Nye nettariffer

Gå til hovedinnhold

Nye nettariffer

«Norges mest urettferdige avgift» beholdes, men størrelsen diskuteres.

Fastleddet: De aller fleste steder i Norge består nettleien av et fastledd og et variabelt. Fastleddet er Norges mest urettferdige avgift, mener Øyvind Stranna Larsen i Norsk ved.
Fastleddet: De aller fleste steder i Norge består nettleien av et fastledd og et variabelt. Fastleddet er Norges mest urettferdige avgift, mener Øyvind Stranna Larsen i Norsk ved.

Innen 2019 skal vi alle ha fått installert smarte strømmålere i husene våre. Det gjør at beregning av nettleien vil endre seg. Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) har hatt forslag til endringer ute på høring. Men å fjerne fastleddet er ikke aktuelt.

- Ekstremt urettferdig for forbrukerne, og særlig for de som ønsker å bruke alternativer til strøm når de varmer opp boligen, mener fagsjef Øyvind Stranna Larsen i interesseorganisasjonen Norsk Ved.

 

Nettleie i dag

Når du betaler for strøm i dag, er beløpet delt. Noe betaler du til strømleverandøren for den leverte strømmen. Noe betaler du til nettselskapet for å få strømmen overført fra leverandøren til boligen din. Denne nettleien er igjen todelt. Den består av et fastledd, som er et fast beløp du må betale uansett om du bruker 1 kilowattime eller 50 000 kilowattimer i året, og et variabelt ledd, som er avhengig av hvor mye strøm du bruker. Fastleddet gjør at du, så lenge boligen er tilknyttet en strømleverandør og et nett, må betale en minstepris som høyst sannsynlig er den samme som naboens, selv om du eventuelt skulle bruke mye mindre strøm enn ham. Strømnettet er bygd opp av monopoler som gjør at du ikke kan velge en billigere leverandør.

 

Urettferdig

- Dette fastleddet er Norges mest urettferdige avgift, og burde fjernes fullstendig, sier Larsen. Han mener at fastleddet «straffer» de forbrukerne som ønsker å bruke så lite strøm som mulig. Når de uansett må betale et betydelig beløp i nettleie, blir det mindre fristende å bruke penger på for eksempel ved, mener Larsen. Han påpeker videre at strømnettet i Norge stadig må bygges ut for å tåle forbrukstopper – altså de relativt korte og få tidsrommene gjennom året hvor veldig mange bruker veldig mye strøm. For eksempel svært kalde vintermorgener.

- Dersom fastleddet ble fjernet, og man heller gjorde nettavgiften helt avhengig av strømbruken, ville det gjøre at du og jeg kanskje heller fyrte mer i peisen enn å skru opp panelovnene på de kaldeste vintermorgenene. Dermed ville strømnettet kunne spares for forbrukstopper, og vi hadde sluppet å gjøre de dyre utbyggingene som sluttkunden igjen må betale for gjennom nettleien, sier Larsen, som er opprørt over ikke å ha fått gehør så langt hos NVE.

 

Nye nettariffer

NVE jobber med å finne nye måter å beregne nettleien på. Men en fullstendig fjerning av fastleddet er altså ikke aktuelt. Det som imidlertid er en mulighet, er å differensiere noe mer enn det som gjøres i dag, slik at små husholdninger kan betale mindre enn store.

- Vi har hatt et høringsdokument ute på en såkalt konsepthøring. Foreløpig har vi ikke landet på noe forslag, men har flere mulige endringer vi kan se for oss, forklarer seksjonssjef Torfinn Jonassen i NVE.

Han forteller at én mulighet er å differensiere nettariffen i forhold til sikringsstørrelse. På den måten vil for eksempel små leiligheter med en liten hovedsikring betale mindre i fast nettavgift enn store villaer, med store sikringer. En annen mulighet er å beregne avgiften utfra effekt. Det vil si at man ser på forbruket ditt for eksempel i løpet av en måned, og tar ut forbrukstoppen – altså den timen i måneden hvor du har brukt mest strøm på én gang. Og så beregner man nettleien din ut fra dette. I så fall vil det gjøre det lønnsomt å fordele strømbruken utover døgnet, og for eksempel fyre med ved på tidspunkter hvor det også er mye annet i boligen som trekker strøm.

 

Utbygging koster

Uansett må nettselskapene ha inn penger nok til å sørge for et sterkt nok nett.

- Nettet tåler belastningen som er i dag; også alle el-bilene. Strømnettet vil også tåle en økning av el-biler og annet. Men det er klart at enkelte områder vil man måtte investere nytt for å håndtere fremtidens utfordringer. Det er ikke dramatisk, men det vil koste, sier Jonassen i NVE.

NVEs avbruddsstatistikk viser at ca. 1,5 millioner sluttbrukere opplevde strømbrudd i løpet av 2014. Det er først og fremst ekstremvær som forårsaker strømbrudd.

 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Anbefaler bredere parkeringsplasser

Les mer
Politi, teppe, svindler

Pass opp for teppesvindlere

Les mer