kommunene får lov til fortsatt å bruke lokale takster ved beregning av eiendomsskatten. - Bruk av lokale takster gir mer ulikhet for norske boligeiere, poengterer Morten A. Meyer i Huseierne.

Morten A. Meyer i Huseierne er skuffet over at man ikke innfører lik metode for å beregne formuesverdien i eiendomsskatten.

Av: Carsten Henrik Pihl

Regjeringen hadde i sitt budsjettforslag to forslag knyttet til eiendomsskatten:

- Maks skattepromille skal fra 2020 være 5 promille, ned fra 7 promille som i dag.

- Alle kommuner som innkrever eiendomsskatt skal bruke Skatteetatens formuesskattegrunnlag ved taksering av eiendomsskatten.

I dag er det slik at kommunene enten kan taksere boligene selv, eller bruke Skatteetatens boligverdier - altså de samme verdiene som brukes i formuesskatten. Regjeringen ville innføre krav til at kommunene brukte Skatteetatens boligverdier.

Men i budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og KrF fra tirsdag kveld slås det fast at det er

"enighet om at de foreslåtte endringene i eiendomsskatten ligger fast, men det skal være valgfritt for kommunene å velge SSBs boligverdier eller lokale takster."

Denne valgfriheten er Huseierne sterkt i mot.

Les mer: Statsbudsjettet 2019 - et skritt i riktig retning

Statens satser sikrer likebehandling

Huseiernes Landsforbund er i utgangspunktet mot eiendomsskatt:

- Vi mener den er usosial og ikke tar hensyn til inntekt, betalingsevne eller hvor mye gjeld boligeieren har, sier Morten A. Meyer, generalsekretær i Huseierne. Men han fortsetter:

-Vi var likevel positiv til regjeringens forslag, fordi bruk av Skatteetatens boligverdi sikrer likebehandling for norske boligereiere. Bruk av lokale takster gir mer ulikhet for norske boligeiere, poengterer Morten A. Meyer.

For formuesgrunnlaget som skulle brukes, altså Skatteetatens boligverdi, beregnes ut fra boligens markedsverdi. Beregningen er derfor basert på boligens beliggenhet, areal, byggeår, boligtype og opplysninger om omsatte boliger i kommunen.

Ved å bruke Skatteetatens boligverdi får dyre boliger dermed høyere formuesverdi og høyere eiendomsskatt, mens mindre dyre boliger får lavere formuesverdi og lavere eiendomsskatt.

Huseiernes Landsforbund representerer boligeiere fra hele landet og hjelper medlemmer som har fått for høy eiendomsskatt.

- Vår erfaring gjennom medlemmers klager er at nettopp kommunenes egen skjønnsmessige taksering får urimelige utslag for enkelte boligeiere, kommenterer Morten A. Meyer.

- Hva en bolig er verdt er ikke noe som ligger til kommunens skjønn. Det er hvordan den skattlegges som skal være en del av kommunens skjønn, sier han.

Ett takstsystem er enklere å forstå for norske boligeiere

Morten A. Meyer peker også på at det å bruke samme boligverdier gjør systemet enklere å forstå:

- Det blir også enklere å forstå når eiendomsskattetaksten og formuesskattetaksten er den samme for den samme boligen, sier Meyer.

Tall fra Finansdepartementet viser at to av tre kommuner som innfører eiendomsskatt bruker det nye systemet. Det mest kjente eksempelet er Oslo kommune.

Få viktige bolignyheter rett i epostboksen hver uke: Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Ett takstsystem sparer kommunen for kostnader

Et siste punkt for bruk av Skatteetatens satser er at det å bruke formuesskattegrunnlaget er billigere for kommunene:

- Det sparer kommunene for unødvendige takseringskostnader å bruke Skatteetatens satser, poengterer Morten A. Meyer.

Kommunen slipper da å gjennomføre sin egen taksering, og de slipper å håndtere en ofte dyr og tidkrevende klagebehandling.

 

Hva er bokostnaden i din kommune?

I Huseierens Bokostnadsindeks kan du finne hva det koster å bo i en bolig i din kommune - og sammenligne med andre kommuner. Der ser du blant annet eiendomsskatt, kommunale avgifter og renovasjonsavgifter!

Sjekk ut bokostnadsindeksen her

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer