Tryggere og enklere strømhverdag

Gå til hovedinnhold

Tryggere og enklere strømhverdag

Som kunde skal du nå få klar og tydelig informasjon om pris og vilkår på strømavtalene, og du skal også få beskjed fra strømleverandøren dersom noe ved avtalen din endres.

FOR LITE KRITISKE: Folk flest glemmer å følge opp strømavtalen sin, og vet derfor ikke om prisen de betaler for strømmen er konkurransedyktig. Foto: Linda Ørstavik Öberg.

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg.

Misvisende navn, like navn og vanskelig å orientere seg sier du? Du er ikke den eneste som synes at strømmarkedet kan være mer enn bare litt forvirrende.

Mange av oss har nok vært borti problemstillingen. Man hopper på et tilbud fra en annen strømleverandør fordi prisen er mye bedre enn den man betaler i dag, og etter kort tid så er prisen du betaler en helt annen.

Etter årevis med en uoversiktlig strømjungel der det er vanskelig for kundene å orientere seg, så skal tidene med brå og overraskende prisøkning fra strømleverandørene nå være historie.

Selskapene har skjerpet seg

Allerede i fjor høst sendte Forbrukerombudet ut brev til alle landets strømleverandører med beskjed om å gjøre priser og vilkår på alle strømavtalene klarere og mer tilgjengelig for kundene. De ble også pålagt å sende varsel om endringer på strømavtalene direkte til de berørte kundene.

En kontrollaksjon i vinter viste at mange av de største selskapene hadde fått ting på plass, men at det hos noen mindre leverandører fremdeles er en del å rydde opp i.

Alle de kontrollerte leverandørene sender nå varsel om endringer slik de er pålagt, i tillegg til at informasjon om pris og vilkår som bindingstid og gebyr for brudd på avtalene er lett tilgjengelig, skriver Forbrukerombudet.

Problemer med kampanjepriser

Tidligere har Huseiernes Landsforbund satt søkelys på det økende problemet med at strømleverandører lokker til seg nye kunder med lave kampanjepriser, for så å skru opp prisene kraftig etter en måned eller to. De utnytter at kundene ikke er kritiske nok, og særlig i tider der strømprisene er lave.

Folk flest bytter gjerne til den leverandøren som er billigst der og da, så glemmer man å sjekke om avtalen holder seg billig over tid. Topp 5- garantiene, påslagene og prisene forandrer seg fort, og flere av de billigste leverandørene krever også forskuddsbetaling.

Forbrukerombudet sa da at de var fullt klar over at dagens strømmarked fremstår som forvirrende for forbrukerne, og at det hadde vært en uheldig utvikling de siste årene.

- Før hadde strømselskapene gjerne bare ett tilbud i hver kategori, noe som gjorde det svært enkelt å navigere. Nå når det finnes så mange avtaler, er det enklere å trå feil. Det er rett og slett lite kundevennlig med for mange alternativer, sa Frode Elton Haug, juridisk direktør i Forbrukerombudet.

Mange forbrukere har også hoppet over på slike ugunstige avtaler etter å ha brukt strømprisportalen til Forbrukerrådet, så nå har de endret portalen.

Det er nå gjort forbedringer som gjør det enklere for forbrukerne å finne den beste prisen på sikt, og luke ut de avtalene som har kortvarige kampanjepriser som gjør at avtalen ikke er så rimelig som den først gir inntrykk av.

Overbetaler millioner

Norge har over fem millioner private brukere av strøm, vi har 2,3 millioner strømkunder, og det handles strøm til husholdningene for 35 milliarder kroner hvert eneste år.

Rapporter viser at vi som forbrukere årlig betaler 500 – 600 millioner mer til strømleverandørene enn vi hadde trengt. Dette er altså penger som vi lett kunne spart hvis vi hadde kjøpt den billigste strømmen, ifølge Forbrukerrådet.

Det er altså en ganske stor differanse mellom de gunstigste strømavtalene og de avtalene folk faktisk velger.

linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer