Hva skjer etter brannen

Gå til hovedinnhold

Hva skjer etter brannen

I Lærdal står de foran store runder med forsikringsselskapene. Her kan du lese om hvordan livet etter en brann kan være.

 

Erstatningsutbetalingene fra forsikringsselskapene etter storbrannen i Lærdal kan bli på opp mot 200 millioner kroner.  Det viser anslag ut fra det som hittil er rapportert inn til Finans Norge.

– Vi vet at det kommer flere detaljer om skadeomfanget etter hvert og takseringsarbeidet pågår for fullt, sier kommunikasjonssjef i Finans Norge, Stine Neverdal.

Forsikringsselskapene på plass

Flere forsikringsselskap er på plass i Lærdal for å møte de som er hardest rammet av brannen.

– I første omgang har selskapene arbeidet med økonomisk førstehjelp og informasjon om videre fremdrift til de berørte, sier Neverdal. 

Slik er ditt møte med forsikringsselskapet etter brannskatastrofen >>>

Det er minst 17 totalskadde bolighus etter brannen.  I tillegg er det rundt 40 andre skader, deriblant vannkader og røykskader. Noen av disse er svært omfattende, mens andre dreier seg om skader på innbo.

Både privatbiler og andre kjøretøy er også ødelagt av brannen.  

Flere næringsbygg har brent ned, og her vil man trenge mer tid for å fastslå skadeomfanget.

Koordinerer oppryddingsarbeidet

Forsikringsselskapene koordinerer nå sin del av oppryddingsarbeidet i samråd med kommunens medarbeidere. Dette gjelder blant annet opprydding av materialer som ligger på branntomtene og som fagfolk må ta seg av.

Her kan du lese om hvordan brannsanering foregår.

Rivningsarbeidene som må settes i verk kommer også til å bli koordinert av forsikringsselskapene, slik at oppryddingsarbeidet blir mest mulig effektivt for beboere, kommunen og renovasjons- og rivningsarbeiderne.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer