Flere kommuner vil høyne eiendomsskatten

Gå til hovedinnhold

Flere kommuner vil høyne eiendomsskatten

I flere norske kommuner diskuteres det nå å heve eiendomsskatten. Huseierne ønsker at du melder fra om dette gjelder din kommune også.

Arendal kommune. Foto: Pixabay.

Tekst: Karoline Koldre

Eiendomsskatten opptar mange. Regjeringen har lagt opp til betydelige endringer i grunnlaget for beregning av eiendomsskatten. Fra 2019 senkes muligheten til årlig økning fra to til én promille årlig. Fra 2020 blir maksimal eiendomsskatt på fem promille. Kommunene fikk beholde muligheten til å taksere selv etter budsjettforhandlingene. 

KAN ØKE: Arendal kommune (bilde over) er en av kommunene som kan oppleve økning i eiendomsskatten. Se oversikt over flere kommuner under. Foto: Pixabay.

Kommunene diskuterer nå budsjettene. Nesten daglig ser vi i Huseierne medieoppslag om kommuner som vurderer å øke eiendomsskatten.

Kommunebudsjettene avgjør

Allerede har blant annet Elverum fått de høyeste økningene. Kommunen har nesten doblet kostnaden fra 2017 til 2018 for en familie i en enebolig på 120 kvadratmeter - fra 3500 kroner til 6300 kroner. Det har gitt 25 millioner ekstra i kommunekassa, viser tall fra SSB.

Forklaringen er, ifølge ordfører Erik Hanstad, at jevn vekst i folketall har stoppet opp, noe både budsjetter og økonomiplan er basert på, og at kommunen har satt i gang store investeringer de ikke kunne stoppe.

Halden har også hatt en kraftig økning, en økning som vil gi kommunen litt over 1,2 millioner kroner ekstra i kassa. Politiske lovnader er derimot å senke denne fra 1. januar 2019.

I prosess: Kommuner som kan øke eiendomsskatten

Gjøvik: Rådmann Magnus Mathisen har foreslått å øke eiendomsskatten med 50 prosent fra i dag og ut 2022. De rødgrønne partiene i kommunen velger derimot å ikke forskuttere hva som kommer framover, men mener likevel at noe inntektsøkning på eiendomsskatt kommer uansett som følge av endringer i boligmassen.

Hurdal: I fjor ble eiendomsskatten innført i Hurdal. Nå øker den til tre promille.

Tvedestrand: Rådmann i Tvedestrand, Jarl Bjørn Hanken, foreslår å øke eiendomsskatten neste år fra 3 til 4 promille, og fra 4 til 4,5 promille året etter. 

Åsnes: Rådmannen foreslår å øke eiendomsskatten fr 3 til 4 promille. Det betyr en gjennomsnittlig økning per husstand på cirka 600 kroner i året.

Rendalen: Fra og med 2020 skal Rendalen kommune utvide eiendomsskattegrunnlaget i kommunen til å omfatte all fast eiendom. I dag skrives det ut eiendomsskatt for kraftanleggene, kraftnettet og næringseiendommer som går under betegnelsen verk og bruk. Med utvidelsen av eiendomsskatteområdet vil det også skrives ut eiendomsskatt på alle næringseiendommer, fritidsboliger, boliger og ubebygde tomter.

Vedtatt: Øker eiendomsskatten

Giske: Rådmannen i Giske fikk med seg formannskapet på å vurdere å øke eiendomsskatten fra to til tre promille allerede fra neste år av. 

Arendal kan oppleve økning.

Sigdal kommune kan oppleve økning.

Sande i Vestfold øker. 

Gausdal: Å øke eiendomsskatten fra 5,1 til 6,1 promille er et av tiltakene rådmannen foreslår for å få mer inntekter i kommunekassa neste år. Det kom ingen motforslag fra formannskapet her, men de presiserer at økningen skal reverseres fra 2020, uavhengig av hva som blir vedtatt i statsbudsjettet.

Porsgrunn: 630 kroner i økt eiendomsskatt fra 2019. 

Kirkenes øker. 

Fjerner eiendomsskatten

Hole kommune skal slippe å betale eiendomsskatt neste år. Dette kom etter at Hole Høyre sikret seg støtte fra Fremskrittspartiet og Torbjørn Røberg, som er uavhengig representant i kommunestyret. 

De presenterte et felles budsjettforslag i kommunestyret, og i forslaget ble det presisert at eiendomsskatten skal være null kroner i 2019.

Mangler din kommune? Gi oss beskjed! Vi oppdaterer listen underveis!

Det er opp til hver enkelt kommune om den skal ha eiendomsskatt eller ikke. Kommunestyret avgjør etter loven om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen.

Huseiernes Landsforbund reagerer på utviklingen, og er sterkt kritisk til at kommunene fortsetter å sette opp eiendomsskatten.

Les mer: Doblet eiendomsskatt siden 2013

k.koldre@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer