Boliglånsforskriften skal vurderes

Gå til hovedinnhold

Boliglånsforskriften skal vurderes

Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet om å gi en vurdering av boliglånsforskriften.

Tekst og foto: Linda Ørstavik Öberg.

Finansdepartementet fastsatte 14. desember 2016 en ny forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig, også kjent som boliglånsforskriften. Boliglånsforskriften skal i utgangspunktet gjelde frem til 30. juni 2018.

Departementet ber nå om at Finanstilsynet innhenter vurderinger og faktagrunnlag fra Norges Bank.

Videreføres eller avvikles

Finansdepartementet ber Finanstilsynet vurdere om forskriften skal avvikles etter planen, eller om den bør videreføres som den er eller i justert form.

Finansdepartementet vil at Finanstilsynet gir en vurdering av utviklingen i boligprisene og i norske husholdningers gjeld, og hvordan boliglånsforskriften har påvirket utviklingen.

– Vi ber også om at Finanstilsynet vurderer hvordan forskriften har påvirket bankenes utlånspraksis og hvilke effekter de særskilte kravene i Oslo har hatt. Vi ber om at Finanstilsynet innhenter vurderinger og faktagrunnlag fra Norges Bank i dette arbeidet, heter det i et brev fra Finansdepartementet.

Det var i desember i fjor at Finansdepartementet fastsatte forskriften, da som et svar på de galopperende boligprisene.

Forskriften slo blant annet fast at de som kjøper sekundærboliger i Oslo, må ha 40 prosent egenkapital, mot 15 prosent i resten av landet.

Forskriften satte også opp et krav om at boliglånskundene ikke skal kunne låne mer enn fem ganger inntekten.

Omdiskutert

Dagens forskrift setter altså stadig strengere begrensninger til hvor mye penger man får låne av banken i forbindelse med boligkjøp, og begrenser bankenes mulighet til å avvike fra kravene.

Mange aktører i boligmarkedet mener forskriften er ansvarlig for at boligprisene i Oslo har sunket de siste månedene. Det var heftig debatt om effekten av boliglånsforskriften på Eiendom Norge og Finans Norges boligkonferanse 7. november, hvor representanter fra banknæringen, meglerstanden, utbyggerne og NEF hadde sitt å si om forskriften.

De fleste er enige om at en nedkjøling, og da særlig av Oslomarkedet, var fornuftig. Men nå når prisene har snudd og synker, har flere tatt til orde for at forskriften har gjort sin plikt og burde fjernes.

Banknæringen mener blant annet at det nå er for lite rom til å utføre godt bankhåndverk hvor man gjør en vurdering av hver enkelt søkers betalingsevne.

Finansforetaket kan innvilge lån som ikke oppfyller ett eller flere av vilkårene for inntil 10 prosent av verdien av innvilgede lån hvert kvartal, men inntil 8 prosent i Oslo.

Departementet har bedt om at Finanstilsynet gir sin vurdering innen 1. mars 2018.

linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer